prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8551
místnost: 108d
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Kvantová fyzika 01KF Havlíček - - 4+2 z,zk - 6
Předmět:Kvantová fyzika01KFprof. Ing. Havlíček Miloslav DrSc.-4+2 Z,ZK-6
Anotace:Základní postuláty a postupy kvantové teorie prezentované matematicky korektním způsobem.
Osnova:1. Stavy, pozorovatelné
2. Základní postuláty kvantové fyziky a mechaniky
3. Smíšené stavy
4. Superselekční pravidla
5. Kompatibilita, úplné množiny kompatibilních pozorovatelných
6. Relace neurčitosti
7. Kanonické komutační relace
8. Časový vývoj
9. Feynmanův integrál
10. Nekonzervativní systémy
11. Složené systémy
12. Identické částice
Osnova cvičení:1. Opakování spektrálních rozkladů, pohyb částice na omezeném intervalu
2. Ano-ne experimenty
3. Poloha a impuls, smíšené stavy
4. Konzervativní a nekonzervativní systémy
5. Tenzorový součin, složené systémy, statistické operátory
6. Druhé kvantování
Cíle:Znalosti:
Postuláty a postupy kvantové mechaniky a pokročilejší kvantové teorie formulované za pomoci matematicky korektního formalismu.

Schopnosti:
Výpočet spekter Hamiltonových operátorů a řešení dalších základních úloh kvantové mechaniky pomocí matematicky rigorózních metod.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LAB1, 01LAA2).
Rozsah práce:
Kličová slova:Nerelativistická kvantová mechanika, kvantová teorie, matematicky popis.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Blank, Exner, Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993

Doporučená literatura:
[2] Formánek: Úvod do kvantové teorie I., II., Academia, 2004

Knihy

2008

Blank, J. and Exner, P. and Havlíček, M., Hilbert Space Operators in Quantum Physics, Springer, 2008,
BiBTeX
@BOOK{Blank08:1490,
  title = {{Hilbert Space Operators in Quantum Physics}},
  author = {Blank, J. and Exner, P. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  address = {New York},
  edition = {2},
  publisher = {Springer},
  year = {2008},
  pages = {666}
}

Články v časopisech

2010

Havlíček, M. and Pelantová, E. and Tolar, J., On Representations of sl(n, C) Compatible with a Z2-grading, Acta Polytechnica 50 (2010) , 30-39
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek10:1,
  title = {{On Representations of sl(n, C) Compatible with a Z2-grading}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2010},
  volume = {50},
  number = {5},
  pages = {30--39}
}
Pošta, S. and Havlíček, M., The Diamond Lemma and the PBW Property in Quantum Algebras, Acta Polytechnica 50 (2010) , 40-45
BiBTeX
@ARTICLE{Posta10:1749,
  title = {{The Diamond Lemma and the PBW Property in Quantum Algebras}},
  author = {Po{\v s}ta, S. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2010},
  volume = {50},
  number = {5},
  pages = {40--45}
}
Burdík, Č. and Havlíček, M. and Tolstoy, V.N. and Asherova, RM, q-Analog of Gelfand-Graev Basis for the Noncompact Quantum Algebra U-q(u(n, 1)), Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) 6 (2010) , 1-13
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik10:167,
  title = {{q-Analog of Gelfand-Graev Basis for the Noncompact Quantum Algebra U-q(u(n, 1))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Tolstoy, V.N. and Asherova, RM},
  journal = {Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA)},
  year = {2010},
  volume = {6},
  number = {10},
  pages = {1--13}
}

2008

Burdík, Č. and Havlíček, M. and Navrátil, O. and Pošta, S., Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2)), Journal of Generalized Lie Theory and Applications 2 (2008) , 132-136
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik08:149,
  title = {{Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Generalized Lie Theory and Applications},
  year = {2008},
  volume = {2},
  number = {3},
  pages = {132--136},
  month = {october}
}

2004

Havlíček, M. and Pelantová, E. and Tolar, J. and Patera, J., On Pauli graded contractions of sl(3, C), Journal of Nonlinear Mathematical Physics 11 (2004) , 37-42
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek04:1,
  title = {{On Pauli graded contractions of sl(3, C)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J. and Patera, J.},
  journal = {Journal of Nonlinear Mathematical Physics},
  year = {2004},
  volume = {11},
  pages = {37--42}
}

2002

Havlíček, M. and Patera, J. and Pelantová, E. and Tolar, J., Automorphisms of the Fine Grading of sl(n,C) Associated with the Generalized Pauli Matrices, Journal of Mathematical Physics 43 (2002) , 1083-1094
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek02:7,
  title = {{Automorphisms of the Fine Grading of sl(n,C) Associated with the Generalized Pauli Matrices}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Patera, J. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2002},
  volume = {43},
  number = {2},
  pages = {1083--1094},
  month = {{\' u}nor}
}

2001

Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the Q-Deformed Algebra Uq(so4), Journal of Mathematical Physics 42 (2001) , 5389-5416
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek01:7,
  title = {{Representations of the Q-Deformed Algebra Uq(so4)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {42},
  number = {11},
  pages = {5389--5416},
  month = {November}
}
Havlíček, M. and Pošta, S., On the Classification of Irreducible Finite-Dimensional Representations of Uq(so3) Algebra, Journal of Mathematical Physics 42 (2001) , 472-500
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek01:7,
  title = {{On the Classification of Irreducible Finite-Dimensional Representations of Uq(so3) Algebra}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {42},
  number = {1},
  pages = {472--500},
  month = {January}
}
Patera, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E. and Tolar, J., On Fine Gradings and Their Symmetries, Czechoslovak Journal of Physics 51 (2001) , 383-391
BiBTeX
@ARTICLE{Patera01:676,
  title = {{On Fine Gradings and Their Symmetries}},
  author = {Patera, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Tolar, J.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2001},
  volume = {51},
  number = {4},
  pages = {383--391}
}

2000

Havlíček, M. and Pelantová, E. and Patera, J., On Lie Gradings III: Gradings of the Real Forms of Classical Lie Algebras, Linear Algebra and Its Applications (2000) , 1-47
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{On Lie Gradings III: Gradings of the Real Forms of Classical Lie Algebras}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Patera, J.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2000},
  number = {314},
  pages = {1--47}
}
Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Central elements of the algebras U '(q)(so(m)) and Uq(iso(m)), Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 79-84
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{Central elements of the algebras U '(q)(so(m)) and Uq(iso(m))}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {1},
  pages = {79--84},
  month = {January}
}
Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Classification of Representations of the Algebra Uq(so(3)) through Examples, Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 1235-1238
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{Classification of Representations of the Algebra Uq(so(3)) through Examples}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {11},
  pages = {1235--1238},
  month = {November}
}

1999

Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the Cyclically Symetric q-Deformed Algebra Soq(3), Journal of Mathematical Physics 40 (1999) , 2135-2161
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Representations of the Cyclically Symetric q-Deformed Algebra Soq(3)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {40},
  number = {4},
  pages = {2135--2161},
  month = {April}
}
Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the q-Deformed Algebra Uq(iso2), Journal of Physics A: Mathematical and General 32 (1999) , 4681-4690
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Representations of the q-Deformed Algebra Uq(iso2)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1999},
  volume = {32},
  number = {25},
  pages = {4681--4690},
  month = {June}
}
Havlíček, M. and Winternitz, P. and Pošta, S., Nonlinear Superposition Formulas Based on Imprimitive Group Action, Journal of Mathematical Physics 40 (1999) , 3104-3122
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Nonlinear Superposition Formulas Based on Imprimitive Group Action}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Winternitz, P. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {40},
  number = {6},
  pages = {3104--3122},
  month = {June}
}

1992

Burdík, Č. and Havlíček, M. and Vancura, A., IRREDUCIBLE HIGHEST WEIGHT REPRESENTATIONS OF QUANTUM GROUPS U(Q)(GL(N,C)), Communications in Mathematical Physics 148 (1992) , 417-423
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik92:145,
  title = {{IRREDUCIBLE HIGHEST WEIGHT REPRESENTATIONS OF QUANTUM GROUPS U(Q)(GL(N,C))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Vancura, A.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1992},
  volume = {148},
  number = {2},
  pages = {417--423},
  month = {August}
}

Články ve sbornících

2003

Burdík, Č. and Havlíček, M., Boson Realizations of Semi-simple Lie Algebras, Symmetry in Physics, (2003) , 101-112, American Mathematical Society
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik03:942,
  title = {{Boson Realizations of Semi-simple Lie Algebras}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  address = {New York},
  booktitle = {{Symmetry in Physics}},
  publisher = {American Mathematical Society},
  year = {2003},
  pages = {101--112}
}
Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2003, (2003) , 74-75, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar03:8597,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2003}},
  publisher = {CTU},
  year = {2003},
  volume = {A},
  pages = {74--75}
}

2002

Havlíček, M. and Pelantová, E. and Patera, J. and Tolar, J., Distinguished Bases of sl(n,C) and their Symmetries, Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium, (2002) , 366-370, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek02:7,
  title = {{Distinguished Bases of sl(n,C) and their Symmetries}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E. and Patera, J. and Tolar, J.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2002},
  pages = {366--370}
}
Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2002, (2002) , 80-81, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar02:7357,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2002}},
  publisher = {CTU},
  year = {2002},
  volume = {A},
  pages = {80--81}
}

2001

Havlíček, M. and Pošta, S. and Winternitz, P., Superposition Formulas Based on Nonprimitive Group Action, CRM Proceedings and Lectures Notes, (2001) , 225-231, Police Academy
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek01:7,
  title = {{Superposition Formulas Based on Nonprimitive Group Action}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Winternitz, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CRM Proceedings and Lectures Notes}},
  publisher = {Police Academy},
  year = {2001},
  pages = {225--231}
}
Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2001, (2001) , 90-91, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar01:6769,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2001}},
  publisher = {CTU},
  year = {2001},
  volume = {A},
  pages = {90--91}
}
Tolar, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E., International Project Education of Students and PhD Students at the Doppler Institute, Proceedings of Workshop 2001, (2001) , 92-93, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar01:6770,
  title = {{International Project Education of Students and PhD Students at the Doppler Institute}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2001}},
  publisher = {CTU},
  year = {2001},
  volume = {A},
  pages = {92--93}
}

2000

Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Some Basic Properties of Nonstandard Deformations Uq(so3) and Uq(so4), Trends in Quantum Mechanics, (2000) , 10-17, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek00:3,
  title = {{Some Basic Properties of Nonstandard Deformations Uq(so3) and Uq(so4)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Trends in Quantum Mechanics}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2000},
  pages = {10--17}
}
Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and Kůs, V. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2000, (2000) , 63, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar00:3917,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and K{\r u}s, V. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2000}},
  publisher = {CTU},
  year = {2000},
  volume = {A},
  pages = {63}
}
Tolar, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E., International Education of Students and PhD Students in the Doppler Institute, Proceedings of Workshop 2000, (2000) , 59, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar00:3916,
  title = {{International Education of Students and PhD Students in the Doppler Institute}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2000}},
  publisher = {CTU},
  year = {2000},
  volume = {A},
  pages = {59}
}

1999

Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems, CTU Reports, Vol. 3, No. 1, (1999) , 80, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar99:3918,
  title = {{Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Reports, Vol. 3, No. 1}},
  publisher = {CTU},
  year = {1999},
  pages = {80}
}
Tolar, J. and Havlíček, M. and Pelantová, E., Modernization of Project Education of Undergraduate and Phd Students, CTU Reports, Vol. 3, No. 1, (1999) , 69, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar99:3918,
  title = {{Modernization of Project Education of Undergraduate and Phd Students}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Pelantov{\' a}, E.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Reports, Vol. 3, No. 1}},
  publisher = {CTU},
  year = {1999},
  pages = {69}
}

Ostatní publikace

Havlíček, M., Representations of the Nonstandard q-deformed Algebra O(3)q, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Havlicek99:2,
  title = {{Representations of the Nonstandard q-deformed Algebra O(3)q}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}
Havlíček, M., Superposition Formulas Based on Primitive Group Action, 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Havlicek99:2,
  title = {{Superposition Formulas Based on Primitive Group Action}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky