Ing. Zuzana Dvořáková (externí spolupracovník)

Zuzana Dvořáková - fotografie
e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8567
konzultační hodiny: Čtvrtek od 9:00 do 11:00
instituce: ÚT AV ČR
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Dějiny matematiky01DEM Dvořáková - - 0+2 z - 1
Předmět:Dějiny matematiky01DEMIng. Dvořáková Lubomíra Ph.D. / doc.RNDr. Mareš Jan CSc.-0+2 Z-1
Anotace:Předmět má formu seminářů, na kterých se svými příspěvky vystupují vyučující katedry matematiky, ale i hosté -- odborníci v oblasti historie matematiky -- s příspěvky z nejrůznějších oblastí historie matematiky.


Osnova:Náplň přednášek se každý rok mění v závislosti na pozvaných přednášejících. Obecně ji lze rozdělit do oblastí:
1. Vývoj matematických disciplín
2. Portréty významných matematiků
3. Dějiny matematiky na určitém území
4. Historie nejznámějších matematických konstant
5. Filozofie a matematika
Osnova cvičení:
Cíle:Všeobecný přehled v dějinách matematiky - orientace v historii jednotlivých matematických disciplín a znalost významných osobností a jejich objevů.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Mezopotámská matematika, egyptská matematika, řecká matematika, důkaz, Thales, Pythagoras, Eukleides, Fibonacci, arabská matematika, indická matematika, nula, Brahmagupta, komplexní čísla, Gauss, grupy, Abel, Galois, analýza, Cauchy, Newton, Leibniz, pravděpodobnost, Pascal, množiny, vyčíslitelnost, úplnost, Russell, Goedel, Turing, vektorové prostory, Banach.
Literatura:Literatura:
[1] M. Mareš, Příběhy matematiky, Pistorius, 2008
[2] D. J. Struik, Dějiny matematiky, Orbis, Praha, 1963
[3] D. E. Smith, History of Mathematics, New York, Inc., Dover publications, 1958, volume I. and II.
[4] R. Cooke, The History of Mathematics, A Brief Course, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997

Lineární algebra A 201LAA2 Dvořáková - - 2+2 z,zk - 6
Předmět:Lineární algebra A201LAA2Ing. Dvořáková Lubomíra Ph.D. / prof.Ing. Šťovíček Pavel DrSc.-2+2 Z,ZK-6
Anotace:Předmět se zabývá teorií lineárních operátorů na vektorových prostorech (především se skalárním součinem) a souběžně je probírána teorie matic.
Osnova:Inverzní matice a operátor. Permutace a determinant. Spektrální teorie (vlastní číslo a vlastní vektory, diagonalizovatelnost). Hermitovské a kvadratické formy. Skalární součin a ortogonalita. Metrická geometrie. Rieszova věta a sdružený operátor.
Osnova cvičení:1. Gaussova metoda výpočtu inverzní matice.
2. Různé metody výpočtu determinantu.
3. Hledání vlastních čísel a vektorů. Problematika diagonalizovatelnosti.
4. Převod kvadratické formy na kanonický tvar, určení charakteru a signatury.
5. Příklady skalárních součinů, Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces, ortonormální báze.
6. Metrická geometrie -- výpočet vzdáleností a úhlů.
7. Rieszova věta a sdružený operátor. Charakterizace normálních operátorů a jejich spektrum.
Cíle:Znalosti:
Osvojení pojmů z teorie lineárních operátorů a matic, především na prostorech se skalárním součinem, a aplikace lineární algebry v metrické geometrii.

Schopnosti:
Umět využít těchto poznatků při dalším studiu nejen matematických disciplín,ale i ve fyzice, ekonomii apod.
Požadavky:Absolvování předmětu LAP.
Rozsah práce:Řešení obtížnějších domácích úkolů z přednášek a ze cvičení přispívá k úspěchu u zkoušky. Kontrola zajištěna vyučující a cvičícími.
Kličová slova:Determinant, vlastní číslo a vlastní vektor, diagonalizovatelnost, kvadratická a hermitovská forma, operátor inverzní, normální, hermitovský, unitární, Rieszova věta, sdružený operátor.
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Balková: Lineární algebra 2, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha 2014 (ve spolupráci se studenty J. Krásenským a J. Klinkovským), ISBN 978-80-01-05441-3
[2] L. Balková: Lineární algebra 1, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha 2013 (ve spolupráci se studenty J. Krásenským a J. Klinkovským), ISBN 978-80-01-05346-1

Doporučená literatura:
[3] Jiří Pytlíček:Lineární algebra a geometrie, ČVUT, 2007,
[4] Jiří Pytlíček:Cvičení z algebry a geometrie, ČVUT 2008
[5] D.K. Faddějev, V.N. Faddějevová: Numerické metody lineární algebry, SNTL 1964.

Lineární algebra 101LAL Dvořáková 3+2 z - - 2 -
Předmět:Lineární algebra 101LALIng. Dvořáková Lubomíra Ph.D.----
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem vektorových prostorů.
Osnova:1. Vektorový prostor
2. Lineární závislost a nezávislost
3. Báze a dimenze
4. Podprostory vektorového prostoru
5. Lineární zobrazení
6. Matice lineárních zobrazení
7. Frobeniova věta
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Lineární algebra A 1, zkouška01LALA Dvořáková - zk - - 5 -
Předmět:Lineární algebra A 1, zkouška01LALAIng. Dvořáková Lubomíra Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Lineární algebra B 1, zkouška 01LALB Dvořáková - zk - - 3 -
Předmět:Lineární algebra B 1, zkouška01LALBIng. Dvořáková Lubomíra Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Úvod do kryptologie01UKRY Dvořáková - - 2+0 z - 2
Předmět:Úvod do kryptologie01UKRYIng. Dvořáková Lubomíra Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Průřez kryptografií a kryptoanalýzou od klasických šifer, přes mechanické šifrátory, symetrickou a asymetrickou kryptografii až po kryptografii kvantovou.
Osnova:1. Klasická kryptografie a kryptoanalýza (substituce, transpozice, Vigenerova šifra, Playfairova šifra).
2. Šifrátory druhé světové války (Enigma, Lorenz).
3. Generátory náhodných a pseudonáhodných čísel.
4. Symetrická kryptografie (blokové šifry, DES, triple DES, AES).
5. Testování prvočíselnosti (Lucas-Lehmer, Rabin-Miller).
6. Asymetrická kryptografie (RSA, El Gamal, D-H výměna klíčů, Goldwasser-Micali, Rabin)
7. Elektronický podpis.
8. Hašovací funkce.
9. E-mail a bezpečnost internetu.
10. Kvantová kryptografie.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Historie kryptologie, aktuální šifrovací techniky a teorie, která s nimi souvisí (generování náhodných čísel, testování prvočíselnosti, hašovací funkce).

Schopnosti:
Počítačová implementace jednotlivých algoritmů.
Požadavky:Doporučené je absolvování předmětu diskrétní matematika.
Rozsah práce:Studenti jsou povinni připravit přednášku na jedno z nabízených témat z oblasti kryptologie. Přednášku přednesou pod kontrolou vyučující.
Kličová slova:Klasická kryptografie a kryptoanalýza, šifrátory, generátory náhodných a pseudonáhodných čísel, symetrická kryptografie, DES, AES, testování prvočíselnosti, asymetrická kryptografie, RSA, El Gamal, D-H výměna klíčů, elektronický podpis, hashovací funkce, e-mail a bezpečnost internetu, kvantová kryptografie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R. A. Mollin, An Introduction to Cryptography, 2nd edition, Chapman and Hall/CRC, 2007.
[2] J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Chapman and Hall/CRC, 2008.

Doporučená literatura:
[3] B. Schneier, Applied Cryptography, John Wiley and Sons, 1996.
[4] D. Welsh, Codes and Cryptography, Clarendon Press, Oxford, 1989.
[5] O. Grošek, Š. Porubský, Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax, Grada, Praha 1992.

Články v časopisech

2011

Farová, Z. and Kůs, V., Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials, ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 2011 (2011) , 73
BiBTeX
@ARTICLE{Farova11:188,
  title = {{Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  journal = {ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA },
  year = {2011},
  volume = {2011},
  number = {97},
  pages = {73}
}

2010

Kůs, V. and Farová, Z. and Tláskal, J., New Classification Attributes for Signal Separation in Acoustic Emission Processing, Forum Statisticum Slovacum 7 (2010) , 295-301
BiBTeX
@ARTICLE{Kus10:176063,
  title = {{New Classification Attributes for Signal Separation in Acoustic Emission Processing}},
  author = {K{\r u}s, V. and Farov{\' a}, Z. and Tl{\' a}skal, J.},
  journal = {Forum Statisticum Slovacum},
  year = {2010},
  volume = {7},
  number = {5},
  pages = {295--301}
}
Farová, Z. and Kůs, V., Nonstandard methods for acoustic micro-defect identification in materials, NDT Welding Bulletin 20 (2010) , 12-13
BiBTeX
@ARTICLE{Farova10:176,
  title = {{Nonstandard methods for acoustic micro-defect identification in materials}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  journal = {NDT Welding Bulletin},
  year = {2010},
  volume = {20},
  number = {3},
  pages = {12--13}
}

Články ve sbornících

2013

Sluková, M. and Dvořáková, Z. and Kůs, V., Separation Based on Divergence Decision Trees for Acoustic Emission Signals and Fermilab Single Top Quark Data Sets, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 125-129, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Slukova13:21,
  title = {{Separation Based on Divergence Decision Trees for Acoustic Emission Signals and Fermilab Single Top Quark Data Sets}},
  author = {Slukov{\' a}, M. and Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {125--129}
}
Silly, T. and Dvořáková, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Sensitivity and robustness of signal separation techniques under new set of spectral and energy attributes, SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings, (2013) , 111-123, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Silly13:2104,
  title = {{Sensitivity and robustness of signal separation techniques under new set of spectral and energy attributes}},
  author = {Silly, T. and Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2013},
  pages = {111--123}
}
Dvořáková, Z. and Dos Santos, S. and Převorovský, Z. and Kůs, V., SPATIAL LOCALIZATION AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF NONLINEAR ULTRASONIC SIGNATURE IN BIO-MECHANICAL MEDIUM WITH TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS, Proceedings of the 2013 International Congress on Ultrasonics, (2013) , 796-801, Research Publishing Services
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dvorakova13:,
  title = {{SPATIAL LOCALIZATION AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF NONLINEAR ULTRASONIC SIGNATURE IN BIO-MECHANICAL MEDIUM WITH TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS}},
  author = {Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and Dos Santos, S. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Proceedings of the 2013 International Congress on Ultrasonics}},
  publisher = {Research Publishing Services},
  year = {2013},
  pages = {796--801}
}
Dos Santos, S. and Dvořáková, Z. and Převorovský, Z. and Kůs, V., TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS FOR LOCALIZATION AND CLASSIFICATION OF NONLINEAR VIBRATIONS IN BIO-MECHANICAL MEDIA, Proceedings of the ICSV20, (2013) , -, International Institute of Acoustics and Vibration
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dos_Santos13,
  title = {{TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS FOR LOCALIZATION AND CLASSIFICATION OF NONLINEAR VIBRATIONS IN BIO-MECHANICAL MEDIA}},
  author = {Dos Santos, S. and Dvo{\v r}{\' a}kov{\' a}, Z. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Auburn},
  booktitle = {{Proceedings of the ICSV20}},
  publisher = {International Institute of Acoustics and Vibration},
  year = {2013},
  pages = {--}
}

2012

Kůs, V. and Tláskal, J. and Farová, Z. and Dos Santos, S., Signal Detection, Separation & Classification under Random Noise Background, Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic, (2012) , 287-290, IEEE
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Kus12:199070,
  title = {{Signal Detection, Separation \& Classification under Random Noise Background}},
  author = {K{\r u}s, V. and Tl{\' a}skal, J. and Farov{\' a}, Z. and Dos Santos, S.},
  address = {New Jersey},
  booktitle = {{Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic}},
  publisher = {IEEE},
  year = {2012},
  pages = {287--290}
}
Farová, Z. and Kůs, V., Progressive Approaches to Localization and Identification of AE Sources, Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission, (2012) , 626-640, Universidad de Granada
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova12:199,
  title = {{Progressive Approaches to Localization and Identification of AE Sources}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Granada},
  booktitle = {{Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing \& 7th International Conference on Acoustic Emission}},
  publisher = {Universidad de Granada},
  year = {2012},
  pages = {626--640}
}
Farová, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Classification and Separation of Emitted Signals through phi-Divergence Based Algorithms, SPMS 2012 Proceedings, (2012) , 41-50, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova12:199,
  title = {{Classification and Separation of Emitted Signals through phi-Divergence Based Algorithms}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2012 Proceedings}},
  publisher = {CTU},
  year = {2012},
  volume = {3},
  pages = {41--50}
}
Dos Santos, S. and Farová, Z. and Kůs, V. and Převorovský, Z., Echodentography based on nonlinear time reversal tomography: Ultrasonic nonlinear signature identification, AIP Conference Proceedings, (2012) , 203-206, American Institute of Physics
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dos_Santos12,
  title = {{Echodentography based on nonlinear time reversal tomography: Ultrasonic nonlinear signature identification}},
  author = {Dos Santos, S. and Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z.},
  address = {Melville, New York},
  booktitle = {{AIP Conference Proceedings}},
  publisher = {American Institute of Physics},
  year = {2012},
  pages = {203--206}
}

2011

Farová, Z. and Převorovský, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup, Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts, (2011) , 33-40, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova11:187,
  title = {{Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2011},
  pages = {33--40}
}
Farová, Z. and Převorovský, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Elastodynamic Properties and Signal Propagation in Materials within Time Reversal Acoustics, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 25-33, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova11:187,
  title = {{Elastodynamic Properties and Signal Propagation in Materials within Time Reversal Acoustics}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {25--33}
}
Farová, Z. and Kůs, V. and Dos Santos, S., Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials, Proceedings of Forum Acusticum 2011, (2011) , 991-996, European Acoustics Association
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova11:187,
  title = {{Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and Dos Santos, S.},
  address = {Madrid},
  booktitle = {{Proceedings of Forum Acusticum 2011}},
  publisher = {European Acoustics Association},
  year = {2011},
  pages = {991--996}
}
Farová, Z., Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup, Doktorandské dny 2011, (2011) , 31-32, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova11:192,
  title = {{Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup}},
  author = {Farov{\' a}, Z.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2011}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2011},
  pages = {31--32}
}
Dos Santos, S. and Farová, Z. and Kůs, V. and Převorovský, Z., Echodentography Based on Nonlinear Time Reversal Tomography : Ultrasonic Nonlinear Signature Identification, ICU 2011 International Congress on Ultrasonics, Book of Abstracts, (2011) , 178-179, University of Gdansk Publishing
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Dos_Santos11,
  title = {{Echodentography Based on Nonlinear Time Reversal Tomography : Ultrasonic Nonlinear Signature Identification}},
  author = {Dos Santos, S. and Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V. and P{\v r}evorovsk{\' y}, Z.},
  address = {Gdansk},
  booktitle = {{ICU 2011 International Congress on Ultrasonics, Book of Abstracts}},
  publisher = {University of Gdansk Publishing},
  year = {2011},
  pages = {178--179}
}

2010

Farová, Z. and Kůs, V., STATISTICAL METHODS IN SIGNAL PROCESSING AND DISCRIMINATION, DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference, (2010) , 39-47, Brno University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova10:176,
  title = {{STATISTICAL METHODS IN SIGNAL PROCESSING AND DISCRIMINATION}},
  author = {Farov{\' a}, Z. and K{\r u}s, V.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference}},
  publisher = {Brno University of Technology},
  year = {2010},
  pages = {39--47}
}
Farová, Z., Statistical Methods in Signal Processing and Discrimination, SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems, (2010) , 35-44, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Farova10:176,
  title = {{Statistical Methods in Signal Processing and Discrimination}},
  author = {Farov{\' a}, Z.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems}},
  publisher = {CTU},
  year = {2010},
  pages = {35--44}
}

Ostatní publikace

Farová, Z., Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Farova10:177,
  title = {{Statistick{\' e} metody odhadu hustot a klasifikace sign{\' a}l{\r u}}},
  author = {Farov{\' a}, Z.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {84},
  school = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky