Bc. Vladislav Matúš (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematická informatika
zahájení studia: 2013
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Techniky dělení grafů pro paralelní počítání  (školitel: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.)
výzkumný úkol: Techniky dělení grafů pro paralelní počítání a faktorizace matic na oblastech  (školitel: Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.)
diplomová práce: Přerozdělení oblastí v grafu založené na technikách rozkladu řídkých matic  (školitel: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky