Ing. Tomáš Vávra (doktorand)

studium

školitel:Doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
zahájení studia:01.07.2012
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:11.09.2014
téma disertační práce:Aritmetika v nestandardních číselných soustavách
další informace:školitel specialista: prof. Petr Kůrka

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky