doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8562
místnost: 109a
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~severin
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Algebraické struktury v teoretické informatice01ALTI Pošta, Svobodová 1+1 zk - - 3 -
Předmět:Algebraické struktury v teoretické informatice01ALTIdoc.Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Anotace: Náplní předmětu je studium současných algoritmů používaných pro symbolické výpočty v algebraických číselných oborech a polynomech nad těmito obory.
Osnova:1. Gröbnerovy báze v okruzích polynomů více proměnných.
2. Ideály v okruzích polynomů více proměnných, báze ideálu.
3. Uspořádání monomů, přepisování.
4. Buchbergerův algoritmus.
5. Řešení soustav polynomiálních rovnic, barvení grafů, automatické dokazování.
6. Algoritmy pro aritmetické operace.
7. Redundantní poziční systémy v reálných a komplexních číslech.
8. p-lokální funkce a paralelní algoritmy pro sčítání.
9. On-line algoritmy pro násobení a dělení.
10. Algoritmy pro výpočet elementárních funkcí.
11. Polynomiální a racionální aproximace funkcí.
12. Tabulkové metody.
13. ?Shift-and-Add? algoritmy.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Funkce komplexní proměnné01FKP Pošta 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Funkce komplexní proměnné01FKPdoc.Ing. Pošta Severin Ph.D.2+0 ZK-2-
Anotace:Kurs je zaměřen na pokročilé vlastnosti systémů holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho větu, hlubší vlastnosti konformního zobrazení, celistvých a meromorfních funkcí. Dále je vyložen základ komplexních funkcí n komplexních proměnných a parametrické zobecněné křivkové integrály.
Osnova:1. Opakování základních pojmů
2. Systémy holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho věta
3. Riemannova věta a konformní zobrazení
4. Celistvé a transcendentní funkce
5. Zobecnené řady v C
6. Komplexní funkce n proměnných
7. Holomorfní funkce n proměnných
8. Zobecněný křivkový integrál, parametrické integrály
9. Holomorfní funkce a parametrické integrály
10. Besselovy funkce a jejich integrální vyjádření
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Vlastnosti systémů holomorfních funkcí, základní vlastnosti základů teorie komplexních funkcí několika komplexních proměnných.

Schopnosti:
Uplatnění získaných znalostí na konkrétních příkladech z matematické praxe (výpočet integrálů několika proměnných, vyšetřování vlastností speciálních funkcí, vyšetřování vlastností a hledání řešení jednoduchých diferenciálních rovnic v komplexní rovině).
Požadavky:Základy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT: 01MA1, 01MAA2-4 resp. 01MAB2-4)
Rozsah práce:
Kličová slova:Komplexní proměnná, holomorfní funkce, konformní zobrazení, Besselovy funkce, křivkové integrály.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, UK Praha, 2000

Doporučená literatura:
[2] I. Černý: Analýza v komplexním oboru. Academia, Praha 1983
[3] B. Novák, Funkce komplexní proměnné pro učitelské studium MFF UK, skripta, 1973
[4] J. Kopáček a kol., Příklady z matematiky pro fyziky IV, Matfyzpress, MFF UK Praha, 1996
[5] W. Rudin, Reálná a komplexní analýza, Academia Praha, 1977
[6] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Úvod, skripta ČVUT, Praha 1976
[7] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Pokračovanie, skripta ČVUT, Praha 1978

Funkce komplexní proměnné B01FKPB Pošta 2+0 z - - 2 -
Předmět:Funkce komplexní proměnné B01FKPBdoc.Ing. Pošta Severin Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Kurs je zaměřen na pokročilé vlastnosti systémů holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho větu, hlubší vlastnosti konformního zobrazení, celistvých a meromorfních funkcí. Dále je vyložen základ komplexních funkcí n komplexních proměnných a parametrické zobecněné křivkové integrály.
Osnova:1. Opakování základních pojmů
2. Systémy holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho věta
3. Riemannova věta a konformní zobrazení
4. Celistvé a transcendentní funkce
5. Zobecnené řady v C
6. Komplexní funkce n proměnných
7. Holomorfní funkce n proměnných
8. Zobecněný křivkový integrál, parametrické integrály
9. Holomorfní funkce a parametrické integrály
10. Besselovy funkce a jejich integrální vyjádření
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Vlastnosti systémů holomorfních funkcí, základní vlastnosti základů teorie komplexních funkcí několika komplexních proměnných.

Schopnosti:
Uplatnění získaných znalostí na konkrétních příkladech z matematické praxe (výpočet integrálů několika proměnných, vyšetřování vlastností speciálních funkcí, vyšetřování vlastností a hledání řešení jednoduchých diferenciálních rovnic v komplexní rovině).
Požadavky:Základy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT: 01MA1, 01MAA2-4 resp. 01MAB2-4)
Rozsah práce:
Kličová slova:Komplexní proměnná, holomorfní funkce, konformní zobrazení, Besselovy funkce, křivkové integrály.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, UK Praha, 2000

Doporučená literatura:
[2] I. Černý: Analýza v komplexním oboru. Academia, Praha 1983
[3] B. Novák, Funkce komplexní proměnné pro učitelské studium MFF UK, skripta, 1973
[4] J. Kopáček a kol., Příklady z matematiky pro fyziky IV, Matfyzpress, MFF UK Praha, 1996
[5] W. Rudin, Reálná a komplexní analýza, Academia Praha, 1977
[6] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Úvod, skripta ČVUT, Praha 1976
[7] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Pokračovanie, skripta ČVUT, Praha 1978

Matematická analýza B 201MAB2 Pošta - - 2+4 z,zk - 7
Předmět:Matematická analýza B201MAB2doc.Ing. Pošta Severin Ph.D.-2+4 Z,ZK-7
Anotace:Základní kurs matematické analýzy reálných funkcí jedné reálné proměnné (integrální počet).
Osnova:1. Primitivní funkce - základní vlastnosti, metoda per partes, substituce, primitivní funkce k racionálním funkcím a dalším základním typům funkcí
2. Newtonův a Riemannův integrál, jejich vztah, konvergence integrálu
3. Některé aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti, délka křivky, objem a povrch rotačního tělesa
4. Nekonečná řada - součet, základní vlastnosti, konvergence řady s nezápornými členy, s libovolnými členy
Osnova cvičení:1. Neurčitý integrál - per partes, substituce
2. Určitý Riemannův integrál
3. Aplikace integrálního počtu
4. Nekonečné řady - konvergence
Cíle:Znalosti:
Základní techniky výpočtu neurčitých a určitých integrálů reálných funkcí jedné reálné proměnné, základní techniky vyšetřování konvergence číselných řad.

Schopnosti:
Aplikace teoretických znalostí na konkrétních příkladech z matematické a fyzikální praxe.
Požadavky:Absolvování základního kurzu Matematická analýza 1 (01MA1).
Rozsah práce:
Kličová slova:Integrální počet, reálná funkce, reálná proměnná, analýza, limita, integrál, nekonečná řada.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Pelantová: Matematická analýza II (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2007
[2] E. Pelantová, J. Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy (integrální počet) (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2006

Doporučená literatura:
[3] E. Dontová: Matematika II (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2001
[4] J. Kopáček a kol.: Matematická analýza pro fyziky II (skriptum MFF UK), Matfyzpress, Praha 2003
[5] J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky pro fyziky II (skriptum MFF UK), Matfyzpress, Praha 2003
[6] B. P. Děmidovič: Sbírka příkladů z matematické analýzy, Fragment, Praha, 2003.

Matematická analýza 101MAN Pošta, Tušek 4+4 z - - 4 -
Předmět:Matematická analýza 101MANdoc.Ing. Pošta Severin Ph.D. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.----
Anotace:Základní kurs matematické analýzy funkcí jedné reálné proměnné (diferenciální počet).
Osnova:1. Opakování středoškolské matematiky: matematická logika, rovnice a nerovnice, goniometrické funkce, exponenciála a logaritmus, zkrácený zápis součtu a součinu, matematická indukce
2. Množiny a zobrazení
3. Limita posloupnosti reálné, komplexní - základní vlastnosti, limity některých posloupností, číslo e a exponenciální funkce, některé elementární funkce
4. Limita a spojitost funkce jedné reálné proměnné - základní vlastnosti
5. Derivace funkce - základní vlastnosti
6. Základní věty diferenciálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné
7. Průběh funkce
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematická analýza A 1, zkouška01MANA Pošta, Tušek - zk - - 6 -
Předmět:Matematická analýza A 1, zkouška01MANAdoc.Ing. Pošta Severin Ph.D. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematická analýza B 1, zkouška01MANB Pošta, Tušek - zk - - 4 -
Předmět:Matematická analýza B 1, zkouška01MANBdoc.Ing. Pošta Severin Ph.D. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Knihy

2010

Pošta, S. and Pošta, M., Analýza v příkladech 2, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010,
BiBTeX
@BOOK{Posta10:1745,
  title = {{Anal{\' y}za v p{\v r}{\'\i}kladech 2}},
  author = {Po{\v s}ta, S. and Po{\v s}ta, M.},
  address = {Praha},
  edition = {1},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2010},
  pages = {140}
}

2009

Pošta, P. and Pošta, S., Analýza v příkladech 1, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009,
BiBTeX
@BOOK{Posta09:1602,
  title = {{Anal{\' y}za v p{\v r}{\'\i}kladech 1}},
  author = {Po{\v s}ta, P. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Praha},
  edition = {1},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2009},
  pages = {121}
}

Články v časopisech

2014

Kurishka, O. and Pošta, S. and Vaneeva, O., Group classification of variable coefficient generalized Kawahara equations, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 47 (2014) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Kurishka14:2,
  title = {{Group classification of variable coefficient generalized Kawahara equations}},
  author = {Kurishka, O. and Po{\v s}ta, S. and Vaneeva, O.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2014},
  volume = {47},
  number = {4},
  pages = {--}
}

2013

Havlíček, M. and Pošta, S., Note on Verma Bases for Representations of Simple Lie Algebras, Acta Polytechnica 53 (2013) , 450-456
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek13:2,
  title = {{Note on Verma Bases for Representations of Simple Lie Algebras}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2013},
  volume = {53},
  number = {5},
  pages = {450--456}
}

2012

Hrivnák, J. and Patera, J. and Pošta, S., Three-variable exponential functions of the alternating group, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 45 (2012) , 1-10
BiBTeX
@ARTICLE{Hrivnak12:19,
  title = {{Three-variable exponential functions of the alternating group}},
  author = {Hrivn{\' a}k, J. and Patera, J. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2012},
  volume = {45},
  number = {4},
  pages = {1--10},
  month = {February}
}
Bacovský, M. and Havlíček, M. and Pošta, S., Central dependencies in quantum algebras, Journal of Physics: Conference Series 346 (2012) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Bacovsky12:2,
  title = {{Central dependencies in quantum algebras}},
  author = {Bacovsk{\' y}, M. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Physics: Conference Series},
  year = {2012},
  volume = {346},
  pages = {--},
  month = {2}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C)), Physics of Particles and Nuclei 43 (2012) , 700-702
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik12:194,
  title = {{Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Physics of Particles and Nuclei},
  year = {2012},
  volume = {43},
  number = {5},
  pages = {700--702}
}

2011

Pošta, S. and Havlíček, M., Center of quantum algebra Uq'(so 3), Journal of Mathematical Physics 52 (2011) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Posta11:1801,
  title = {{Center of quantum algebra Uq'(so 3)}},
  author = {Po{\v s}ta, S. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2011},
  volume = {52},
  number = {4},
  pages = {--},
  month = {April}
}

2010

Pošta, S. and Havlíček, M., The Diamond Lemma and the PBW Property in Quantum Algebras, Acta Polytechnica 50 (2010) , 40-45
BiBTeX
@ARTICLE{Posta10:1749,
  title = {{The Diamond Lemma and the PBW Property in Quantum Algebras}},
  author = {Po{\v s}ta, S. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2010},
  volume = {50},
  number = {5},
  pages = {40--45}
}

2009

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2), Journal of Nonlinear Mathematical Physics 16 (2009) , 63-75
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik09:159,
  title = {{The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2)}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Nonlinear Mathematical Physics},
  year = {2009},
  volume = {16},
  number = {1},
  pages = {63--75},
  month = {3}
}

2008

Burdík, Č. and Havlíček, M. and Navrátil, O. and Pošta, S., Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2)), Journal of Generalized Lie Theory and Applications 2 (2008) , 132-136
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik08:149,
  title = {{Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Generalized Lie Theory and Applications},
  year = {2008},
  volume = {2},
  number = {3},
  pages = {132--136},
  month = {october}
}

2007

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type, Physics of Atomic Nuclei 70 (2007) , 491-495
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik07:125,
  title = {{Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Physics of Atomic Nuclei},
  year = {2007},
  volume = {70},
  number = {3},
  pages = {491--495},
  month = {march}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Structure of the Enveloping Algebras, Acta Polytechnica 47 (2007) , 25-31
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik07:140,
  title = {{Structure of the Enveloping Algebras}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2007},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {25--31},
  month = {btrezen}
}

2006

Burdík, Č. and Pošta, S. and Navrátil, O., On Three Particle Matrix Calogero Models, Physics Letters A 352 (2006) , 362-370
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik06:125,
  title = {{On Three Particle Matrix Calogero Models}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Po{\v s}ta, S. and Navr{\' a}til, O.},
  journal = {Physics Letters A},
  year = {2006},
  volume = {352},
  number = {352},
  pages = {362--370},
  month = {january}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2, Journal of Nonlinear Mathematical Physics 4 (2006) , 27-36
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik06:125,
  title = {{On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Nonlinear Mathematical Physics},
  year = {2006},
  volume = {4},
  number = {13},
  pages = {27--36}
}

2005

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 6 (2005) , 11-15
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik05:125,
  title = {{On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Geometry and Symmetry in Physics},
  year = {2005},
  volume = {6},
  number = {6},
  pages = {11--15}
}

2001

Havlíček, M. and Pošta, S., On the Classification of Irreducible Finite-Dimensional Representations of Uq(so3) Algebra, Journal of Mathematical Physics 42 (2001) , 472-500
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek01:7,
  title = {{On the Classification of Irreducible Finite-Dimensional Representations of Uq(so3) Algebra}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {42},
  number = {1},
  pages = {472--500},
  month = {January}
}
Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the Q-Deformed Algebra Uq(so4), Journal of Mathematical Physics 42 (2001) , 5389-5416
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek01:7,
  title = {{Representations of the Q-Deformed Algebra Uq(so4)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {42},
  number = {11},
  pages = {5389--5416},
  month = {November}
}

2000

Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Classification of Representations of the Algebra Uq(so(3)) through Examples, Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 1235-1238
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{Classification of Representations of the Algebra Uq(so(3)) through Examples}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {11},
  pages = {1235--1238},
  month = {November}
}
Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Central elements of the algebras U '(q)(so(m)) and Uq(iso(m)), Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 79-84
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{Central elements of the algebras U '(q)(so(m)) and Uq(iso(m))}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {1},
  pages = {79--84},
  month = {January}
}

1999

Havlíček, M. and Winternitz, P. and Pošta, S., Nonlinear Superposition Formulas Based on Imprimitive Group Action, Journal of Mathematical Physics 40 (1999) , 3104-3122
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Nonlinear Superposition Formulas Based on Imprimitive Group Action}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Winternitz, P. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {40},
  number = {6},
  pages = {3104--3122},
  month = {June}
}
Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the q-Deformed Algebra Uq(iso2), Journal of Physics A: Mathematical and General 32 (1999) , 4681-4690
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Representations of the q-Deformed Algebra Uq(iso2)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1999},
  volume = {32},
  number = {25},
  pages = {4681--4690},
  month = {June}
}
Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the Cyclically Symetric q-Deformed Algebra Soq(3), Journal of Mathematical Physics 40 (1999) , 2135-2161
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Representations of the Cyclically Symetric q-Deformed Algebra Soq(3)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {40},
  number = {4},
  pages = {2135--2161},
  month = {April}
}

Havlíček, M. and Patera, J. and Pošta, S., Verma bases for simple Lie algebras, () , -
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek:200,
  title = {{Verma bases for simple Lie algebras}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Patera, J. and Po{\v s}ta, S.},
  pages = {--}
}

Články ve sbornících

2013

Bezubik, A. and Pošta, S., Interpolation via symmetric exponential functions, Journal of Physics Conference Series, (2013) , -, IOP Publishing Ltd
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bezubik13:20,
  title = {{Interpolation via symmetric exponential functions}},
  author = {Bezubik, A. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Bristol},
  booktitle = {{Journal of Physics Conference Series}},
  publisher = {IOP Publishing Ltd},
  year = {2013},
  volume = {1},
  pages = {--}
}
Fuksa, J. and Pošta, S., Generating functions for tensor product decomposition, Journal of Physics Conference Series, (2013) , -, IOP Publishing Ltd
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Fuksa13:2096,
  title = {{Generating functions for tensor product decomposition}},
  author = {Fuksa, J. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Bristol},
  booktitle = {{Journal of Physics Conference Series}},
  publisher = {IOP Publishing Ltd},
  year = {2013},
  volume = {1},
  pages = {--}
}
Bezubik, A. and Hrivnák, J. and Pošta, S., Two dimensional symmetric and antisymmetric exponential functions and orthogonal polynomials, Journal of Physics: Conference Series, (2013) , -, IOP Publishing Ltd
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bezubik13:20,
  title = {{Two dimensional symmetric and antisymmetric exponential functions and orthogonal polynomials}},
  author = {Bezubik, A. and Hrivn{\' a}k, J. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Bristol},
  booktitle = {{Journal of Physics: Conference Series}},
  publisher = {IOP Publishing Ltd},
  year = {2013},
  volume = {1},
  pages = {--}
}

2010

Havlíček, M. and Pošta, S., Central Elements of Quantum Deformations, XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, (2010) , 125-130, American Institute of Physics
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek10:1,
  title = {{Central Elements of Quantum Deformations}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Melville, New York},
  booktitle = {{XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics}},
  publisher = {American Institute of Physics},
  year = {2010},
  pages = {125--130}
}

2008

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2)), Supersymmetries and Quantum Symmetries, (2008) , 233-236, JINR
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik08:149,
  title = {{The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Dubna},
  booktitle = {{Supersymmetries and Quantum Symmetries}},
  publisher = {JINR},
  year = {2008},
  pages = {233--236}
}

2007

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2)), XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics, (2007) , 175-179, American Institute of Physics
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik07:140,
  title = {{Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Melville, New York},
  booktitle = {{XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics}},
  publisher = {American Institute of Physics},
  year = {2007},
  volume = {1},
  pages = {175--179}
}

2006

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type, Quantum Theory and Symmetries, (2006) , 596-599, Heron Press
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik06:125,
  title = {{Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Sofia},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries}},
  publisher = {Heron Press},
  year = {2006},
  pages = {596--599}
}

2001

Havlíček, M. and Pošta, S. and Winternitz, P., Superposition Formulas Based on Nonprimitive Group Action, CRM Proceedings and Lectures Notes, (2001) , 225-231, Police Academy
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek01:7,
  title = {{Superposition Formulas Based on Nonprimitive Group Action}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Winternitz, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CRM Proceedings and Lectures Notes}},
  publisher = {Police Academy},
  year = {2001},
  pages = {225--231}
}

2000

Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Some Basic Properties of Nonstandard Deformations Uq(so3) and Uq(so4), Trends in Quantum Mechanics, (2000) , 10-17, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek00:3,
  title = {{Some Basic Properties of Nonstandard Deformations Uq(so3) and Uq(so4)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Trends in Quantum Mechanics}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2000},
  pages = {10--17}
}

2013

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic, (2013) , Institute of Physics Publishing
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik13:217,
  title = {{XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic}},
  address = {Bristol},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {Institute of Physics Publishing},
  year = {2013}
}

2012

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. and Schnabl, M. and Šnobl, L. (ed.), 7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic, (2012) , Institute of Physics Publishing
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik12:189,
  title = {{7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic}},
  address = {Bristol},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S. and Schnabl, M. and {\v S}nobl, L.},
  publisher = {Institute of Physics Publishing},
  year = {2012}
}

2008

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries, (2008) , 56, CTU Publishing House
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik08:149,
  title = {{Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries}},
  address = {Praha},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {CTU Publishing House},
  year = {2008},
  pages = {56}
}

2006

Burdík, Č. and Pošta, S. and Navrátil, O. (ed.), Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups, (2006) , 241, Springer
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik06:125,
  title = {{Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups}},
  address = {New York},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Po{\v s}ta, S. and Navr{\' a}til, O.},
  publisher = {Springer},
  year = {2006},
  pages = {241}
}

2005

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology, (2005) , 21, JINR
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik05:116,
  title = {{The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology}},
  address = {Dubna},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {JINR},
  year = {2005},
  pages = {21}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups, (2005) , 246, Kluwer Press
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik05:116,
  title = {{Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups}},
  address = {New York},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {Kluwer Press},
  year = {2005},
  pages = {246}
}

2004

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics, (2004) , 28, JINR
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik04:105,
  title = {{Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics}},
  address = {Dubna},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {JINR},
  year = {2004},
  pages = {28}
}

Ostatní publikace

2000

Pošta, S., Representations of the Nonstandard Defomations Uq'(SO3), ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000
BiBTeX
@PHDTHESIS{Posta00:6817,
  title = {{Representations of the Nonstandard Defomations Uq'(SO3)}},
  author = {Po{\v s}ta, S.},
  address = {Praha},
  year = {2000},
  pages = {127},
  school = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

1999

Pošta, S., Central Elements of Algebras Uq'(so(m)) and Uq'(iso(m)), 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Posta99:2506,
  title = {{Central Elements of Algebras Uq'(so(m)) and Uq'(iso(m))}},
  author = {Po{\v s}ta, S.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}

Témata bak/dipl. prací

školitel: Severin Pošta
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: Lieovy algebry, kvantové grupy, reprezentace
popis: Struktury obalových algeber Ideály obalových algeber Integrovatelné systémy Reprezentace Lieových algeber a jejich deformací
poznámka: Pro bližší informace mailujte nebo lze výběr tématu konzultovat osobně (010c).
naposledy změněno: 20.03.2012 19:44:56

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky