prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. (externí spolupracovník)

www: http://www.it.cas.cz/cs/karelkozel
instituce: ÚT AVČR
 

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky