Databáze s nepřesnými daty

školitel: Ing. Július Štuller, CSc.,
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Fuzzy databázové systémy, Relační databáze
popis: Modely, operátory, pravděpodobnostní, fuzzy, atd. přístupy.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:09:02

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky