Numerické metody v kvantové fyzice

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: numerická matematika, kvantová mechanika, Schrödingerova rovnice, jaderná fyzika
popis: Cílem je implementace a testování numerických metod pro řešení Schrödingerovy rovnice. Jde například o výpočet vlnové funkce jedné částice pomocí metody konečných diferencí, využití DFT (density functional theory) pro modelování elektronů až po výpočty energetických spekter atomových jader pomocí No-core Shell modelu atomového jádra s případným využitím různých grup symetrií pro vývoj efektivnějších metod. Téma je vedeno ve spolupráci s Louisianskou státní univerzitou v USA.
literatura: E. Merzbacher, Quantum Mechanics, John Wiley & Sons, 1998. L. Marchildon, Quantum Mechanics, Springer, 2002. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer, 2000.
naposledy změněno: 25.04.2018 07:58:29

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky