Reprezentace pomocí vícerozměrných řetězových zlomků

školitel: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MINF
odkaz: http://users.fit.cvut.cz/~staroste/
popis: Vícerozměrné řetězové zlomky jsou tématem aktuálního vědeckého zkoumání. Neexistuje jednoznačný postup rozšíření z klasického řetězového zlomku, a tak existuje mnoho přístupů, jak vícerozměrný řetězový zlomek definovat, např. Brun algoritmus či Arnoux-Rauzyho-Poincaré algoritmus. Prostředkem z kombinatoriky na slovech pro modelování těchto algoritmů je S-adický systém. Tématem práce je zkoumání těchto systémů, nejen z kombinatorického hlediska, a řešení stávajích otázek, například hledání pevných bodů algoritmů, identifikace prvků, které mají posléze periodické rozvoje získané pomocí algoritmu vícerozměrného řetězového zlomku a provádění aritmetických operací přímo s těmito reprezetacemi.
literatura: Multidimensional Continued Fractions, Fritz Schweiger, Oxford University Press, 2000, ISBN-13: 978-0198506867
On some symmetric multidimensional continued fraction algorithms, Pierre Arnoux, Sébastien Labbé, Ergodic Theory and Dynamical Systems, 2017, https://doi.org/10.1017/etds.2016.112
A Set of Sequences of Complexity 2n+1, Julien Cassaigne, Sébastien Labbé, Julien Leroy, 2017, https://arxiv.org/abs/1707.02741
naposledy změněno: 10.12.2019 16:15:24

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky