Inteligentní metody zabezpečení v distribuovaných systémech

školitel: Martin Rehák
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: agents, multi-agent systems, security, trust, situational trust, reinforcement learning
odkaz: http://agents.felk.cvut.cz
popis: Student se bude podílet na výzkumu a vývoji technik pro inteligentní zabezpečení otevřených distribuovaných systémů. Naše metody se liší od klasické bezpečnosti, která se zabývá protokoly a zabezpečením pomocí kryptografických technik. Pracujeme o jednu úroveň výše a snažíme se, aby distribuované systémy dokázaly bezpečně fungovat i bez centrální autority a sdíleného souboru kryptografických klíčů. Agenti, autonomní distribuované programy, si budují sociální znalost o chování jiných prvků systému a tomu přizpůsobují i svoje chování. Tuto znalost zpracovávají v trustovém modelu. Práce bude přesně specifikována podle profilu studenta, může být jak čistě teoretická, tak i čistě programátorská.
literatura: Bude dodána školitelem.
poznámka: Požadujeme schopnost pracovat s textem v AJ, uvítáme znalosti programování. Student bude pracovat s týmem který řeší konkrétní projekty, a to jak výzkumné, tak aplikační.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:01:06

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky