doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8677
místnost: 33c
www: http://people.fjfi.cvut.cz/vybirja2/index.php
 
rozvrh

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikací ve V3S

Články v časopisech

2017

A. Kolleck and J. Vybiral, Non-asymptotic Analysis of l_1-norm Support Vector Machines, IEEE Transactions on Information Theory (2017)
BiBTeX
@ARTICLE{kolleck2017n,
  title = {Non-asymptotic Analysis of l_1-norm Support Vector Machines},
  author = {A. Kolleck and J. Vybiral},
  journal = {IEEE Transactions on Information Theory},
  publisher = {IEEE},
  year = {2017}
}
T. Conrad, M. Genzel, N. Cvetkovic, N. Wulkow, A. Leichtle, J. Vybiral, G. Kutyniok, and Ch. Sch\"utte, Sparse Proteomics Analysis-a compressed sensing-based approach for feature selection and classification of high-dimensional proteomics mass spectrometry data, BMC bioinformatics 18 (2017) , 160
BiBTeX
@ARTICLE{conrad2017sp,
  title = {Sparse Proteomics Analysis--a compressed sensing-based approach for feature selection and classification of high-dimensional proteomics mass spectrometry data},
  author = {T. Conrad, M. Genzel, N. Cvetkovic, N. Wulkow, A. Leichtle, J. Vybiral, G. Kutyniok, and Ch. Sch{\"u}tte},
  journal = {BMC bioinformatics},
  publisher = {BioMed Central},
  year = {2017},
  volume = {18},
  number = {1},
  pages = {160}
}
A. Hinrichs, J. Prochno, and J. Vybiral, Entropy numbers of embeddings of Schatten classes, Journal of Functional Analysis 273 (2017) , 3241-3261
BiBTeX
@ARTICLE{hinrichs2017,
  title = {Entropy numbers of embeddings of Schatten classes},
  author = {A. Hinrichs, J. Prochno, and J. Vybiral},
  journal = {Journal of Functional Analysis},
  publisher = {Elsevier},
  year = {2017},
  volume = {273},
  number = {10},
  pages = {3241--3261}
}
L.M. Ghiringhelli, J. Vybiral, E. Ahmetcik, R. Ouyang, S.V. Levchenko, C. Draxl, and M. Scheffler, Learning physical descriptors for materials science by compressed sensing, New Journal of Physics 19 (2017) , 023017
BiBTeX
@ARTICLE{ghiringhelli,
  title = {Learning physical descriptors for materials science by compressed sensing},
  author = {L.M. Ghiringhelli, J. Vybiral, E. Ahmetcik, R. Ouyang, S.V. Levchenko, C. Draxl, and M. Scheffler},
  journal = {New Journal of Physics},
  publisher = {IOP Publishing},
  year = {2017},
  volume = {19},
  number = {2},
  pages = {023017}
}
H. Kempka and J. Vybíral, Volumes of unit balls of mixed sequence spaces, Mathematische Nachrichten 290 (2017) , 1317-1327
BiBTeX
@ARTICLE{kempka2017vo,
  title = {Volumes of unit balls of mixed sequence spaces},
  author = {H. Kempka and J. Vyb{\'\i}ral},
  journal = {Mathematische Nachrichten},
  publisher = {Wiley Online Library},
  year = {2017},
  volume = {290},
  number = {8-9},
  pages = {1317--1327}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky