Efektivní řešiče pro Navierovy-Stokesovy rovnice

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: numerická matematika, programování, paralelizace, gpu, navierovy-stokesovy rovnice, proudění
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/node/vyzkum/temata/
popis: Cílem tématu je vývoj vysoce efektivních řešičů pro Navierovy-Stokesovy rovnice popisující proudění tekutin. Zájem je zejména o velké simulace ve 3D a modelování turbulencí. Tyto řešiče pak lze aplikovat na modely spalování nebo proudění v vzduchu v atmosféře. Viz webová stránka projektu. Téma je podpořeno spoluprácí s firmou Honeywell a s Ústavem termomechaniky AV ČR.
naposledy změněno: 14.04.2015 10:38:36

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky