Ing. David Celný (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 
školitel:Prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
zahájení studia:01.03.2016
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:05.10.2018
téma disertační práce:Matematické modelování fázových rozhraní
popis:Cílem práce bude vytvoření matematických modelů fázových rozhraní mezi tekutými fázemi (kapalina-pára, kapalina-kapalina), případně mezi tuhou fází a tekutou fází, na různých úrovních zjednodušení – od molekulární dynamiky (MD) přes klasickou teorii hustotního potenciálu (DFT), teorii gradientu hustoty (GT) až po Gibbsovský popis, upřesnění předpokladů a případné doplnění zjednodušených teorií a vyvození důsledků pro popis kinetiky fázových přechodů a případně dalších procesů na mesoskopickém měřítku. Matematické modely budou vyvíjeny pro reálné látky umožňující porovnání s experimentem. V případě MD půjde zejména o vyhodnocení dynamického tvaru fázového rozhraní – kapilárních vln, separaci jejich vlivu na profily hustot a koncentrací, určení vlivu velikosti systému. V případě DFT a GT půjde zejména o vývoj efektivních numerických metod pro řešení Eulerových-Lagrangeových rovnic, porovnání těchto metod a porovnání s MD a experimentálními výsledky. Práce bude řešena v rámci částečného pracovního úvazku v Ústavu termomechaniky AV ČR a stáží na spolupracujících pracovištích - Universität Stuttgart (prof. J. Gross), Ruhr Universität Bochum (prof. R. Span), Eindhoven University of Technology (prof. D. Smeulders).
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky