Ing. Ondřej Šembera (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 
školitel:Ing. Petr Tichavský, CSc.
zahájení studia:01.10.2015
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Učení slovníkù pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace
popis:Řídké reprezentace signálù, lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových promìnných. Mají celou řadu aplikací, lze jimi například rekonstruovat signály s frekvenèním rozlišením vyšším než je Nyquistova frekvence, nebo snímat obrázky jednopixelovou kamerou. Je tam řada otevřených teoretických i praktických otázek.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky