ing. Jan Kovář (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2022
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Matematické modelování perfuze myokardu

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky