Matematické a numerické modelování elasto-plastického materiálu

školitel: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: numerická optimalizace, rychlostně nezávislé procesy, plasticita
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/kruzik
popis: Cílem práce je vyvinout software pro modelování vývoje pružně-plastického materiálu a zabývat se numerickou analýzou modelu. Matematicky se jedná o konečnou posloupnost optimalizačních problemů, kde každý následující problém je definován pomocí řešení problému minulého. Předpokládáme kupř. aplikace na modelování cyklické plasticity v materiálech s tvarovou pamětí, jejichž studium a vývoj se bouřlivě rozvíjí (ortodontické drátky, kardiovaskulární stenty apod.) a matematické modelování a simulace při tom hraje důležitou roli (odhady parametrů, pomoc při návrhu experimentů, atd.) .
literatura: Gurtin, M.E.: An introduction to continuum mechanics, Academic Press, 1981. Kratochvíl, J., Kružík, M., Sedláček, R.: Statistically based continuum model of dislocation cell structure formation , Physical Review B 75 (2007) 064104 Mielke, A.: Evolution in rate-independent systems. In C. Dafermos and E. Feireisl, editors, Handbook of Differential Equations, Evolutionary Equations, volume 2, pages 461-559. Elsevier B.V., 2005. Nečas, J., Hlaváček I.: Úvod do matematické teorie pružných a pružně-plastických těles, SNTL, Praha 1983.
poznámka: Konzultant: Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. (FSv ČVUT)
naposledy změněno: 20.11.2017 21:56:40

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky