Matematická analýza proudění tekutin podél rotujících těles

školitel: Šárka Nečasová
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: rovnice popisující proudění tekutiny (newtonovské či nenewtonovské), zákony zach. momentu a sil pro těleso či tělesa
popis: Budeme se zabývat kvalitativním studiem modelů popisující proudění tekutin podél těles.Bude provedena analýza řešení problému, eventuelně bude zkoumána stabilita či tzv. atainabilita problému.Existence problému bude řešena ve vhodných funkcionálních prostorech.
literatura: G.P.Galdi : On the motion of a rigid body in a viscous liquid: A mathematical analysis with applications. In: S.Friedlander, D.Serre (eds.) , Handbook of Mathematical Fluid Mechanics, Elsevier Science, 653-791
naposledy změněno: 20.11.2017 22:02:31

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky