doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8562
místnost: 010b
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~severin
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Algebraické struktury v teoretické informatice01ALT Pošta, Svobodová 1+1 zk - - 2 -
Funkce komplexní proměnné01FKP Pošta 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Funkce komplexní proměnné01FKPDoc.Ing. Pošta Severin Ph.D.2+0 zk-2-
Anotace:Kurs je zaměřen na pokročilé vlastnosti systémů holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho větu, hlubší vlastnosti konformního zobrazení, celistvých a meromorfních funkcí. Dále je vyložen základ komplexních funkcí n komplexních proměnných a parametrické zobecněné křivkové integrály.
Osnova:1. Opakování základních pojmů
2. Systémy holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho věta
3. Riemannova věta a konformní zobrazení
4. Celistvé a transcendentní funkce
5. Zobecnené řady v C
6. Komplexní funkce n proměnných
7. Holomorfní funkce n proměnných
8. Zobecněný křivkový integrál, parametrické integrály
9. Holomorfní funkce a parametrické integrály
10. Besselovy funkce a jejich integrální vyjádření
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Vlastnosti systémů holomorfních funkcí, základní vlastnosti základů teorie komplexních funkcí několika komplexních proměnných.

Schopnosti:
Uplatnění získaných znalostí na konkrétních příkladech z matematické praxe (výpočet integrálů několika proměnných, vyšetřování vlastností speciálních funkcí, vyšetřování vlastností a hledání řešení jednoduchých diferenciálních rovnic v komplexní rovině).
Požadavky:Základy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT: 01MA1, 01MAA2-4 resp. 01MAB2-4)
Rozsah práce:
Kličová slova:Komplexní proměnná, holomorfní funkce, konformní zobrazení, Besselovy funkce, křivkové integrály.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, UK Praha, 2000

Doporučená literatura:
[2] I. Černý: Analýza v komplexním oboru. Academia, Praha 1983
[3] B. Novák, Funkce komplexní proměnné pro učitelské studium MFF UK, skripta, 1973
[4] J. Kopáček a kol., Příklady z matematiky pro fyziky IV, Matfyzpress, MFF UK Praha, 1996
[5] W. Rudin, Reálná a komplexní analýza, Academia Praha, 1977
[6] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Úvod, skripta ČVUT, Praha 1976
[7] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Pokračovanie, skripta ČVUT, Praha 1978

Funkce komplexní proměnné B01FKPB Pošta 2+0 z - - 2 -
Předmět:Funkce komplexní proměnné B01FKPBDoc.Ing. Pošta Severin Ph.D.2+0 z-2-
Anotace:Kurs je zaměřen na pokročilé vlastnosti systémů holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho větu, hlubší vlastnosti konformního zobrazení, celistvých a meromorfních funkcí. Dále je vyložen základ komplexních funkcí n komplexních proměnných a parametrické zobecněné křivkové integrály.
Osnova:1. Opakování základních pojmů
2. Systémy holomorfních funkcí v oblasti, Vitaliho věta
3. Riemannova věta a konformní zobrazení
4. Celistvé a transcendentní funkce
5. Zobecnené řady v C
6. Komplexní funkce n proměnných
7. Holomorfní funkce n proměnných
8. Zobecněný křivkový integrál, parametrické integrály
9. Holomorfní funkce a parametrické integrály
10. Besselovy funkce a jejich integrální vyjádření
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Vlastnosti systémů holomorfních funkcí, základní vlastnosti základů teorie komplexních funkcí několika komplexních proměnných.

Schopnosti:
Uplatnění získaných znalostí na konkrétních příkladech z matematické praxe (výpočet integrálů několika proměnných, vyšetřování vlastností speciálních funkcí, vyšetřování vlastností a hledání řešení jednoduchých diferenciálních rovnic v komplexní rovině).
Požadavky:Základy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT: 01MA1, 01MAA2-4 resp. 01MAB2-4)
Rozsah práce:
Kličová slova:Komplexní proměnná, holomorfní funkce, konformní zobrazení, Besselovy funkce, křivkové integrály.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, UK Praha, 2000

Doporučená literatura:
[2] I. Černý: Analýza v komplexním oboru. Academia, Praha 1983
[3] B. Novák, Funkce komplexní proměnné pro učitelské studium MFF UK, skripta, 1973
[4] J. Kopáček a kol., Příklady z matematiky pro fyziky IV, Matfyzpress, MFF UK Praha, 1996
[5] W. Rudin, Reálná a komplexní analýza, Academia Praha, 1977
[6] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Úvod, skripta ČVUT, Praha 1976
[7] T. Záhorský: Funkcie komplexnej premennej: Pokračovanie, skripta ČVUT, Praha 1978

Matematická analýza 101MA1 Pelantová, Pošta 4+4 z - - 4 -
Předmět:Matematická analýza 101MA1Doc.Ing. Pošta Severin Ph.D.4+4 z-4-
Anotace:Základní kurs matematické analýzy funkcí jedné reálné proměnné (diferenciální počet).
Osnova:1. Opakování středoškolské matematiky: matematická logika, rovnice a nerovnice, goniometrické funkce, exponenciála a logaritmus, zkrácený zápis součtu a součinu, matematická indukce
2. Množiny a zobrazení
3. Limita posloupnosti reálné, komplexní - základní vlastnosti, limity některých posloupností, číslo e a exponenciální funkce, některé elementární funkce
4. Limita a spojitost funkce jedné reálné proměnné - základní vlastnosti
5. Derivace funkce - základní vlastnosti
6. Základní věty diferenciálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné
7. Průběh funkce
Osnova cvičení:1. Opakování středoškolské matematiky
2. Zobrazení, omezenost množin, supremum a infimum
3. Limity posloupností
4. Hromadné body
5. Limity funkcí
6. Spojitost
7. Derivace a průběhy funkcí
Cíle:Znalosti:
Základní techniky výpočtu limit reálných a komplexních posloupností a reálných funkcí jedné reálné proměnné, základní techniky diferenciálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné.

Schopnosti:
Aplikace znalostí na praktických příkladech vyšetřování chování reálných funkcí jedné reálné proměnné.
Požadavky:Nemá prerekvizity.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, reálná funkce, reálná proměnná, analýza, spojitost, limita, derivace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Pelantová, Vondráčková: Matematická analýza I (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2007
[2] Pelantová, Vodráčková: Cvičení z matematické analýzy (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2009
[3] Mareš, Vodráčková: Cvičení z matematické analýzy (diferenciální počet) (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2007

Doporučená literatura:
[4] Dontová: Matematika I (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2004
[5] Kopáček a kol.: Matematická analýza pro fyziky I (skriptum MFF UK), Matfyzpress, Praha 2002
[6] Kopáček a kol.: Příklady z matematiky pro fyziky I (skriptum MFF UK), Matfyzpress, Praha 2002
[7] Děmidovič: Sbírka příkladů z matematické analýzy, Fragment, Praha, 2003.

Matematická analýza B 201MAB2 Pošta - - 2+4 z,zk - 7
Předmět:Matematická analýza B201MAB2Doc.Ing. Pošta Severin Ph.D.-2+4 z,zk-7
Anotace:Základní kurs matematické analýzy reálných funkcí jedné reálné proměnné (integrální počet).
Osnova:1. Primitivní funkce - základní vlastnosti, metoda per partes, substituce, primitivní funkce k racionálním funkcím a dalším základním typům funkcí
2. Newtonův a Riemannův integrál, jejich vztah, konvergence integrálu
3. Některé aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti, délka křivky, objem a povrch rotačního tělesa
4. Nekonečná řada - součet, základní vlastnosti, konvergence řady s nezápornými členy, s libovolnými členy
Osnova cvičení:1. Neurčitý integrál - per partes, substituce
2. Určitý Riemannův integrál
3. Aplikace integrálního počtu
4. Nekonečné řady - konvergence
Cíle:Znalosti:
Základní techniky výpočtu neurčitých a určitých integrálů reálných funkcí jedné reálné proměnné, základní techniky vyšetřování konvergence číselných řad.

Schopnosti:
Aplikace teoretických znalostí na konkrétních příkladech z matematické a fyzikální praxe.
Požadavky:Absolvování základního kurzu Matematická analýza 1 (01MA1).
Rozsah práce:
Kličová slova:Integrální počet, reálná funkce, reálná proměnná, analýza, limita, integrál, nekonečná řada.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Pelantová: Matematická analýza II (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2007
[2] E. Pelantová, J. Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy (integrální počet) (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2006

Doporučená literatura:
[3] E. Dontová: Matematika II (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2001
[4] J. Kopáček a kol.: Matematická analýza pro fyziky II (skriptum MFF UK), Matfyzpress, Praha 2003
[5] J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky pro fyziky II (skriptum MFF UK), Matfyzpress, Praha 2003
[6] B. P. Děmidovič: Sbírka příkladů z matematické analýzy, Fragment, Praha, 2003.

Matematické minimum01MAM Břeň, Pošta 0+2 z - - 2 -
Předmět:Matematické minimum01MAMRNDr. Břeň David Ph.D. / Doc.Ing. Pošta Severin Ph.D.0+2 z-2-
Anotace:Opakování důležitých partií středoškolské matematiky.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Reálná čísla, mocniny, odmocniny, výrazy, matematická indukce
2. Funkce, rovnice a nerovnice lineární, kvadratické, iracionální
3. Funkce, rovnice, nerovnice exponenciální, logaritmické
4. Funkce, rovnice, nerovnice goniometrické
5. Komplexní čísla
6. Kombinatorika, binomická věta
7. Geometrie
Cíle:Znalosti:
Techniky a postupy potřebné pro absolvování úvodních kurzů matematické analýzy a lineární algebry (01MA1, 01MAA2-4 resp. 01MAB2-4, 01LA1, 01LAA2 resp. 01LAB2).

Schopnosti:
Aplikace znalostí na praktických příkladech ze středoškolské matematické a fyzikální praxe.
Požadavky:Nemá prerekvizity.
Rozsah práce:
Kličová slova:Reálná čísla, výrazy, obecná mocnina, odmocnina, funkce, rovnice, nerovnice, trigonometrie, logaritmus, kombinatorika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Bušek: Řešené maturitní úlohy z matematiky, Praha, 2002
[2] Kubát: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ, Victoria publishing, Praha 1993

Doporučená literatura:
[3] Hruša, Kraemer, Sedláček, Vyšín, Zelinka: Přehled elementární matematiky, SNTL 1962

Matematická analýza plus01MAP Pošta - zk - - 6 -
Předmět:Matematická analýza plus01MAPDoc.Ing. Pošta Severin Ph.D.0 zk-6-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k předmětu 01MA1 dle studijního plánu v pokročilé verzi požadující prokázání podrobných znalostí z úvodních partií matematické analýzy včetně důkazů jednotlivých tvrzení.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Matematická analýza 1, zkouška01MAZ Pošta - zk - - 4 -
Předmět:Matematická analýza 1, zkouška01MAZDoc.Ing. Pošta Severin Ph.D.- zk-4-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k předmětu 01MA1 dle studijního plánu v základní verzi požadující prokázání přehledných znalostí z úvodních partií matematické analýzy.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Knihy

2010

Pošta, S. and Pošta, M., Analýza v příkladech 2, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010,
BiBTeX
@BOOK{Posta10:1745,
  title = {{Anal{\' y}za v p{\v r}{\'\i}kladech 2}},
  author = {Po{\v s}ta, S. and Po{\v s}ta, M.},
  address = {Praha},
  edition = {1},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2010},
  pages = {140}
}

2009

Pošta, P. and Pošta, S., Analýza v příkladech 1, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009,
BiBTeX
@BOOK{Posta09:1602,
  title = {{Anal{\' y}za v p{\v r}{\'\i}kladech 1}},
  author = {Po{\v s}ta, P. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Praha},
  edition = {1},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2009},
  pages = {121}
}

Články v časopisech

2014

Kurishka, O. and Pošta, S. and Vaneeva, O., Group classification of variable coefficient generalized Kawahara equations, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 47 (2014) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Kurishka14:2,
  title = {{Group classification of variable coefficient generalized Kawahara equations}},
  author = {Kurishka, O. and Po{\v s}ta, S. and Vaneeva, O.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2014},
  volume = {47},
  number = {4},
  pages = {--}
}

2013

Havlíček, M. and Pošta, S., Note on Verma Bases for Representations of Simple Lie Algebras, Acta Polytechnica 53 (2013) , 450-456
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek13:2,
  title = {{Note on Verma Bases for Representations of Simple Lie Algebras}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2013},
  volume = {53},
  number = {5},
  pages = {450--456}
}

2012

Hrivnák, J. and Patera, J. and Pošta, S., Three-variable exponential functions of the alternating group, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 45 (2012) , 1-10
BiBTeX
@ARTICLE{Hrivnak12:19,
  title = {{Three-variable exponential functions of the alternating group}},
  author = {Hrivn{\' a}k, J. and Patera, J. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2012},
  volume = {45},
  number = {4},
  pages = {1--10},
  month = {February}
}
Bacovský, M. and Havlíček, M. and Pošta, S., Central dependencies in quantum algebras, Journal of Physics: Conference Series 346 (2012) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Bacovsky12:2,
  title = {{Central dependencies in quantum algebras}},
  author = {Bacovsk{\' y}, M. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Physics: Conference Series},
  year = {2012},
  volume = {346},
  pages = {--},
  month = {2}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C)), Physics of Particles and Nuclei 43 (2012) , 700-702
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik12:194,
  title = {{Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Physics of Particles and Nuclei},
  year = {2012},
  volume = {43},
  number = {5},
  pages = {700--702}
}

2011

Pošta, S. and Havlíček, M., Center of quantum algebra Uq'(so 3), Journal of Mathematical Physics 52 (2011) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Posta11:1801,
  title = {{Center of quantum algebra Uq'(so 3)}},
  author = {Po{\v s}ta, S. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2011},
  volume = {52},
  number = {4},
  pages = {--},
  month = {April}
}

2010

Pošta, S. and Havlíček, M., The Diamond Lemma and the PBW Property in Quantum Algebras, Acta Polytechnica 50 (2010) , 40-45
BiBTeX
@ARTICLE{Posta10:1749,
  title = {{The Diamond Lemma and the PBW Property in Quantum Algebras}},
  author = {Po{\v s}ta, S. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2010},
  volume = {50},
  number = {5},
  pages = {40--45}
}

2009

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2), Journal of Nonlinear Mathematical Physics 16 (2009) , 63-75
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik09:159,
  title = {{The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2)}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Nonlinear Mathematical Physics},
  year = {2009},
  volume = {16},
  number = {1},
  pages = {63--75},
  month = {3}
}

2008

Burdík, Č. and Havlíček, M. and Navrátil, O. and Pošta, S., Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2)), Journal of Generalized Lie Theory and Applications 2 (2008) , 132-136
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik08:149,
  title = {{Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Generalized Lie Theory and Applications},
  year = {2008},
  volume = {2},
  number = {3},
  pages = {132--136},
  month = {october}
}

2007

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type, Physics of Atomic Nuclei 70 (2007) , 491-495
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik07:125,
  title = {{Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Physics of Atomic Nuclei},
  year = {2007},
  volume = {70},
  number = {3},
  pages = {491--495},
  month = {march}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Structure of the Enveloping Algebras, Acta Polytechnica 47 (2007) , 25-31
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik07:140,
  title = {{Structure of the Enveloping Algebras}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Acta Polytechnica},
  year = {2007},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {25--31},
  month = {btrezen}
}

2006

Burdík, Č. and Pošta, S. and Navrátil, O., On Three Particle Matrix Calogero Models, Physics Letters A 352 (2006) , 362-370
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik06:125,
  title = {{On Three Particle Matrix Calogero Models}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Po{\v s}ta, S. and Navr{\' a}til, O.},
  journal = {Physics Letters A},
  year = {2006},
  volume = {352},
  number = {352},
  pages = {362--370},
  month = {january}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2, Journal of Nonlinear Mathematical Physics 4 (2006) , 27-36
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik06:125,
  title = {{On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Nonlinear Mathematical Physics},
  year = {2006},
  volume = {4},
  number = {13},
  pages = {27--36}
}

2005

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 6 (2005) , 11-15
BiBTeX
@ARTICLE{Burdik05:125,
  title = {{On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Geometry and Symmetry in Physics},
  year = {2005},
  volume = {6},
  number = {6},
  pages = {11--15}
}

2001

Havlíček, M. and Pošta, S., On the Classification of Irreducible Finite-Dimensional Representations of Uq(so3) Algebra, Journal of Mathematical Physics 42 (2001) , 472-500
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek01:7,
  title = {{On the Classification of Irreducible Finite-Dimensional Representations of Uq(so3) Algebra}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {42},
  number = {1},
  pages = {472--500},
  month = {January}
}
Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the Q-Deformed Algebra Uq(so4), Journal of Mathematical Physics 42 (2001) , 5389-5416
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek01:7,
  title = {{Representations of the Q-Deformed Algebra Uq(so4)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {42},
  number = {11},
  pages = {5389--5416},
  month = {November}
}

2000

Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Classification of Representations of the Algebra Uq(so(3)) through Examples, Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 1235-1238
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{Classification of Representations of the Algebra Uq(so(3)) through Examples}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {11},
  pages = {1235--1238},
  month = {November}
}
Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Central elements of the algebras U '(q)(so(m)) and Uq(iso(m)), Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 79-84
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek00:3,
  title = {{Central elements of the algebras U '(q)(so(m)) and Uq(iso(m))}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {1},
  pages = {79--84},
  month = {January}
}

1999

Havlíček, M. and Winternitz, P. and Pošta, S., Nonlinear Superposition Formulas Based on Imprimitive Group Action, Journal of Mathematical Physics 40 (1999) , 3104-3122
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Nonlinear Superposition Formulas Based on Imprimitive Group Action}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Winternitz, P. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {40},
  number = {6},
  pages = {3104--3122},
  month = {June}
}
Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the q-Deformed Algebra Uq(iso2), Journal of Physics A: Mathematical and General 32 (1999) , 4681-4690
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Representations of the q-Deformed Algebra Uq(iso2)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1999},
  volume = {32},
  number = {25},
  pages = {4681--4690},
  month = {June}
}
Havlíček, M. and Klimyk, A.U. and Pošta, S., Representations of the Cyclically Symetric q-Deformed Algebra Soq(3), Journal of Mathematical Physics 40 (1999) , 2135-2161
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek99:2,
  title = {{Representations of the Cyclically Symetric q-Deformed Algebra Soq(3)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Klimyk, A.U. and Po{\v s}ta, S.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {40},
  number = {4},
  pages = {2135--2161},
  month = {April}
}

Havlíček, M. and Patera, J. and Pošta, S., Verma bases for simple Lie algebras, () , -
BiBTeX
@ARTICLE{Havlicek:200,
  title = {{Verma bases for simple Lie algebras}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Patera, J. and Po{\v s}ta, S.},
  pages = {--}
}

Články ve sbornících

2013

Bezubik, A. and Pošta, S., Interpolation via symmetric exponential functions, Journal of Physics Conference Series, (2013) , -, IOP Publishing Ltd
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bezubik13:20,
  title = {{Interpolation via symmetric exponential functions}},
  author = {Bezubik, A. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Bristol},
  booktitle = {{Journal of Physics Conference Series}},
  publisher = {IOP Publishing Ltd},
  year = {2013},
  volume = {1},
  pages = {--}
}
Fuksa, J. and Pošta, S., Generating functions for tensor product decomposition, Journal of Physics Conference Series, (2013) , -, IOP Publishing Ltd
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Fuksa13:2096,
  title = {{Generating functions for tensor product decomposition}},
  author = {Fuksa, J. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Bristol},
  booktitle = {{Journal of Physics Conference Series}},
  publisher = {IOP Publishing Ltd},
  year = {2013},
  volume = {1},
  pages = {--}
}
Bezubik, A. and Hrivnák, J. and Pošta, S., Two dimensional symmetric and antisymmetric exponential functions and orthogonal polynomials, Journal of Physics: Conference Series, (2013) , -, IOP Publishing Ltd
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bezubik13:20,
  title = {{Two dimensional symmetric and antisymmetric exponential functions and orthogonal polynomials}},
  author = {Bezubik, A. and Hrivn{\' a}k, J. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Bristol},
  booktitle = {{Journal of Physics: Conference Series}},
  publisher = {IOP Publishing Ltd},
  year = {2013},
  volume = {1},
  pages = {--}
}

2010

Havlíček, M. and Pošta, S., Central Elements of Quantum Deformations, XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, (2010) , 125-130, American Institute of Physics
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek10:1,
  title = {{Central Elements of Quantum Deformations}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Melville, New York},
  booktitle = {{XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics}},
  publisher = {American Institute of Physics},
  year = {2010},
  pages = {125--130}
}

2008

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2)), Supersymmetries and Quantum Symmetries, (2008) , 233-236, JINR
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik08:149,
  title = {{The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Dubna},
  booktitle = {{Supersymmetries and Quantum Symmetries}},
  publisher = {JINR},
  year = {2008},
  pages = {233--236}
}

2007

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2)), XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics, (2007) , 175-179, American Institute of Physics
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik07:140,
  title = {{Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Melville, New York},
  booktitle = {{XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics}},
  publisher = {American Institute of Physics},
  year = {2007},
  volume = {1},
  pages = {175--179}
}

2006

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S., Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type, Quantum Theory and Symmetries, (2006) , 596-599, Heron Press
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik06:125,
  title = {{Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  address = {Sofia},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries}},
  publisher = {Heron Press},
  year = {2006},
  pages = {596--599}
}

2001

Havlíček, M. and Pošta, S. and Winternitz, P., Superposition Formulas Based on Nonprimitive Group Action, CRM Proceedings and Lectures Notes, (2001) , 225-231, Police Academy
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek01:7,
  title = {{Superposition Formulas Based on Nonprimitive Group Action}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Winternitz, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CRM Proceedings and Lectures Notes}},
  publisher = {Police Academy},
  year = {2001},
  pages = {225--231}
}

2000

Havlíček, M. and Pošta, S. and Klimyk, A.U., Some Basic Properties of Nonstandard Deformations Uq(so3) and Uq(so4), Trends in Quantum Mechanics, (2000) , 10-17, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek00:3,
  title = {{Some Basic Properties of Nonstandard Deformations Uq(so3) and Uq(so4)}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Po{\v s}ta, S. and Klimyk, A.U.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Trends in Quantum Mechanics}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2000},
  pages = {10--17}
}

2013

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic, (2013) , Institute of Physics Publishing
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik13:217,
  title = {{XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic}},
  address = {Bristol},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {Institute of Physics Publishing},
  year = {2013}
}

2012

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. and Schnabl, M. and Šnobl, L. (ed.), 7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic, (2012) , Institute of Physics Publishing
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik12:189,
  title = {{7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic}},
  address = {Bristol},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S. and Schnabl, M. and {\v S}nobl, L.},
  publisher = {Institute of Physics Publishing},
  year = {2012}
}

2008

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries, (2008) , 56, CTU Publishing House
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik08:149,
  title = {{Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries}},
  address = {Praha},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {CTU Publishing House},
  year = {2008},
  pages = {56}
}

2006

Burdík, Č. and Pošta, S. and Navrátil, O. (ed.), Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups, (2006) , 241, Springer
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik06:125,
  title = {{Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups}},
  address = {New York},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Po{\v s}ta, S. and Navr{\' a}til, O.},
  publisher = {Springer},
  year = {2006},
  pages = {241}
}

2005

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology, (2005) , 21, JINR
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik05:116,
  title = {{The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology}},
  address = {Dubna},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {JINR},
  year = {2005},
  pages = {21}
}
Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups, (2005) , 246, Kluwer Press
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik05:116,
  title = {{Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups}},
  address = {New York},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {Kluwer Press},
  year = {2005},
  pages = {246}
}

2004

Burdík, Č. and Navrátil, O. and Pošta, S. (ed.), Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics, (2004) , 28, JINR
BiBTeX
@PROCEEDINGS{Burdik04:105,
  title = {{Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics}},
  address = {Dubna},
  editor = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Navr{\' a}til, O. and Po{\v s}ta, S.},
  publisher = {JINR},
  year = {2004},
  pages = {28}
}

Ostatní publikace

2000

Pošta, S., Representations of the Nonstandard Defomations Uq'(SO3), ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000
BiBTeX
@PHDTHESIS{Posta00:6817,
  title = {{Representations of the Nonstandard Defomations Uq'(SO3)}},
  author = {Po{\v s}ta, S.},
  address = {Praha},
  year = {2000},
  pages = {127},
  school = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

1999

Pošta, S., Central Elements of Algebras Uq'(so(m)) and Uq'(iso(m)), 1999
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Posta99:2506,
  title = {{Central Elements of Algebras Uq'(so(m)) and Uq'(iso(m))}},
  author = {Po{\v s}ta, S.},
  year = {1999},
  note = {Unpublished Lecture}
}

Témata bak/dipl. prací

školitel: Severin Pošta
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: Lieovy algebry, kvantové grupy, reprezentace
popis: Struktury obalových algeber Ideály obalových algeber Integrovatelné systémy Reprezentace Lieových algeber a jejich deformací
poznámka: Pro bližší informace mailujte nebo lze výběr tématu konzultovat osobně (010c).
naposledy změněno: 20.03.2012 19:44:56

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky