Vývoj software pro aplikace neuronových sítí v separaci a

školitel: Ing. Hakl František CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: neuronové sítě
popis: Správa, údržba a vývoj softwarového klasifikátoru dat získaných z částicového urychlovače.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:01:17

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky