Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů a jejich invariantnost na substituce

školitel: prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MINF
klíčová slova: kombinatorika na slovech
odkaz: http://tigr.fjfi.cvut.cz/
popis: Výměna intervalů patří k nejjednodušším diskrétním dynamickým systémům. Nekonečná slova, která je kódují, mají mnoho netriviálních vlastností. Cílem práce je vytvořit nástroj pro nalezení substituce, vůči níž je nekonečné slovo invariantní. Prvním krokem je seznámení se s konstrukcí, která pro zadané parametry vytvoří slovo kódující výměnu tří intervalů (3iet-slova). Jsou známé podmínky pro parametry, které zaručí možnost symbolického generování 3iet-slova pomocí přepisovacího pravidla, tzv. substituce. Měl by být vytvořen program, který pro tyto vhodné parametry zkonstruuje k nekonečnému slovu jeho substituci. Oblasti matematiky, kterých se problematika dotýká, jsou: teorie čísel a teorie matic. Vhodné pro milovníky programování, kteří se nebojí číst i teoreticky náročné matematické články.
literatura: P. Baláži, Z. Masáková, E. Pelantová, Characterization of substitution invariant 3iet words, Integers - Electronic Journal of Combinatorial Number Theory 8 (2008), #A20, 21pp.
naposledy změněno: 08.06.2020 14:02:34

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky