Bc. Miroslav Kovář (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematická informatika
zahájení studia: 2013
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath  (školitel: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.)
výzkumný úkol: Heuristiky pro algoritmus soustavně opakovaného řešení pro doménu PAWS   (školitel: Mgr. Viliam Lisý, MsC., Ph.D.)
diplomová práce: Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení  (školitel: Sebastián Basterrech, PhD)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky