Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

Petr Ambrož - fotografie
e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8569
místnost: 09c
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~ambrop1
 
rozvrh

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikací ve V3S

Voronoiovy iterace diskrétních množin

školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
popis: Cílem je zkoumání dynamického systému Voronoiových iterací v závislosti na počáteční množině bodů. Podstatnou částí práce bude nastudovat a implementovat efektivní algoritmy pro určení Voronoiova diagramu, ovšem v přesné aritmetice, pokud mají body množiny souřadnice v algebraickém číselném tělese. Voronoiovo dláždění a jeho iterace budeme zkoumat zejména pro množiny vzniklé metodou cut-and-project, které jsou nejužívanějším modelem pro kvazikrystaly.
literatura: [1] Frank, Natalie Priebe; Hart, Sean M., A Dynamical System Using the Voronoi Tessellation, American Mathematical Monthly, Volume 117, Number 2, February 2010, pp. 99-112(14)
[2] Fang, F.; Hammock, D.; Irwin, K. Methods for Calculating Empires in Quasicrystals. Crystals 2017, 7, 304.
[3] nějaká computer graphics book
naposledy změněno: 08.06.2020 14:02:18

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky