Mgr. Veronika Lipovská (Borůvková) (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
zahájení studia:01.03.2019
forma studia:kombinovaná
téma disertační práce:Evoluční ekvilibria: Stacionarita, stabilita a výpočet

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky