Floor-field model jako stochastický proces

školitel: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
popis: Cílem práce je interpretovat tzv. floor-field model pohybu chodců jako Markovský proces (MP) a využít známé výsledku pro MP pro nalezení aproximace toku skrz zúžení (bottleneck).
Dle zaměření studenta lze práci pojmout ze tří pohledů:
1. Simulace: vytvořit simulační nástroj pro různé modifikace modelu a zkoumat vliv jednotlivých parametrů.
2. Teorie: Nalézt vzorec pro výpočet toku koridorem dané šířky pro jednoduchou variantu modelu.
3. Experiment: analyzovat data získaná během různých experimentů pohybu chodců a porovnat důležité veličiny s modelem.
naposledy změněno: 03.03.2021 17:41:39

za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky