Ing. Zuzana Dvořáková (doktorand)

 
školitel:Ing. Václav Kůs, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2010
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:30.08.2013
další informace:dříve Farová
na mateřské dovolené od 15.12.2015
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky