Alumni

filter
ABSOLVENTI_Z_LET OD DO_KDY
branch of study:


name:
advisor:
Michal Bohatý
year: 2023
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení adjungované rovnice pro metodu fázového pole
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
Nikola Drnková
year: 2023
branch of study: pAAA
ZAVERECNA_PRACE: Modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie
advisor: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Veronika Hendrychová
year: 2023
branch of study: pMI_MINF
ZAVERECNA_PRACE: Atraktory řetězců
advisor: doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Daniel Khol
year: 2023
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Laplaceova matice a její aplikace
advisor: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Křižák
year: 2023
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj algoritmu pro rekonstrukci lineárních drah částic v SuperNEMO detektoru
advisor: Mgr. Miroslav Macko, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Malášek
year: 2023
branch of study: pAAA
ZAVERECNA_PRACE: Matematická analýza invariantních množin
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Jan Miesbauer
year: 2023
branch of study: pMI_MINF
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace adjungovaných rovnic pro hledání parametrů obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic
advisor: doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Plecháček
year: 2023
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace optimalizačních metod na vývoj procesů řízených parciálními diferenciálními rovnicemi
advisor: Ing. Aleš Wodecki
 
Michal Průšek
year: 2023
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Dron ovládaný gesty
advisor: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
David Rendl
year: 2023
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace dekonvoluce v astronomických pozorováních
advisor: doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
 
Tomáš Růžek
year: 2023
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování evoluce patogenů
advisor: doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
e-mail: show e-mail
Štěpán Studenovský
year: 2023
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Propustná hranice v hydrodynamických modelech kolektivního chování
advisor: RNDr. Václav Mácha, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Matěj Trödler
year: 2023
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Náhodné algoritmy: teorie a implementace
advisor: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Vojtěch Bartoš
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Diskrétní Schrödingerův operátor s komplexním schodovitým potenciálem
advisor: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Barbora Bumbálková
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Optimalita včelích pláství a související problémy
advisor: doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: show e-mail
Jan Bureš
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování proudění krve v cévách
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
 
Tereza Fucsiková
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Strojové učení pro klasifikaci zdrojů spojité akustické emise
advisor: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Aleksej Gaj
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Implicitní spolupráce agentů ve více-účastnickém prostředí
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Dominik Horák
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování proudění a obtékání překážek pomocí mřížkové Boltzmannovy metody
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lenka Horvátová
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování transportu a přestupu kontrastní látky v problematice perfuze myokardu
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
 
Tomáš Hrdina
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace spektra diskrétního bilaplaceova operátoru s komplexním potenciálem
advisor: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Pavel Jakš
year: 2022
branch of study: pMINF
ZAVERECNA_PRACE: Robustní strojové učení a adversariální vzorky
advisor: Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Daniel Karlík
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování stupně důvěry v prediktor užívaný v odhadování parametrů
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
Nela Koliášová
year: 2022
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Programové vybavení drobného podnikatele
advisor: Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jazmína Kreanová
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace kasifikačních metod na egyptologická data
advisor: Ing. Marek Bukáček
e-mail: show e-mail
Bořivoj Kronowetter
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení adjungované rovnice pro mřížkovou Boltzmannovu metodu
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Oksana Maryshchyn
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Mapování obecných závislostí pomocí neuronových sítí
advisor: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
Soňa Molnárová
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Diskontovaný plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Nábělek
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Superpoissonovské stavy balančního částicového systému
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Daniela Opočenská
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Kritický exponent balancovaných slov
advisor: doc. Ing. Dvořáková Ľubomíra, Ph.D.
 
Eliška Pečenková
year: 2022
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické modely pro odhad kapacity neřízených křižovatek
advisor: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
Jan Prokop
year: 2022
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Voronoiovské dláždění v rovině s manhattanskou metrikou
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
 
Aaron Schick
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé geometrické metody zpracování obrazu
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Anastasiia Sokolenko
year: 2022
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Rozšíření a otestování algoritmu pro adaptaci časového kroku v softwaru TRM2D
advisor: doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
 
Gabriela Spilková
year: 2022
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace parametrů stavové rovnice PC-SAFT v modelování termofyzikálních vlastností tekutin
advisor: Ing. Václav Vinš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Dominik Žurek
year: 2022
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Dynamika šíření signálu v excitovatelném prostředí
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Soňa Drocárová
year: 2021
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání objektů pro interakci člověk-robot
advisor: Ing. Jitka Kostková
Emanuel Frátrik
year: 2021
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro zpracování obrazových dat ze satelitů Sentinel
advisor: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Mário Hoz
year: 2021
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie se zastavováním
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
Peter Hron
year: 2021
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Strategie proti technické analýze
advisor: RNDr. Martin Šmíd, PhD.
 
Adam Janich
year: 2021
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Klasifikace buněčných procesů na časosběrných snímcích pořízených TIRF-SIM mikroskopem
advisor: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc.
e-mail: show e-mail
Thi Thu Hien Nguyenová
year: 2021
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Detekce a sledování lidského těla ve vnitřním prostoru pomocí konvolučních neuronových sítí
advisor: Ing. Tomáš Kerepecký
e-mail: show e-mail
 
Jan Palán
year: 2021
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů metodou fázového pole
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Erik Rapp
year: 2021
branch of study: pAAA
e-mail: show e-mail
 
Jurij Ružejnikov
year: 2021
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovské odhadování pro adaptivní dynamické rozhodování
advisor: Dipl.-Eng. Tatiana V. Guy, PhD.
e-mail: show e-mail
Leonid Samoilov
year: 2021
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Metoda štěpení operátoru pro řešení transportně-reakčních úloh
advisor: doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Katarína Studeničová
year: 2021
branch of study: pAAA
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti variant spojené informace
advisor: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Šrámek
year: 2021
branch of study: pAAA
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé architektury neuronových sítí pro analýzu dat z finančních trhů
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Adam Šumník
year: 2021
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Základní aspekty metody Markov Chain Monte Carlo
advisor: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tereza Vorlová
year: 2021
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání vzorů v časových řadách pomocí hlubokých neuronových sítí
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Roman Yaremchuk
year: 2021
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj a refaktorizace aplikace pro zpracování dat z magnetické rezonance
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Zavadil
year: 2021
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Statistická a strojová klasifikace signálů akustické emise pro detekci defektů v materiálech
advisor: Ing. Kůs Václav, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Filip Bár
year: 2020
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Určení struktury diferenciálních rovnic z experimentálních dat
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Bureš
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Generativní modely dat popsaných stromovou strukturou
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Čejka
year: 2020
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Michaela Diasová
year: 2020
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické metody fraktální geometrie
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Erik Dolejš
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování struktury hysterezních materiálů prostřednictvím Preisach-Mayergoyzova prostoru
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
Jan Fejtek
year: 2020
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Intervalová analýza a její použití pro řešení problému fázové stability
advisor: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
 
Adeliia Gataullina
year: 2020
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Heuristiky v dolování dat z grafů pomocí vnoření uzlů
advisor: Ing. Matěj Mojzeš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Stefan Hajduk
year: 2020
branch of study: pAAA
ZAVERECNA_PRACE: Poziční reprezentace vektorů
advisor: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Heriban
year: 2020
branch of study: pAAA
ZAVERECNA_PRACE: Aproximace jednorozměrných relativistických bodových interakcí pomocí nelokálních potenciálů
advisor: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ramina Khusnutdinova
year: 2020
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Reprezentace přirozených čísel v lineárním rekurentním systému
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Kovanda
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání ultrazvukových signálů pomocí konvolučních neuronových sítí
advisor: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Kovář
year: 2020
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Stanislav Kruml
year: 2020
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Antipalindromická čísla
advisor: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lukáš Kulička
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Klasifikace dat popsaných stromovou strukturou
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Eva Lainová
year: 2020
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhad stavu omezených lineárních systémů
advisor: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Václav Lamich
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Lineární inverzní modely radiačních úniků s apriorní informací o poměrech uniklých látek
advisor: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Anežka Lhotáková
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti distribuční rodiny GIG s negativní hodnotou parametru
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Filip Mairinger
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aukce: teorie a experiment
advisor: Ing. René Levínský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Malík
year: 2020
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování fázového rozhraní metodou lattice Boltzmann
advisor: Ing. Pavel Eichler
e-mail: show e-mail
Michaela Mašková
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Variační autoencoder a jeho rozšíření
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Yevgeniy Nazarenko
year: 2020
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Oceňování projektů metodou reálných opcí: Binomický model
advisor: Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc.
e-mail: show e-mail
Stanislav Novotný
year: 2020
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace mikrorobota z magnetických senzorů
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Vojtěch Obhlídal
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Kanonický rozklad tenzorů násobení polynomů a násobení matic na GF(2)
advisor: Ing. Petr Tichavský, DSc.
e-mail: show e-mail
Vít Pánek
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Supernáhodné stavy termodynamického dopravního plynu a jejich matematické vlastnosti
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
 
Tereza Siváková
year: 2020
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmický výběr dosažitelných preferencí
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc
e-mail: show e-mail
Monika Suchomelová
year: 2020
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Geometrický pohyb křivek a jeho aplikace
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Patrik Šnauko
year: 2020
branch of study: pAAA
e-mail: show e-mail
Jan Trödler
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Metody strojového učení ve fyzice pevných látek
advisor: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Niels van der Meer
year: 2020
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování v elektrokardiologii
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Viola Vavryčuková
year: 2020
branch of study: pMI
e-mail: show e-mail
 
Daniel Wohlrath
year: 2020
branch of study: pMI
ZAVERECNA_PRACE: Asymptotické vlastnosti statistické rigidity v částicových systémech s balanční vlastností
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Dominika Zogatová
year: 2020
branch of study: pAMSM
ZAVERECNA_PRACE: Úvod do teorie kooperativních her: teoretická a experimentální studie
advisor: Ing. René Levínský, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Viktor Bílek
year: 2019
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tomáš Brisučiak
year: 2019
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Lineární inverzní modely a jejich využití při určování zdroje radiačního úniku do atmosféry
advisor: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Marina Džabarjan
year: 2019
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Popis pohybu davu v komplexních situacích
advisor: Ing. Jana Vacková
Kateřina Hladká
year: 2019
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace statistických metod a machine learningu na produkty srážek tězkých jader
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
 
Marek Nechanský
year: 2019
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T
advisor: Ing. Petr Felkel, Ph.D.
Hynek Peřina
year: 2019
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Iterace aritmetick\'ych funkc\'{\i} a jejich cykly
advisor: prof. Ing. Edita Pelantov\'a, CSc.
 
Ondřej Poláček
year: 2019
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Modelování zastavovací fáze pohybu pracovního bodu průmyslových robotů
advisor: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zuzana Sabolová
year: 2019
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Dominik Šepák
year: 2019
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Adversariální strojové učení a teorie her
advisor: Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Jáchym Šimon
year: 2019
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Strojové ověření konstruktivního důkazu úplnosti klasické výrokové logiky
advisor: Mgr. Tomáš Lávička, Ph.D.
 
Pavla Veselá
year: 2019
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace kořenů polynomů s celočíselnými koeficienty
advisor: Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Barbora Votinská
year: 2019
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Okrajové podmínky pro směsi látek
advisor: doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Sabina Zairova
year: 2019
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Časový vývoj metamateriálových strun
advisor: doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: show e-mail
Antonie Brožová
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Matej Cibuľa
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání vzorů a anomálií v časových řadách
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
Adam Čala
year: 2018
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Modelování nenewtonovského proudění pomocí Lattice-Boltzmannovy metody ve 2D
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Anastasija Černecka
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí
advisor: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Matouš Fencl
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení eikonální rovnice na GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Nikola Groverová
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Maxim Ilyushkin
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Kalibrace předpovědi počasí pro model tepelné zatížitelnosti přenosové soustavy
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D
 
Michaela Jaklinová
year: 2018
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace vlastních hodnot Schrödingerových operátorů s maticovými potenciály
advisor: Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: show e-mail
Tomáš Jakubec
year: 2018
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph. D.
 
Kristina Jarůšková
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Teodor Kováč
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení
advisor: Ing. Petr Tichavský CSc., DSc.
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Kubů
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Konvoluční neuronové sítě v částicové fyzice
advisor: Ing. Petr Bouř
e-mail: show e-mail
Temirlan Kurbanov
year: 2018
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jana Novotná
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
Adam Novotný
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace statistických testů homogenity na data z fyziky vysokých energií
advisor: Ing. Jiří Franc, Ph.D.
 
Martin Oharek
year: 2018
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Klasifikace částečně anotovaných dat do více tříd za pomoci rozhodovacích lesů
advisor: Ing. Lukáš Machlica, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Benjamín Páterek
year: 2018
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Využití multi-instančního učení v bezpečnosti počítačových sítí
advisor: Mgr. Jan Kohout
 
Kajetán Poliak
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovský výběr modelu
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Filip Rolenec
year: 2018
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Marko Sahan
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Yuliya Savina
year: 2018
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Modelování dopravního toku na dálnici
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Hana Šiková
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Detekce anomálií v grafech
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
Filip Širc
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D
e-mail: show e-mail
 
Jan Tichavský
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty
advisor: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Nicole Tobišková
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Robustní postupy při trénování neuronových sítí
advisor: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ivan Varga
year: 2018
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Generování aplikací v jazyce JavaScript
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
Radovan Zeman
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Experimentální ověřování modelu časové reverzace
advisor: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
 
Matěj Zorek
year: 2018
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS
advisor: Ing. Vít Škvára
e-mail: show e-mail
Vladislav Belov
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Modelovaní komunit agentů soupeřících o zdroje
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
 
František Boháč
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické odhadování modelů s omezeným šumem
advisor: Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Čajánek
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické modely chemické kinetiky
advisor: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Marek Dědič
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Hierarchické modely síťového provozu
advisor: Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Štěpán Doan
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Robotické vozítko založené na platformě Arduino
advisor: Ing. Vladimír Jarý, PhD
e-mail: show e-mail
 
Petr Fejl
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Moderní čtení Rose-Rosserova důkazu úplnosti Lukasiewiczovy logiky
advisor: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D.
e-mail: show e-mail
František Gašpar
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců
advisor: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Petra Habětínová
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody
advisor: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Karel Hybner
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země
advisor: Ing. Ondřej Tichý
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Kadlec
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
Jakub Kaňuk
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
 
Václav Košík
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova
advisor: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Tomáš Košlab
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů.
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Bibiána Lajčinová
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Kompenzace pohybu v pozitronové tomografii
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jana Lepšová
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Reakčně-difuzní rovnice v elektrokardiologii
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Ondřej Mach
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dynamiky lithiových článků
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Aleš Neoral
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Některé metody neparametrické regrese
advisor: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
 
Chien Nguyen Minh
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování
advisor: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Barbora Pánková
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Pecka
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Využití gausovských procesů pro aktivní učení
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Martin Polák
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Organizér pro vysokoškolského studenta - aplikace pro iPhone
advisor: Matheo Fiebiger, Ingeniero de Sistemas
 
Ksenia Ponomareva
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů
advisor: Ing. Ivan Nikolaev
e-mail: show e-mail
Jan Schäfer
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění
advisor: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Světlana Smrčková
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro procedurální modelování rostlin v počítačové grafice
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
Simona Šimůnková
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAMESTNANI: nevyhodili ji, ale asi přestoupila z AMSM na jiný obor
e-mail: show e-mail
 
Michal Tichák
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Trusina
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Tryner
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Interferometrie seismického šumu registrovaného sítí WEBNET
advisor: RNDr. Bohuslav RŮŽEK, CSc.
e-mail: show e-mail
Dominik Vít
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Využití reputace autonomních systémů pro detekci malwaru
advisor: Mgr. Jan Kohout
e-mail: show e-mail
 
Dominika Vlčková
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Shluková analýza pro data smíšeného spojitého a diskrétního typu
advisor: Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc.
e-mail: show e-mail
Tomáš Zikmund
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Eliška Zugarová
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Kooperace v ekonomické hře
advisor: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Hana Zvolánková
year: 2017
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhad neznámých parametrů metodou AMIS
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lenka Bódiová
year: 2016
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí
advisor: Ing. Ondřej Tichý
e-mail: show e-mail
Hana Dlouhá
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa
advisor: Ing. Štěpán Starosta, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Eichler
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Matěj Fanta
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí
advisor: doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Petr Gális
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
František Hůla
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace strategie navrhovače ve hře na ultimátum
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Jamrich
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace pro prezentaci vybraných monitorovacích dat experimentu COMPASS
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
Jakub Kantner
year: 2016
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL
advisor: Ing. Martin Kopp
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Kovář
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath
advisor: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zbyněk Král
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Pomocný nástroj pro analýzu stability hadronového kalorimetru pro experiment CMS
advisor: Ing. Martin Bodlák
e-mail: show e-mail
 
Jan Lukeš
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Webová rozhraní pro databáze experimentu COMPASS v CERN
advisor: Ing. Martin Bodlák
e-mail: show e-mail
Vladislav Matúš
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Techniky dělení grafů pro paralelní počítání
advisor: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
 
Jiří Minarčík
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dynamika pohybu křivek v rovině a prostoru a její aplikace
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Barbora Pálková
year: 2016
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
 
Edita Pešková
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Návrh informačního systému pro podporu forenzního auditu
advisor: Mgr. Karel Macek
Jan Petřík
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat
advisor: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Marko Ruman
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozhodování v Ultimatum game s více navrhovateli
advisor: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jaroslava Ryplová
year: 2016
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Hodnocení anizotropie elastických vlastností živých tkání pomocí ultrazvuku
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
 
Kateřina Solovská
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické metody pro segmentaci medicínských dat
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Vojtěch Straka
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění
advisor: Ing. Fučík Radek, Ph. D.
e-mail: show e-mail
 
Zuzana Szabová
year: 2016
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Studie korelací v souborech empirických dopravních dat
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Čeněk Škarda
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rozhodovací lesy v úloze klasifikace síťových útoků
advisor: Ing. Lukáš Machlica, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Aleksandra Vecherskaya
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat
advisor: doc. Ing. Miroslav Virius, Csc.
e-mail: show e-mail
Oldřich Vlašic
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Redundance v číselných systémech
advisor: doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D
 
Daniil Zaru
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování emailových zpráv v jazyce Lisp
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
Libor Bakajsa
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
František Blachowicz
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Detekce zneužití vyhledávačů malwarem
advisor: Mgr. Jan Kohout
Dávid Bortňák
year: 2015
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Procedurální generování objektů a scén v počítačové grafice
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
 
Jan Chyba
year: 2015
branch of study: AMSM
advisor: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc
e-mail: show e-mail
Jiří Fejlek
year: 2015
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Použítí algebraických řešičů pro dokazování terminace přepisujících systémů
advisor: Dipl.-Ing Dr. techn. Stefan Ratschan
e-mail: show e-mail
 
Jan Franců
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická simulace dvoufázového proudění
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Elena Gagulkina
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj SW pro vizualizaci vektorových vrstev na mapová pozadí OpenStreetMap
advisor: Ing. Radek Hofman, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Daniel Hnyk
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Dolování znalostí z kanálů RSS
advisor: Ing. Jiří Palek
e-mail: show e-mail
Tereza Hostáková
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Grafově-teoretické vlastnosti korelační matice
advisor: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Klinkovský
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení jednofázového filtračního proudění a jeho implementace na GPU
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Jakub Kořenek
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Grafově teoretické vlastnosti matice efektivní konektivity
advisor: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
 
Matěj Kotrba
year: 2015
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Marek Bukáček
Colette Kožená
year: 2015
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Identifkace statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Krásenský
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Kvaterniony a poziční číselné soustavy
advisor: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Antonín Květoň
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Stavové automaty systému pro sběr dat experimentu COMPASS v CERN
advisor: Ing. Josef Nový
 
Bulgn Mandzhieva
year: 2015
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva
advisor: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Václav Mácha
year: 2015
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Metody matematické optimalizace pro elektromobilitu
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Martin Neznal
year: 2015
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování klasifikace portfolia zákazníků
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Batyr Ovshiev
year: 2015
branch of study: PRAK
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
 
Marta Pavelka
year: 2015
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: On-line násobení a dělení v pozičních numeračních systémech
advisor: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Sofya Shulga
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Kvaterniony a jejich maticové reprezentace
advisor: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Smejkal
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Výpočet rovnovážných stavů vícesložkových směsí
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Georgiy Stebunov
year: 2015
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro identifikaci Lieových algeber
advisor: doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Suk
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Sjednocený web pro FJFI
advisor: Ing. Vladimír Jarý Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Ševčík
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Slepá separace a dekonvoluce signálu
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Magdaléna Tinková
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aritmetické operace v soustavách s kvadratickou bázi
advisor: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Maksym Topor
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Miniaturní programovací jazyk
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
 
Diana Tsygikal
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Klasifikace založená na využití fuzzy logiky
advisor: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lukáš Ulrych
year: 2015
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhad struktury pravděpodobnostního modelu
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Patrik Urban
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řízená klasifikace síťového provozu
advisor: Ing. Michal Sofka, PhD.
e-mail: show e-mail
Jana Vacková
year: 2015
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Statistická rigidita systémů s repulzivními potenciály
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tereza Velká
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Palindromy a privilegovaná slova
advisor: Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Vojtěch Veselý
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Binární projekce Arnouxových-Rauzyových slov
advisor: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Zicha
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Jednoduchá webová aplikace využívající JavaScript
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
Milan Berka
year: 2014
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Petr Bouř
year: 2014
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Divergenční metody ve statistických separacích
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Viktor Brada
year: 2014
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Petr Veverka
e-mail: show e-mail
 
David Brožek
year: 2014
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování mnohorozměrných multimodálních hustot pravděpodobnosti pomocí distribučních směsí.
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
Richard Finger
year: 2014
branch of study: MINF
advisor: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Josef Florian
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech
advisor: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Alina Galeeva
year: 2014
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Stromy palindromů v nekonečných slovech
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Hlavnička
year: 2014
branch of study: MINF
advisor: Ing. Balková Ľubomíra, Ph.D
e-mail: show e-mail
Petr Jačka
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti a rozpad top kvarku
advisor: prof. RNDr. Šimák Vladislav, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Václav Jiříček
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj komunikačního rozhraní pro paralelní výpočty
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Kristýna Kaslová
year: 2014
branch of study: PRAK
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
 
Václav Kautský
year: 2014
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Speciální funkce a jejich aproximace
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tomáš Kerepecký
year: 2014
branch of study: Matematické inženýrství
e-mail: show e-mail
 
Dejan Kirda
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování spalování ve fluidních kotlích
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Zuzana Krčmáriková
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rotace a kvaterniony
advisor: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Lanč
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Testování rozhraní systému Freeconf
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
Eva Lorencová
year: 2014
branch of study: PRAK
advisor: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Malý
year: 2014
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aktivní učení pro 3D navigaci bezpilotních letadel
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Kateřina Medková
year: 2014
branch of study: MINF
advisor: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Marek Pavlíček
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rozšíření multiagentního simulačního systému MATSim
advisor: Ing. Václav Šmídl
Ondřej Pelech
year: 2014
branch of study: MM
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Shukhrat Raimov
year: 2014
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro podporu kreativního učení
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
Jan Reichl
year: 2014
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
 
Tomáš Sobotík
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Solovský
year: 2014
branch of study: MM
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Helena Svobodová
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Geometrické vlastnosti množin vzniklých metodou řezu a projekce
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Vít Škvára
year: 2014
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Viktor Šohájek
year: 2014
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu.
advisor: RNDr.Alexis Derviz,CSc.
e-mail: show e-mail
Jakub Štěch
year: 2014
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Karel Sladký, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Eduard Šubert
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny
advisor: Ing. Ambrož Petr Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Ticháček
year: 2014
branch of study: AMSM
advisor: prof. RNDr. Pavel Jungwirth, D Sc.
e-mail: show e-mail
 
Jan Vondra
year: 2014
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Grafické uživatelské rozhraní systému pro ovládání experimentu COMPASS v CERN
advisor: Ing. Josef Nový
e-mail: show e-mail
Petr Bohuslav
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
David Celný
year: 2013
branch of study: MM
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
Jonáš Chudý
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Radim Dudek
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Faltys
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: doc. Mgr. Milan Krbalek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Fiala
year: 2013
branch of study: MM
advisor: Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Flusser
year: 2013
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Voronoiovské a delonovské dláždění roviny
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
 
Vít Hanousek
year: 2013
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Softwarová řešení pro rozdělování zátěže na systémech pro vysoce výkonné počítání
advisor: Ing. Pavel Strachota
e-mail: show e-mail
Pavel Heller
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách
advisor: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Horký
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zdeněk Junek
year: 2013
branch of study: MM
advisor: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: show e-mail
 
David Klečka
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Jakub Klemsa
year: 2013
branch of study: MINF
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Kollert
year: 2013
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Level spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Nikol Kopecká
year: 2013
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Využití Rychlé Fourierovy transformace při diagnostice Alzheimerovy choroby z EEG
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jitka Kostková
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Petr Veverka
e-mail: show e-mail
Vojtěch Kovalík
year: 2013
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Isingův Model ve Financích: Zavedení Peněz do Modelu
advisor: PhDr. Ladislav Krištoufek
e-mail: show e-mail
 
Jakub Kubiš
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Legerský
year: 2013
branch of study: MINF
advisor: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Mrkos
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní procesy v detekci anomálií
advisor: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Juraj Panek
year: 2013
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Mikroskopické dopravní charakteristiky zero-range procesů
advisor: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: show e-mail
 
Kateřina Pastirčáková
year: 2013
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Spektra pisotovských čísel a jejich invariance na substituci
advisor: Ing. Štěpán Starosta, PhD.
e-mail: show e-mail
Zbyněk Pitra
year: 2013
branch of study: SIMI
advisor: Doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Juraj Pohanka
year: 2013
branch of study: MM
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček,DrSc.
e-mail: show e-mail
Lukáš Pohanka
year: 2013
branch of study: MINF
advisor: RNDr. Michal Hojsik PhD.
e-mail: show e-mail
 
Jindřich Prokop
year: 2013
branch of study: AMSM
e-mail: show e-mail
Ondřej Sláma
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michaela Sluková
year: 2013
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Zuzana Farová
e-mail: show e-mail
Ondřej Šembera
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analytická řešení v problematice matematického modelování dvoufázového proudění v porézním prostředí
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Štěpánek
year: 2013
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace separačních metod na reálná data z urychlovačů částic.
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Jiří Vejrosta
year: 2013
branch of study: MM
advisor: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Václav Vondrášek
year: 2013
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické přístupy k testování hypotéz o přítomnosti signálu ve fyzikálních detektorových datech.
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
Hynek Walner
year: 2013
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické diferenciální rovnice se skoky a jejich aplikace pro popis přírodních jevů
advisor: Ing. Petr Veverka
 
Jan Zapletal
year: 2013
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj aplikace v PHP pro desktopový operační systém Eye OS
advisor: ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
Vojtěch Cvrček
year: 2012
branch of study: MM
advisor: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Fikar
year: 2012
branch of study: MM
e-mail: show e-mail
Ondřej Hálek
year: 2012
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Strojový překlad pojmenovaných entit mezi anglickým a německým jazykem
advisor: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Heller
year: 2012
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Implementace maticových řešičů na GPGPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Ladislav Horký
year: 2012
branch of study: SIMI
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tereza Jindrová
year: 2012
branch of study: MM
e-mail: show e-mail
Jaroslav Klika
year: 2012
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Kubant
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Degradace membrány palivového článku
advisor: Ing. Václav Klika, PhD
e-mail: show e-mail
Jan Máca
year: 2012
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Detekce změny stavu akusticky aktivního systému
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Matěj Novotný
year: 2012
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Aritmetika s vysokou přesností na GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zuzana Ruttkayová
year: 2012
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Procedurální generování modelů rostlin v počítačové grafice
advisor: Ing. Pavel Strachota
e-mail: show e-mail
 
Matěj Sedláček
year: 2012
branch of study: MM
advisor: Ing. Petr Veverka
e-mail: show e-mail
Hana Srbová
year: 2012
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Generátory náhodných čísel a teorie náhodných matic
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lenka Ščepánková
year: 2012
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace asymetrického vylučovacího procesu na modelování systémů se sociální interakcí
advisor: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: show e-mail
Jiří Šleis
year: 2012
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza časových světlostí vozidel na řízené křižovatce
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
 
Marek Teller
year: 2012
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Zobrazování lokálních nelinearit při hodnocení materiálů ultrazvukovými časově reverzními zrcadly
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: show e-mail
Aleš Tygl
year: 2012
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Valášek
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení deformace pružných těles metodou konečných prvků
advisor: Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Vejmola
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Stabilita a robustnost klasifikačních metod signálů akustické emise v nedestruktivní defektoskopii
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Jan Zima
year: 2012
branch of study: PRAK
advisor: Ing. Zděněk Čulík
e-mail: show e-mail
Ekhlas Sultan Mohamm Alqadasi
year: 2011
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Karel Břinda
year: 2011
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Abelovská komplexita nekonečných slov
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Marek Bukáček
year: 2011
branch of study: AMSM
advisor: Ing. Marek Bukáček
e-mail: show e-mail
 
Martin Černý
year: 2011
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Implementace maticových řešičů na GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Fous
year: 2011
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Testování komunikačního rozhraní pro mainframe
advisor: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Andrea Fuksová
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Petr Habásko
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování reakčně-difuzních procesů v problematice spalování
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Lucie Hanáková
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Robustní identifikace modelu stochastickými metodami s minimální vzdáleností
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Martin Koktan
year: 2011
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro správu obsahu se zaměřením na organizaci konferencí
advisor: Ing. Petr Pauš
e-mail: show e-mail
 
Jakub Kolář
year: 2011
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Řetězové zlomky založené na beta-celých číslech
advisor: Doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Michal Král
year: 2011
branch of study: MM
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Jan Kučera
year: 2011
branch of study: SIMI
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.
e-mail: show e-mail
Matěj Laitl
year: 2011
branch of study: SIMI
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Mikeš
year: 2011
branch of study: PRAK
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Mucha
year: 2011
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Jana Papoušková
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pravděpodobnostní distribuce v nelineární elastické spektroskopii
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Martin Šefl
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Turbulentní proudění - matematický model, jeho vlastnosti, symetrie
advisor: RNDr. Šárka Nečasová, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Martina Šůsová
year: 2011
branch of study: AMSM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza ustáleného stavu termodynamického dopravního plynu se slabou krátkodosahovou repulzí
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tereza Vyskočilová
year: 2011
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Numerické modelování mikrostruktury dopravních proudů
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Záveský
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Geodetické křivky na kombinovaném povrchu pro detekci poruch v akustické emisi
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Milan Apostolović
year: 2010
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace webových stránek pro vyhledávače
advisor: Doc.Ing Antonín Novotný, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Jan Berka
year: 2010
branch of study: TS
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
Tomáš Denemark
year: 2010
branch of study: MM
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Jan Ehrenberger
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
David Ešner
year: 2010
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro anotaci dokumentů
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
 
Jakub Flaška
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování a vizualizace dat z magnetické rezonance
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Tomáš Hejda
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Spřátelené morfismy na sturmovských slovech
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Pavla Henzlová
year: 2010
branch of study: MM
advisor: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: show e-mail
Fáris Ismail
year: 2010
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Návrh architektury a integrace workflow v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes
advisor: Ing. Ivo König
e-mail: show e-mail
 
Karel Jedlička
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Ekvivalence v grafu kontrolního toku
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Pavel Kabourek
year: 2010
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Zobrazování fraktálních množin
advisor: Ing. Petr Pauš
e-mail: show e-mail
 
Milan Kočica
year: 2010
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Rauzyho grafy nekonečných slov
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Miroslav Kolář
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Reakčně - difuzní rovnice a jejich dynamika
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Petr Komínek
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vyhodnocování mamogramu pomocí lokálního statistického modelu s referenčním oknem
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc
e-mail: show e-mail
Tomáš Kouřim
year: 2010
branch of study: MM
advisor: Mgr. Aleš Král
e-mail: show e-mail
 
Jakub Loucký
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití grafových řezů pro segmentaci obrazových dat a dat z MRI
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Michael Matějů
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Mikroskopická struktura termodynamického dopravního modelu
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Matoušek
year: 2010
branch of study: MM
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Novotný
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace délky cyklu
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Kamil Ondrák
year: 2010
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace zelené vlny
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jiří Orság
year: 2010
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Řízení přístupů v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes
advisor: Ing. Ivo König
e-mail: show e-mail
 
Radek Papoušek
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vyhodnocování mamogramů pomocí lokálního statistického modelu - vliv počtu komponent
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
Ondřej Pártl
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické modely v matematické biologii
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Hana Pechová
year: 2010
branch of study: PRAK
advisor: Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD.
e-mail: show e-mail
Petr Říha
year: 2010
branch of study: PRAK
advisor: Ing. Radek Trousílek
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Soroka
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerický model univalentních neuronových sítí
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
Filip Štaffa
year: 2010
branch of study: MM
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Vávra
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Číselné soustavy se zápornou bází
advisor: doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: show e-mail
Miroslav Zima
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické iterativní aproximace dynamického programování
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ladislav Zvoník
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech
advisor: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
Pavel Žák
year: 2010
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Numerické simulace pohybu chodce ve skupině
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Achberger Noll
year: 2009
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
Miroslav Bulušek
year: 2009
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Visualizace úlohy maximálního párování v grafu
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Chada
year: 2009
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Výchozí databáze pro tvorbu rozvrhu FJFI
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Michal Havlíček
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Modelování BTF textur
advisor: Doc.Ing. Michal Handl, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Radek Hecl
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Konstrukce výběrové masky pro zpracování screningových mamogramů pomocí normálních směsí
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
Vít Holý
year: 2009
branch of study: SI
advisor: Mgr. Přemysl Volf
e-mail: show e-mail
 
Jan Hošek
year: 2009
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Třídění webových dokumentů v reálném čase
advisor: RNDr. Radim Řehůřek
e-mail: show e-mail
Jana Hradilová
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování krevního oběhu u vrozených srdečních vad
advisor: Prof. Ing. František Maršík, DrSc
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Jurek
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Náhodné generování vybraných matematických struktur
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
Martin Kopecký
year: 2009
branch of study: TS
advisor: Doc. Ing. Ivan Nagy CSc.
e-mail: show e-mail
 
Michal Kuban
year: 2009
branch of study: TS
advisor: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: show e-mail
Petr Kubín
year: 2009
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Jazyková vrstva rozpoznávání české mluvené řeči
advisor: Ing. Jan Mach
e-mail: show e-mail
 
Balázs Kutil
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
advisor: Doc. Dr. Ing Michal Beneš
e-mail: show e-mail
David Machač
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Remodelace cévní stěny
advisor: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Nina Marinová
year: 2009
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Charakteristiky nekonečných slov
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lenka Motlochová
year: 2009
branch of study: MM
advisor: Ing. Severin Pošta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Barbora Planková
year: 2009
branch of study: MM
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
Lucie Smrčková
year: 2009
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Stromy palindromů v nekonečných slovech
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Stiborek
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Agentní metody pro bezpečnost ad-hoc sítí
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: show e-mail
Martin Vlček
year: 2009
branch of study: MM
advisor: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Alexandr Žák
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování dynamiky v matematické biologii
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Ondřej Chaloupka
year: 2008
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
Jan Chylík
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Materiálové vlastnosti biologických náhrad kloubní chrupavky
advisor: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: show e-mail
Vladimír Cupal
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL
advisor: ing. Jan Tomčík
e-mail: show e-mail
 
Radim Demut
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Robustnost odhadů pravděpodobnostních hustot s minimální vzdáleností
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Daniel Dombek
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Poziční numerační systémy s rozšířenou abecedou
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Petr Dvořák
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech
advisor: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
David Fabian
year: 2008
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Zuzana Farová
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické metody klasifikace signálů
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Grill
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Automatická detekce vniknutí do počítačových sítí
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: show e-mail
 
Martin Havlena
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické vlastnosti ukazatelů způsobilosti a výkonnosti
advisor: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
e-mail: show e-mail
Martin Hejtmánek
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Deterministický chaos v jednoduchých fyzikálních systémech
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Hrabák
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Celulární dopravní modelování
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Pavel Hron
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické metody pro řešení Buckleyho-Leverettova problému.
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Judas
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Detekce hran ve zpracování obrazu
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Zdeněk Kabát
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nové modely neuronových sítí
advisor: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Vladimír Klement
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Implementace algoritmů pro zpracování obrazu s využitím GPGPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Jan Kobera
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Teoretické problémy ontologií v kontextu sémantického webu
advisor: Ing. Július Štuller, Csc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Křivánek
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase.
advisor: Ing.Miroslav Kárný,DrSc.
e-mail: show e-mail
Radek Krotil
year: 2008
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Vizuální editor definice stránky portálu
advisor: Mgr. Jiří Walek
e-mail: show e-mail
 
Peter Leibitzer
year: 2008
branch of study: PRAK
Dominik Macáš
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Číselné soustavy s neceločíselným základem a jejich palindromicita
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Radek Máca
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
advisor: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Ondřej Pokorný
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Metody kódování grafových struktur pro aplikaci genetických operátorů
advisor: Ing. Hakl Frantisek CSc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Polívka
year: 2008
branch of study: MM
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Petr Ptáček
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Testování algoritmů řízení dopravní mikrooblasti
advisor: Ing. Jitka Homolová
e-mail: show e-mail
 
Přemysl Rubeš
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Redundance v zobecněných numeračních systémech
advisor: Doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: show e-mail
Jakub Skryja
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Studium závislosti ceny Credit Default Swap na ceně akcií
advisor: Mgr. Jan Houfek
e-mail: show e-mail
 
Václav Slimáček
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
advisor: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
e-mail: show e-mail
Pavel Snítil
year: 2008
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
František Štampach
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Spektrální analýza Jacobiho matic speciálního typu
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
Augustin Šulc
year: 2008
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
Zdeněk Tichý
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
advisor: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Ondřej Tichý
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Vít Tomica
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování reakčních procesů v problematice spalování
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Šárka Vejvodová
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární ultrazvuková pseudotomografie s časově reverzními zrcadly
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Vítězslav Žabka
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Využití GPGPU pro zpracování dat z magnetické rezonance
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Karel Bartoš
year: 2007
branch of study: TS
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: show e-mail
 
Monika Drábová
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
Petr Fiala
year: 2007
branch of study: MM
advisor: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Franc
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Robustní metody identifikace regresního modelu
advisor: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: show e-mail
Ondřej Glatz
year: 2007
branch of study: MM
advisor: Ing. Michal Landa, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jitka Hanousková
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhady pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdáleností
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tomáš Hájek
year: 2007
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
Vojtěch Holub
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Nástroj pro správu a tvorbu rozvrhu FJFI
advisor: Mgr. Milan Krbálek Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lukáš Homoľa
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Generátory pseudonáhodných čísel
advisor: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Patrik Jíra
year: 2007
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
Václav Jirkovský
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Využití neuronových sítí pro klasifikaci příznaků mluvené české řeči
advisor: Ing. Pavel Bolek
e-mail: show e-mail
 
Ján Jusko
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Databázové techniky pro lokální modelování dynamických systémů
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Kubálek
year: 2007
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
Milan Macura
year: 2007
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
Kateřina Marková
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování námrazy na profilu křídla
advisor: Ing. Bohumír Hoření, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Václav Müller
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace webových stránek
advisor: Ing. Lenka Pavelková
e-mail: show e-mail
Jaromír Müller
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Použití degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
advisor: Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Pavel Neškudla
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Propagátor časově závislého harmonického oscilátoru
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: show e-mail
Jiří Palek
year: 2007
branch of study: MM
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Pleva
year: 2007
branch of study: PRAK
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé funkce traceroute
advisor: Ing. Antonín Král
e-mail: show e-mail
Alžběta Pourová
year: 2007
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
František Rolinek
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Petr Snítilý
year: 2007
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
Radek Vláčil
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
advisor: ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Jan Novák
year: 2006
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
Marek Faltýsek
year: 2005
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
Tomáš Fidler
year: 2005
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
Aleš Masner
year: 2005
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
Tomáš Valenta
year: 2005
branch of study: PRAK
e-mail: show e-mail
 
 

administrator for this page: Pavel Strachota | last update: 09/09/2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics