Objektivní stanovení přesnosti měření bez znalosti referenčních hodnot

školitel: Václav Šmídl,
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína
odkaz: http://as.utia.cz
popis: Pro měření hodnot některých veličin v lékařské diagnostice nejsou k dispozici referenční metody a přesnost měření se posuzuje měřením simulovaných veličin na fyzikálních aj. modelech nebo porovnáním výsledků různých metod. Příkladem je měření ejekční frakce levé srdeční komory nebo relativní funkce levé a pravé ledviny vyšetřované pomocí diagnostických zobrazovacích metod. V praxi je takových veličin řada a pro měření jejich hodnot je k dispozici více metod, jejichž přesnost nelze ověřit měřením známých hodnot u pacienta ani porovnáním s výsledky referenční metody (pro některá měření referenční metody sice existují, jsou však obvykle invazivní a nákladné). Problém stanovení přesnosti měření bez znalosti referenčních hodnot lze popsat relativně jednoduchým matematickým modelem. Odhadování parametrů takového modelu však není triviální.
literatura: V. Šmídl, A. Quinn, “The Variational Bayes Method in Signal Processing”, Springer 2005. J.W. Hoppin, M.A. Kupinski, G.A. Kastis, E. Clarkson, and H.H. Barrett, “Objective Comparison of Quantitative Imaging Modalities Without the Use of a Gold Standard”. IPMI 2001, Springer Lecture notes in Computer Science.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:03:31

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky