Alumni

filter
ABSOLVENTI_Z_LET OD DO_KDY
branch of study:


name:
advisor:
Michaela Diasová
year: 2023
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Systémy iterovaných funkcí, jejich invariantní množiny a míra
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Adam Jedlička
year: 2023
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Prozkoumávání prostoru v úloze přenosu znalostí
advisor: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Kysilka
year: 2023
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Detekce anomálií na službách v počítačové síti
advisor: Ing. Martin Kopp, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Václav Lamich
year: 2023
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Detekce mraků v družicových snímcích pomocí algoritmů strojového učení
advisor: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Anežka Lhotáková
year: 2023
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Škálování a odhadování pro GIG-distribuovaná data
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Filip Mairinger
year: 2023
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Predikce nerovnováhy v elektroenergetické přenosové soustavě
advisor: Ing. Jiří Franc, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Thi Thu Hien Nguyenová
year: 2023
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Vyhodnocení efektivity reklamy za použití detektoru lidí a odhadování směru pohledu.
advisor: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.; (vedoucí specialista) Ing. Filip Naiser
e-mail: show e-mail
Jan Palán
year: 2023
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Modely fázového pole v materiálových vědách a jejich numerické řešení
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Katarína Studeničová
year: 2023
branch of study: Aplikovaná algebra a analýza
ZAVERECNA_PRACE: Aritmetika v zobecněných Cantorových systémech
advisor: Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tomáš Brisučiak
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza úniku ruthenia-106 v roce 2017 pomocí atmosférického inverzního modelování
advisor: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Bureš
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Hybridní diskriminativně-generativní modely pro množinová data
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jiří Chmel
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace strojového učení k predikci energií ve fyzice pevných látek
advisor: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Heriban
year: 2022
branch of study: Aplikovaná algebra a analýza
ZAVERECNA_PRACE: Nelokální aproximace obecných relativistických delta interakcí
advisor: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Kovanda
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Generování seznamu událostí v signálu pomocí neuronových sítí
advisor: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Kovář
year: 2022
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování perfuze myokardu pomocí mřížkové Boltzmannovy metody
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lukáš Kulička
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Metody odhadu řídké parametrizace neuronových sítí
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Eva Lainová
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Přenos znalosti pro lineární systémy s omezeným šumem
advisor: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Michal Malík
year: 2022
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody
advisor: Ing. Pavel Eichler
e-mail: show e-mail
 
Michaela Mašková
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhad modelu nekompletních heterogenních strukturovaných dat
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Vít Pánek
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Statistické vlastnosti termodynamického částicového plynu s kombinovaným potenciálem
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
 
Zuzana Sabolová
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Monika Suchomelová
year: 2022
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Evoluční úlohy pro rovinné křivky a jejich zobecnění
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Dominik Šepák
year: 2022
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Hledání praktických robustních klasifikátorů
advisor: doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Jáchym Šimon
year: 2022
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Strojové ověření Rose-Rosserova důkazu úplnosti Łukasiewiczovy výrokové logiky
advisor: Mgr. Tomáš Lávička, Ph.D.
 
Patrik Šnauko
year: 2022
branch of study: Aplikovaná algebra a analýza
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace teorie ortogonálních polynomů v řešení Heunovy diferenciální rovnice
advisor: prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: show e-mail
Jan Trödler
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Isingův model feromagnetizace látek
advisor: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Niels van der Meer
year: 2022
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování v elektrokardiologii
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Dominika Zogatová
year: 2022
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Evoluce významu slov v jazyce
advisor: Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Antonie Brožová
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Slepá dekonvoluce obrazu s prostorově proměnným konvolučním jádrem
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Nikola Groverová
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Inovativní přístup k metodice kapacitních výpočtů pro neřízenou stykovou křižovatku
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Kateřina Hladká
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Supervizované a nesupervizované učení pro fyziku těžkých iontů
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
Michaela Jaklinová
year: 2021
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Schrödingerovy operátory s nehermitovskými maticovými potenciály
advisor: doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: show e-mail
 
Kristina Jarůšková
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Statistické zpracování simulovaných dat v částicové fyzice
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Jex
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí
advisor: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Teodor Kováč
year: 2021
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Komprese konvolutorních vrstev neuronových sítí
advisor: Ing. Petr Tichavský, DSc.
e-mail: show e-mail
Miroslav Kubů
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Metody strojového učení v částicové fyzice
advisor: Ing. Petr Bouř
e-mail: show e-mail
 
Jana Novotná
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Robustní odhady a testy v modelech poissonovské regrese
advisor: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
Adam Novotný
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza satelitních dat pomocí metod strojového učení
advisor: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
 
Benjamín Páterek
year: 2021
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Identifikace operačních systémů na základě chování
advisor: Mgr. Jan Kohout
Hynek Peřina
year: 2021
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Reprezentace čísel v lineárních rekurentních systémech
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
 
Ondřej Poláček
year: 2021
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Paralelizace sítí typu Sum-Product-Transform pro architekturu GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Kajetán Poliak
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhad pozice rukou během řízení automobilu
advisor: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Filip Rolenec
year: 2021
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování
advisor: Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc.
e-mail: show e-mail
Pavla Veselá
year: 2021
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní a online aritmetika v imaginárních kvadratických tělesech
advisor: prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
 
Radovan Zeman
year: 2021
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Možnosti aplikace metody zrcadlových zdrojů při popisu disperzního šíření vln v tenkých deskách
advisor: Ing. Jan Kober, Ph.D.
Vladislav Belov
year: 2020
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární redukce dimenzionality
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Kristína Blašková
year: 2020
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Metody strojového učení pro analýzu spánku
advisor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
Matej Cibuľa
year: 2020
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti hlubokých neuronových sítí
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Marek Dědič
year: 2020
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace vzdálenosti pro multi-instanční shlukovací problémy
advisor: Ing. Tomáš Pevný Ph.D.
Matouš Fencl
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní algoritmy lineární algebry pro GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Jakubec
year: 2020
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Numerická simulace vícefázového proudění na nestrukturovaných sítích s libovolnou topologií ve 3D
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph. D.
Václav Košík
year: 2020
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Zobecněná derivovaná slova k faktorům Thueových-Morseových posloupností
advisor: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Bibiána Lajčinová
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Vysvětlitelnost klasifikace grafových reprezentací dat
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jana Lepšová
year: 2020
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Reakčně-difuzní model excitovatelného prostředí a jeho vlastnosti
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Aleš Neoral
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Nové přístupy k metaučení v regresním modelování
advisor: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
Chien Nguyen Minh
year: 2020
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Úloha obchodování párů v praxi: aplikace statistických metod a optimálního řízení na burzovní data
advisor: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Oharek
year: 2020
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické metody propojující neuronové sítě s náhodnými lesy a jejich využití v analýze medicínských dat
advisor: Ing. Marek Bukáček
e-mail: show e-mail
Barbora Pánková
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza cen pojištění pomocí strojového učení
advisor: Mgr. Tomáš Petr
e-mail: show e-mail
 
Jan Pecka
year: 2020
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Kooperativní teorie her pro úlohy strojového učení
advisor: Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Marko Sahan
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aktivní učení pro klasifikaci textů
advisor: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Schäfer
year: 2020
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění
advisor: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Světlana Smrčková
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Využití automatického zpracování leteckých snímků pro procedurální generování realistických 3D modelů měst
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
 
Jan Tichavský
year: 2020
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Trénování neuronových sítí založené na vysoce robustních odhadech
advisor: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Dominik Vít
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Automatizovaný systém kontroly motorového prostoru aut
advisor: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Zikmund
year: 2020
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Detekce překrývajících se komunit v bipartitních grafech
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
Matěj Zorek
year: 2020
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Generativní modely pro detekci L-H přechodu v plazmatu na tokamaku COMPASS
advisor: Ing. Vít Škvára
e-mail: show e-mail
 
Eliška Zugarová
year: 2020
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Přenosové učení v úlohách sekvenčního rozhodování
advisor: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: show e-mail
František Boháč
year: 2019
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Predikce teploty pomocí stochastických modelů s omezeným šumem
advisor: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Čajánek
year: 2019
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické modely chemických systémů s komplexním chováním
advisor: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Matěj Fanta
year: 2019
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí
advisor: doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
 
František Gašpar
year: 2019
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Modelování kapacity zúžení pomocí prostorově závislého tření
advisor: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Karel Hybner
year: 2019
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé metody pro odhad zdroje při atmosférickém radiačním úniku
advisor: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Kadlec
year: 2019
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Palindromická a antipalindromická délka slov
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
Tomáš Košlab
year: 2019
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech
advisor: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Kovář
year: 2019
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení
advisor: Sebastián Basterrech, PhD
e-mail: show e-mail
Ondřej Mach
year: 2019
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerická simulace nelineárních difuzních procesů v lithiových článcích
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Vladislav Matúš
year: 2019
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Přerozdělení oblastí v grafu založené na technikách rozkladu řídkých matic
advisor: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Vojtěch Straka
year: 2019
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D
advisor: Ing. Fučík Radek, Ph. D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Trusina
year: 2019
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice
advisor: Ing. Jiří Franc Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lukáš Tryner
year: 2019
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech
advisor: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Dominika Vlčková
year: 2019
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Metody porovnání klastrování založené na využití modelu směsi distribucí pro překrývající se komponenty
advisor: doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.
e-mail: show e-mail
František Blachowicz
year: 2018
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Identifikace infrastruktur síťových služeb na základě kryptovaných spojení
advisor: Ing. Jan Jusko
 
Lenka Bódiová
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Model řídkosti a hladkosti zdrojových křivek v separaci medicínských obrazových studií
advisor: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Hana Dlouhá
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Periody reprezentací čísel po algebraické transformaci v Möbiových číselných soustavách
advisor: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Eichler
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování interakce elastického tělesa s nestlačitelnou tekutinou
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Jiří Fejlek
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro automatické důkazy terminace přepisujících systémů
advisor: doc. Dipl.-Ing Dr. techn. Stefan Ratschan
e-mail: show e-mail
 
Petr Gális
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace geodetik a zpracování lokalizačních map z akustické emise
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Daniel Hnyk
year: 2018
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Distribuovaná kalmanovská filtrace při neznámém prostorově heterogenním šumu
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tereza Hostáková
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnost malého světa funkčně konektivitních sítí
advisor: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
e-mail: show e-mail
František Hůla
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Poznávající plně pravděpodobnostní návrh adaptivních rozhodovacích strategií
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Kantner
year: 2018
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model šíření signálu v excitovatelném prostředí
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Matěj Kotrba
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Studie makroskopických a mikroskopických veličin popisujících pohyb chodců
advisor: Ing. Marek Bukáček
 
Colette Kožená
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Použití Preisach-Mayergoyzova prostoru pro hodnocení elasticity a poškození hysterezních materiálů
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Jakub Krásenský
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozvoje na mřížkách Hurwitzových a Lipschitzových celých čísel
advisor: Dr. Attila Kovács, PhD
e-mail: show e-mail
 
Jiří Minarčík
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dynamika pohybu křivek ve třírozměrném prostoru a její aplikace
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Marek Pavlíček
year: 2018
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Komplexní modulární algoritmus pro procedurální generování modelu města v počítačové grafice
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
 
Jan Petřík
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rychlost konvergence S-vážených odhadů a jejich verze s lineárními omezeními
advisor: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: show e-mail
Marko Ruman
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Podílové směsové modely pro rozhodování
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Kateřina Solovská
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nerigidní registrace medicínských dat z magnetické rezonance
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zuzana Szabová
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Konvoluční poruchová funkce v dysonovských plynech
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Čeněk Škarda
year: 2018
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Datově nevyvážená klasifikace více tříd za pomoci rozhodovacích lesů
advisor: Ing. Lukáš Machlica, PhD.
e-mail: show e-mail
Tereza Velká
year: 2018
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Ternární zobecněná pseudostandardní slova
advisor: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Vojtěch Veselý
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti morfických obrazů S-adických posloupností
advisor: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Aleš Wodecki
year: 2018
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerická simulace vývoje mikrostruktur při fázových přechodech
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Viktor Brada
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Modelování příchodu zákazníků do rezervačního systému pomocí stochastických procesů
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Radim Dudek
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stochastický model spotřeby energie vozidla městské hromadné dopravy
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Franců
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování transportu komponent směsi pomocí Stefanovy-Maxwellovy teorie a mechaniky kontinua
advisor: doc. Ing. Mikyška Jiří, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Václav Jiříček
year: 2017
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Horní odhady na komplexitu faktorových jazyků
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Zdeněk Junek
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Ocenění instrumentu ``CoCo-perpetuity'' za podmínek skokových šoků do úvěrové likvidity
advisor: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: show e-mail
Tomáš Kerepecký
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
e-mail: show e-mail
 
Jakub Klinkovský
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dvoufázového kompozičního proudění v porézním prostředí
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Jakub Kořenek
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnost malého světa v kauzálních sítích
advisor: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
 
Zuzana Krčmáriková
year: 2017
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Číselné soustavy se záporným základem a konečné rozvoje
advisor: Ing. Tomáš Vávra
e-mail: show e-mail
Václav Mácha
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní metody gradientní optimalizace pro prediktivní řízení
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Martin Neznal
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Detekce škodlivého síťového provozu pomocí analýzy kontextu
advisor: Ing. Karel Bartoš
e-mail: show e-mail
Kamil Ondrák
year: 2017
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Výpočetní podpora 3D rekonstrukce morfologie povrchů lomů
advisor: doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Juraj Panek
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovské odhadování modelů časových řad s využitím empirické věrohodnostní funkce
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Marta Pavelka
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: On-line operace v redundantních číselných soustavách
advisor: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Pelech
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé numerické metody pro dvoufázové proudění v nenasyceném porézním prostředí v 1D, 2D a 3D
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tomáš Smejkal
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Obecná matematická formulace problémů fázové stability a fázové rovnováhy vícesložkových směsí
advisor: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Helena Svobodová
year: 2017
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Symbolické posloupnosti a mřížky
advisor: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Jakub Ševčík
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovské metody pro zvyšování rozlišení digitálních snímků
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Eduard Šubert
year: 2017
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Voronoiova dláždění kvazikrystalů
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Ticháček
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model vnitřního ucha a sluchového nervu
advisor: Prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.
e-mail: show e-mail
 
Magdaléna Tinková
year: 2017
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerační systémy s reálnými kubickými bázemi
advisor: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Lukáš Ulrych
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhad hyperparametrů Gausovských procesů
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jana Vacková
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Poruchová teorie statistické rigidity částicových systémů
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Milan Berka
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Distribuovaná přibližná bayesovská filtrace pomocí ABC s využitím marginalizace
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Petr Bohuslav
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Robustní odhady v zobecněných lineárních modelech
advisor: Ing. Tomáš Hobza, PhD.
e-mail: show e-mail
Petr Bouř
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj statistických neparametrických a divergenčních metod pro zpracování dat z experimentů D0 a NOvA
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
David Brožek
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Automatické vyhledávání a opravy poruch barevných obrazových dat s využitím lokálních směsových modelů.
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
David Celný
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování rovinných a kulových fázových rozhraní pro vícesložkové tekutiny
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Vojtěch Cvrček
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Lattice Boltzmannova metoda druhého řádu pro proces míšení nenewtonovských kapalin
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Faltys
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Studie mikrostruktury částicových souborů se střednědosahovými potenciály
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Richard Finger
year: 2016
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Asymptotické a robustní vlastnosti statistických odhadů a testů s minimální pseudovzdáleností
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Josef Florian
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Zobecněná pseudostandardní slova
advisor: Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Hlavnička
year: 2016
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Součiny prvočísel v aritmetických posloupnostech a prvočíselná věta
advisor: Mgr. Vítězslav Kala, PhD
e-mail: show e-mail
Petr Jačka
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Měření kinematických vlastností produkce párů top-antitop
advisor: prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Václav Kautský
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Shluková funkce náhodných matic třídy DUE
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Dejan Kirda
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování vícefázového proudění ve fluidním loži
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
David Klečka
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Modelování škodního poměru s aplikací na ohodnocování pojistných povodňových portfolií
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Jakub Klemsa
year: 2016
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem
advisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Kollert
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza spekter náhodných matic za použití teorie čítacích procesů
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Vojtěch Kovalík
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Využití fluktuací charakteristik AR modelu k diagnostice Alzheimerovy choroby
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Král
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování fázových přechodů
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Jakub Kubiš
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Oceňovanie Ázijských opcií v prípade stochastickej bezrizikovej úrokovej sadzby
advisor: Ing. Kamil Kladívko, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Legerský
year: 2016
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Konstrukce algoritmů pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách
advisor: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Malý
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Faktory v čase variabilní rizikové prémie na finančním trhu
advisor: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Filip Marada
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní filtrace stavových modelů pomocí přibližného bayesovského počítání
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Kateřina Medková
year: 2016
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Bispeciální faktory v jazycích S-adických systémů
advisor: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lubor Pacák
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Optimální řízení vakcinace v modelech epidemií s inkubační dobou.
advisor: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lukáš Pohanka
year: 2016
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Kryptografie eliptických křivek v jednočipových zařízeních
advisor: RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Reichl
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovské průměrování nepřesně specifikovaných modelů
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Ondřej Sláma
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Korelační analýza dopravního proudění
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Sobotík
year: 2016
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Implementace metod pro modelování hladkých křivek
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Solovský
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dvoufázového vícesložkového proudění v porézním prostředí v problematice ochrany životního prostředí
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Vít Škvára
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stochastický model okraje plazmatu v tokamaku a jeho odhadování
advisor: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Viktor Šohájek
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé metody modelování obsazenosti hromadných dopravních prostředků
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
 
Jakub Štěch
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Vícekrokové plně pravděpodobnostní rozhodování založené na líném učení
advisor: Dipl.-Eng. Tatiana V.Guy, PhD
e-mail: show e-mail
Jan Vejmola
year: 2016
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modifikace a využití separačních metod pro detekci řídkých jevů ve fyzice vysokých energií.
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jonáš Chudý
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování obrazu pomocí degenerovaných parabolických parciálních diferenciálních rovnic
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Lucie Hanáková
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Stabilizace videa v digitálních kamerách s elektronickou závěrkou
advisor: Ing. Filip Šroubek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Vít Hanousek
year: 2015
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace, testování a ladění infrastruktury pro paralelní výpočty na clusteru Hyperion
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jitka Kostková
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické modely epidemií s ohledem na demografii lidské populace
advisor: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Kubant
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování transportu vody v proton-elektrolytické membráně a jeho experimentální ověření
advisor: Ing. Václav Klika, PhD.
e-mail: show e-mail
Jan Mrkos
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozeznávání uživatelů počítačových sítí na základě jejich chování
advisor: Ing. Martin Grill
e-mail: show e-mail
 
Matěj Novotný
year: 2015
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace tvaru obtékaného tělesa
advisor: Doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Kateřina Pastirčáková
year: 2015
branch of study: Matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Substitutivita a generování slov kódujících výměnu 3 intervalů
advisor: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Juraj Pohanka
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Informačně-geometrické přístupy k distribuovanému odhadování
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Matěj Sedláček
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání želv
advisor: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Hana Srbová
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Využití konvoluce ve statistické analýze 3D biomedicínského obrazu
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Šembera
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Slepá separace nedourčených směsí nestacionárních a ne-Gaussovských zdrojů
advisor: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Michal Štěpánek
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace metod strojového učení v částicové fyzice
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Aleš Tygl
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání dvou přístupů pro odhadování parametrů malých oblastí
advisor: Ing. Hobza Tomáš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Vejrosta
year: 2015
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerická simulace difuzních procesů v lithiových bateriích
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Hynek Walner
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení úlohy optimálního řízení stochastického růstu nádoru
advisor: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
 
Petr Habásko
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Implementace řešiče Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jaroslav Klika
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování parametrů v zobecněných lineárních smíšených modelech
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Kouřim
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání rakoviny kůže pomocí analýzy obrazu
advisor: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: show e-mail
Jan Kučera
year: 2014
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj a testování nových statistických technik pro separaci signálů z rozpadových procesů Fermilabu
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Matěj Laitl
year: 2014
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Výpočetní prostředí pro asimilaci disperzních atmosférických modelů
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Matoušek
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání spojitých modelů dopravního toku s reálnými dopravními daty
advisor: Dr.-techn. Ing. Jan Přikryl
e-mail: show e-mail
 
Jan Mucha
year: 2014
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace formátu řídkých matic pomocí knihovny CUDA
advisor: doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: show e-mail
Jakub Novotný
year: 2014
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Distribuované řízení dopravní signalizace
advisor: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jana Papoušková
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nové třídy statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Zbyněk Pitra
year: 2014
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Rozšíření systému evoluční optimalizace GENACAT o náhradní modelování pomocí gaussovských procesů
advisor: Doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Šleis
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Teorie balancovaných distribucí a její socio-fyzikální aplikace
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Marek Teller
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace defektů v tělese nelineárními ultrazvukovými metodami
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jan Valášek
year: 2014
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická aproximace vzájemné interakce proudění a kmitání elastického tělesa metodou konečných prvků
advisor: doc. RNDr. Sváček Petr Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Berka
year: 2013
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Diagnostika a efektivní údržba stochastických hybridních systémů
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
 
Karel Břinda
year: 2013
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Přibližné vyhledávání pomocí bezeztrátového filtrování
advisor: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Marek Bukáček
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou
advisor: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: show e-mail
 
Jakub Flaška
year: 2013
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj softwarového nástroje pro zpracování a vizualizaci dat z magnetické resonance
advisor: Ing. Pavel Strachota
e-mail: show e-mail
Marek Honzírek
year: 2013
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Aktivní učení a automaty
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Tereza Jindrová
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Michal Kuban
year: 2013
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Návrh řízení v saturované dopravní mikrooblasti
advisor: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Loucký
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití grafových řezů pro segmentaci medicínských obrazových dat
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martina Šůsová
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Konstrukce dopravního modelu dvouproudé komunikace
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Záveský
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Geodetická iterativní lokalizace a statistická separace v akustické emisi s Fermilab TopQ aplikacemi.
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Miroslav Zima
year: 2013
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Duality between estimation and optimal control
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Denemark
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Jan Ehrenberger
year: 2012
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro generování konfiguračních souborů
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Hejda
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Moebiovské systémy numerace s diskrétními grupami
advisor: Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.
e-mail: show e-mail
Jana Hradilová
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modely s náhodnými regresními koeficienty na úrovni oblasti
advisor: Ing. Hobza Tomáš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Karel Jedlička
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Statická analýza zdrojových kódů software
advisor: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: show e-mail
Jan Kobera
year: 2012
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Rozhodování pomocí ontologií
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Kolář
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Mathematical Modelling and Numerical Simulation of Reaction-Diffusion Processes
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Petr Komínek
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vyhodnocování screeningových mamogramů pomocí lokálního statistického modelu
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Martin Kopecký
year: 2012
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Predikční model dopravní intenzity a jeho využití pro řízení křižovatky
advisor: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: show e-mail
Jan Lamač
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické metody pro řešení reakčně-difuzních rovnic
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Michael Matějů
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Alternativní formulace termodynamického dopravního modelu
advisor: Mgr. Milan Krbalek, PhD.
e-mail: show e-mail
Radek Papoušek
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Ekonometrické ověření dynamického modelu ceny a objemu na kapitálových trzích
advisor: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Pártl
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické modely v matematické biologii
advisor: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
Tomáš Vávra
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází
advisor: doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Vlček
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování evolučních úloh pro materiály s tvarovou pamětí
advisor: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ladislav Zvoník
year: 2012
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech
advisor: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Viktor Charypar
year: 2011
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Lokální frekvenční analýza 3D obrazu v diagnostice Alzheimerovy choroby
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Chylík
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vliv biochemických procesů na materiálové vlastnosti pojivových tkání
advisor: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
David Fabian
year: 2011
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro zjednodušené generovaní konfigurací
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber Ph.D.
e-mail: show e-mail
Pavel Hron
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická simulace dvoufázového proudění v porézním prostředí
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Vladimír Klement
year: 2011
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Implementace řešičů řídkých matic na GPU
advisor: Ing, Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Petr Kubín
year: 2011
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Užití zobrazovacích vad digitálních fotoaparátů při detekci falzifikací digitálních fotografií
advisor: Ing. Stanislav Saic, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Slavomír Kučera
year: 2011
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Analýza pohybu srdeční komory z MRI
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Balázs Kutil
year: 2011
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
David Machač
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování dynamicky zatěžované páteře
advisor: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: show e-mail
Barbora Planková
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování kulových fázových rozhraní reálných tekutin
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Pokorný
year: 2011
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Analýza grafových struktur vhodných pro aplikaci genetických operátorů
advisor: Ing. Hakl František CSc.
e-mail: show e-mail
Petr Ptáček
year: 2011
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Korekce odhadu délky kolony s využitím modelu směsi distribucí
advisor: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Skryja
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Transformace maturity
advisor: Mgr. Martin Hanuš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Václav Slimáček
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model kontrolního stanoviště výrobní linky
advisor: RNDr. Jiří Michálek, CSc
e-mail: show e-mail
 
Zdeněk Tichý
year: 2011
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Miniaturní jazyk a jeho překladač
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
Vít Tomica
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování advekčních a reakčních procesů v problematice spalování
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Michal Vahala
year: 2011
branch of study: SIMI
ZAVERECNA_PRACE: Duální bezsenzorové řízení synchronních elektrických pohonů
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Šárka Vejvodová
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární ultrazvuková tomografie s časovou reversací signálů
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc
e-mail: show e-mail
 
Alexandr Žák
year: 2011
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dynamiky v matematické biologii
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Vladimír Cupal
year: 2010
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Detekce anomálií v datech SAP pomocí data miningu v SQL Server
advisor: Ing. Jan Tomčík
e-mail: show e-mail
 
Radim Demut
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Robustnost odhadů hustot s minimální divergencí
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Daniel Dombek
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Beta-numeration systems with negative bases
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Petr Dvořák
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Zuzana Farová
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Glatz
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování mobility martenzitických mikrostruktur
advisor: Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Michal Havlíček
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Modelování BTF textur
advisor: Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Martin Hejtmánek
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj nových křemíkových detektorů částic
advisor: prom. fyz. Vaclav Vrba, CSc.
e-mail: show e-mail
Vojtěch Holub
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Tvorba vysokoškolského rozvrhu pomocí genetického algoritmu
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Homoľa
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modularizace ontologií v kontextu sémantického webu
advisor: Ing. Július Štuller, CSc.
e-mail: show e-mail
Pavel Hrabák
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Asymetrický proces jednoduchého vyloučení, řešení a modifikace
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Václav Jirkovský
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Modelování časoprostorových neuronových sítí a jejich využití pro rozpoznávání mluvené řeči
advisor: Ing. Pavel Bolek
e-mail: show e-mail
Jan Judas
year: 2010
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Použití konvolučních kódů k minimalizaci vlivu vložené informace ve steganografii
advisor: Ing. Tomáš Filler
e-mail: show e-mail
 
Ján Jusko
year: 2010
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Detekce malwaru pomocí analýzy síťové komunikace
advisor: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zdeněk Kabát
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Integrabilní a superintegrabilní systémy v diskrétní kvantové mechanice
advisor: Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Křivánek
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozšířené iterace rozložené v čase v plně pravděpodobnostním návrhu
advisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: show e-mail
Dominik Macáš
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Enumerace faktorů slov kódujících výměnu 3 intervalů
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Kateřina Marková
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace nespojité Galerkinovy metody v transportních problémech v porézním prostředí
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Radek Máca
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Pavel Neškudla
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování dat z MRI
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Ondřej Polívka
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická simulace proudění roztoku s proměnnou hustotou v porézním prostředí
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Stiborek
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Game Theoretical Approach to Adaptive Intrusion Detection System
advisor: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: show e-mail
František Štampach
year: 2010
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Spektrální problém pro jistou třídu Jacobiho matic
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
 
Ondřej Tichý
year: 2010
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Integrální modely dynamických scintigrafických studií ledvin
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zdeněk Vyoral
year: 2010
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Použítí klasifikátorů založených na podpůrných vektorech při fuzzy klasifikaci
advisor: Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Vítězslav Žabka
year: 2010
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Využití GPGPU pro řešení soustav lineárních rovnic
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Karel Bartoš
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Informační fúze v systémech detekce intruzí
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: show e-mail
 
Monika Drábová
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
Petr Fiala
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické metody charkterizace texturních obrazů s aplikací na rozpoznání scény
advisor: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Franc
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Robustifikované instrumentální proměnné
advisor: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: show e-mail
Ján Fröhlich
year: 2009
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Popis zobrazení pomocí fuzzy logiky
advisor: Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jan Grebler
year: 2009
branch of study: MM
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Grill
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Dynamická adaptace v systémech detekce intruzí
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: show e-mail
 
Jitka Hanousková
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální vzdáleností
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Jan Hofta
year: 2009
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Paralelizace genetických algoritmů pomocí GPGPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
David Koudelka
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární přechodové funkce v modelu NNSU
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
Anna Kratochvílová
year: 2009
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Jaromír Müller
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Studie proveditelnosti hardwarové realizace přepínacích neuronových sítí
advisor: Ing. Frantisek Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
František Rolinek
year: 2009
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Jan Tláskal
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické klasifikační metody v akustické emisi
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Václav Vávra
year: 2009
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Detekce obrysů a rozpoznávání objektů v analýze obrazu
advisor: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Petr Veverka
year: 2009
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Ohodnocení reálných opcí pro Ornstein-Uhlenbeckovy procesy podkladových aktiv
advisor: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: show e-mail
Radek Vláčil
year: 2009
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Petr Bažant
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Modely oceňování derivátů na finančních trzích
advisor: RNDr. Petr Franěk PhD
ZAMESTNANI: Ernst & Young
e-mail: show e-mail
Tomáš Bělíček
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: 3D segmentace pomocí fuzzy detekce hran a rozvodí
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Dušek
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Systém TexFrac pro komplexní výpočetní podporu texturní fraktografie únavových lomů
advisor: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: show e-mail
Lenka Háková
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Morfismy na zobecněných sturmovských slovech
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Dieu Hung Hoang
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Návrhové vzory a jazyk C\#
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
František Jahoda
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Metainformace pro zdrojový kód v jazyce Python
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
 
Pavel Jakl
year: 2008
branch of study: TS
advisor: Dr. Jerome Lauret
e-mail: show e-mail
Vladimír Jarý
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Živé distribuce
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
 
Martin Kult
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Dekompilační program pro .NET
advisor: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: show e-mail
Jakub Libič
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Editor UML a refaktoring
advisor: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Petr Mészáros
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Využití prahových obvodů k dolování dat
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Václav Müller
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Webové rozhraní pro testování algoritmů na zpracování medicínských dat
advisor: Ing. Václav Šmídl, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Pavla Nikolovová
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Robustní regrese pro binární vysvětlovanou veličinu
advisor: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: show e-mail
Zdeněk Nový
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Framework pro datové sklady
advisor: RNDr. Pavel Špirhanzl
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Palyza
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Paralelizace systému VODA v prostředí UG
advisor: Ing. Jiří Mikyška, PhD.
e-mail: show e-mail
René Puchinger
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Konstrukce a aplikace ortogonálních, biortogonálních a lifted waveletů
advisor: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Rusnok
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pravděpodobnost ve formální fuzzy logice
advisor: Ing. Petr Cintula PhD.
e-mail: show e-mail
Igor Skokan
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Inverzní problémy ve statistické termodynamice
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Štěpán Starosta
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Využití adaptivních filtrů v rozpoznávání mluvené řeči
advisor: Ing. Pavel Bolek
e-mail: show e-mail
Zdeněk Stupňánek
year: 2008
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Aproximace duálního řízení
advisor: Ing. Josef Andrýsek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Petr Svojítka
year: 2008
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Geodetické lokalizační algoritmy pro složené povrchy těles
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Vacata
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: GPGPU: Obecné výpočty na grafických procesorech
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Zbyněk Zavadil
year: 2008
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Návrh vizualizačních nástrojů na podporu analýzy prepínacích NS
advisor: Ing. František Hakl, CSc
e-mail: show e-mail
Petr Bednařík
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé metody nelineární dynamiky a jejich aplikace
advisor: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Ľuboš Bednárik
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní algoritmy pro numerické řešení dynamiky ploch v prostoru
advisor: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Pavel Beneš
year: 2007
branch of study: MM
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jaroslav Černý
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Programové řízení a vyhodnocování nedestruktivních testů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: show e-mail
Jiřina Drhlíková
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Realizace semantického webu pro výuku databázových předmětů na ČVUT FEL
advisor: Ing. Michal Valenta, Ph.D.
ZAMESTNANI: hledá
e-mail: show e-mail
 
Věra Edelmannová
year: 2007
branch of study: TS
advisor: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
ZAMESTNANI: HVB
e-mail: show e-mail
Tomáš Filler
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Minimalizace vlivu vložené informace ve steganografii pomocí řídkých kódů
advisor: Ing. Jessica Fridrich, PhD
e-mail: show e-mail
 
Jan Fleischmann
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Statistické metody rozpoznávání a segmentace obrazu
advisor: Doc. Petr Volf, CSc.
ZAMESTNANI: hledá
e-mail: show e-mail
Marek Hejdušek
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: matematické metody pro modelování a predikci výsledků sportovních utkání
advisor: doc.Ing. Petr Volf
e-mail: show e-mail
 
Jiří Hofman
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Stromy faktorů v nekonečných slovech
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Matouš Hora
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Neuromorfní principy návrhu pravděpodobnostních neuronových sítí.
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
ZAMESTNANI: zatím hledá práci
e-mail: show e-mail
 
Jakub Hozák
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Rozšíření nástroje pro modelování univalentních sítí a aplikace v oblasti dataminingu
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
ZAMESTNANI: hledá
e-mail: show e-mail
Leoš Klofáč
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Návrh počáteční hodnoty penalizace LQ regulátoru, vyhovující daným omezením
advisor: Ing. Josef Böhm CSc.
ZAMESTNANI: hledá
e-mail: show e-mail
 
Karel Klouda
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro výpočet robustních regresních odhadů
advisor: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: show e-mail
Petra Kocábová
year: 2007
branch of study: MM
advisor: Prof. Ing P. Šťovíček, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
David Kozub
year: 2007
branch of study: SI
advisor: Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
e-mail: show e-mail
Ondřej Lipovský
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání separačního potenciálu sítě NNSU s klasickými separačními metodami
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Petr Macháček
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace neuronových sítí ve fraktografii
advisor: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
ZAMESTNANI: hledá
e-mail: show e-mail
Tomáš Peprný
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Modifikované rovnice diferenčních schemat
advisor: Doc. Ing. Richard Liska, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Ivana Průšová
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Restaurace vícekanálových obrazových dat
advisor: Doc.Michal Haindl, DrSc.
ZAMESTNANI: hledá
e-mail: show e-mail
Tomáš Richtr
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Softwarové řešení analýzy vláknových struktur v obrazových texturách
advisor: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
ZAMESTNANI: Software Engineer, CA Inc.
e-mail: show e-mail
 
Daniel Salzman
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovské a Monte Carlo metody pro rešení úlohy shlukové analýzy
advisor: Doc. Petr Volf, CSc.
ZAMESTNANI: IT
e-mail: show e-mail
Pavel Strachota
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Matematické vizualizace metodami anizotropní difuze
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Jiří Šimonek
year: 2007
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení nestlačitelného stacionárního vazkého turbulentního obtékání 2D modelu automobilu
advisor: Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
e-mail: show e-mail
Jan Šípek
year: 2007
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace modelů náhodných polí v texturní fraktografii únavových lomů
advisor: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Švrček
year: 2007
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Studium nejmenších vážených čtverců pro nestejně rozdělené náhodné veličiny
advisor: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
ZAMESTNANI: Wollsreet s.r.o. (tecn.ing.)
e-mail: show e-mail
Martin Verbovský
year: 2007
branch of study: SI
advisor: Ing. Jan Milota
ZAMESTNANI: OK systém (programátor)
e-mail: show e-mail
 
Jan Zeman
year: 2007
branch of study: TS
advisor: Ing. Tatiana V. Guy, PhD.
e-mail: show e-mail
Michal Bauer
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové zobrazování fraktálních množin
advisor: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Stanislav Brand
year: 2006
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní algoritmy pro numerické řešení úloh mechaniky kontinua
advisor: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Karel Čábel
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Neuronová síť a strategie přežití
advisor: Doc.Ing.Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Vladimír Duša
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Omezující podmínky v rozvrhování
advisor: Doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
e-mail: show e-mail
David Dvořák
year: 2006
branch of study: TS
advisor: ing. Tomáš Liška
ZAMESTNANI: Komerční banka
e-mail: show e-mail
 
Hana Fridrichová
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Integrace databází pomocí mediátorů a pohledů
advisor: Ing.Július Štuller, CSc.
ZAMESTNANI: UK system
Radek Fučík
year: 2006
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická analýza vícefázového filtračního proudění v problematice znečištění podzemních vod
advisor: Ing. Jiří Mikyška
ZAMESTNANI: PGS (PGS)
e-mail: show e-mail
 
Jan Górecki
year: 2006
branch of study: SI
advisor: Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
ZAMESTNANI: hleda
e-mail: show e-mail
Miloš Gregor
year: 2006
branch of study: SI
advisor: Martin Rehák, Ingenieur ECP
ZAMESTNANI: hleda
e-mail: show e-mail
 
Martin Hatka
year: 2006
branch of study: SI
advisor: doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.
ZAMESTNANI: KM (PGS)
e-mail: show e-mail
Vít Hauptman
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Integrace open-source nástrojů pro monitorování provozu sítě a správu síťových služeb
advisor: MUDr.Ing.Jan Vejvalka
e-mail: show e-mail
 
Jaroslav Hlinka
year: 2006
branch of study: MM
advisor: doc. Ing. Edita Pelantová,CSc.
e-mail: show e-mail
Radek Hofman
year: 2006
branch of study: SI
advisor: Ing. Petr Pecha, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Luboš Housa
year: 2006
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Vliv neurčitostí vstupů do matematického modelu na spolehlivost generované predikce
advisor: Ing. Petr Pecha, CSc.
e-mail: show e-mail
Jakub Hytka
year: 2006
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Axiomatické systémy matematické fuzzy logiky
advisor: Ing. Petr Cintula, Ph.D.
ZAMESTNANI: NESS Logos a.s.
e-mail: show e-mail
 
Václav Klika
year: 2006
branch of study: MM
advisor: Prof. Ing. František Maršík, DrSc
e-mail: show e-mail
Jan Kodovský
year: 2006
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dynamika reakčně-difuzních rovnic - matematická a numerická analýza
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Koller
year: 2006
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Koherence radiálních fuzzy systémů
advisor: Ing. David Coufal Ph.D.
e-mail: show e-mail
Josef Kučera
year: 2006
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Softwarový toolbox pro prácis formální fuzzy logikou
advisor: Ing.Petr Cintula, Ph.D.
ZAMESTNANI: Callida s.r.o. (ne)
e-mail: show e-mail
 
Jan Mach
year: 2006
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití degenerované difuze v algoritmech matematické vizualizace
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Marek Matas
year: 2006
branch of study: SI
advisor: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Aleš Matějka
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace modelů analýzy obalu dat při hodnocení efektivnosti bankovních poboček
advisor: prof. ing. Josef Jablonský, CSc.
ZAMESTNANI: banka
e-mail: show e-mail
Linda Mrázková
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Analýza objektů v obrazech lomů binárních idealizací
advisor: Doc.Ing.Hynek Lauschmann, CSc.
ZAMESTNANI: KMAT (PGS)
e-mail: show e-mail
 
Petr Pauš
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové metody analýzy fraktálních množin
advisor: Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Peter Sliacky
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Využití skrytých Markovových modelů pro počítačové rozpoznávání mluvené české řeči
advisor: Ing. Pavel Bolek
ZAMESTNANI: hleda
e-mail: show e-mail
 
Zdeněk Topič
year: 2006
branch of study: TS
advisor: Mgr. Jan Hora
e-mail: show e-mail
Jiří Trefilík
year: 2006
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení subsonického vazkého proudění v kanále
advisor: Pro.Ing. Karel Kozel, DrSc.
ZAMESTNANI: hleda
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Turek
year: 2006
branch of study: MM
advisor: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
e-mail: show e-mail
Jan Vachulka
year: 2006
branch of study: TS
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Luboš Zelinka
year: 2006
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Lukasiewiczovy logiky z vícevrstvých perceptronů
advisor: Ing.RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
Miroslav Bačák
year: 2005
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerické simulace proudění tekutiny indukovaného teplotním profilem
advisor: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Ľubomíra Balková
year: 2005
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Minimální pokrytí diferenční množiny
advisor: Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Petr Černohorský
year: 2005
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní řízení založené na směsích
advisor: Ing.Tatiana Valentine Guy,Ph.D
ZAMESTNANI: LogicaCMG (konzultant)
e-mail: show e-mail
 
Martin Elf
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Distribuovaný souborový systém
advisor: Ing. Miroslav Minárik
ZAMESTNANI: Consulting Infolink (analytik)
e-mail: show e-mail
Martin Fedyszyn
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Ovladač pro Windows NT
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
 
Jan Hora
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Interaktivní analýza výsledků sčítání lidu pomocí statistických modelů
advisor: Ing. Jiří Grim
e-mail: show e-mail
Zdeněk Hostinský
year: 2005
branch of study: SI
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
ZAMESTNANI: ALLYN International (analytik)
e-mail: show e-mail
 
Daniela Klančíková
year: 2005
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Programové vybavení pro experimentování s protokoly TCP/IP
advisor: Ing. Karel Kouba
ZAMESTNANI: Edu2000 s.r.o (lektorka)
e-mail: show e-mail
Václav Kratochvíl
year: 2005
branch of study: SI
advisor: prof. Radim Jiroušek, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Krhounek
year: 2005
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Hodnocení radiogramů kostí ruky
advisor: MUDr.Ing.Jan Vejvalka
ZAMESTNANI: 2.LF UK
e-mail: show e-mail
Tomáš Kýn
year: 2005
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace neuronových sítí v kryptografii
advisor: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
ZAMESTNANI: Active24 (programator)
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Lerch
year: 2005
branch of study: SI
advisor: Dr. Ing. Michal Pechouček, M.Sc.
e-mail: show e-mail
František Maňák
year: 2005
branch of study: TS
advisor: Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Milota
year: 2005
branch of study: SI
advisor: Ing. Z. Čulík
ZAMESTNANI: Unicorn (vývojář)
e-mail: show e-mail
Petr Nenutil
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace multi-agentních systémů pro simulaci trhu s elektrickou energií
advisor: Dr.Daniel Veit
e-mail: show e-mail
 
Václav Novotný
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Bloky a předpodmíněné iterační metody pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic
advisor: Prof.Ing.Miroslav Tůma, DrSc.
ZAMESTNANI: Unicorn (ředitel projek.)
e-mail: show e-mail
Miroslav Ponec
year: 2005
branch of study: SI
advisor: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Přemysl Posledník
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Extrakce pravidel fuzzy logiky z dat přímým prokládáním pravdivostních ohodnocení
advisor: Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc
ZAMESTNANI: Vigour s.r.o. (software arch.)
e-mail: show e-mail
Karel Semsch
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Interakce slunečního větru s magnetickým polem planety Merkur
advisor: Ing.Pavel Trávníček, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Soukenka
year: 2005
branch of study: TS
advisor: Doc.RNDr. Pavel Burda, CSc.
ZAMESTNANI: katedra matematiky, FSv, CVUT (asistent)
e-mail: show e-mail
Jan Stárek
year: 2005
branch of study: TS
advisor: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
ZAMESTNANI: Unicorn (programator)
e-mail: show e-mail
 
David Štefka
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Alternativy k evolučním optimalizačním algoritmům
advisor: Ing.RNDr. Martin Holeňa, CSc.
ZAMESTNANI: KM (PGS)
e-mail: show e-mail
Petr Varró
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Měření výkonnosti bondového portfolia
advisor: Ing. Michal Koblas
ZAMESTNANI: Stormware s.r.o. (programator)
e-mail: show e-mail
 
Martin Vonášek
year: 2005
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Flexibilní řízení předstihu zapalování zážehového motoru
advisor: Ing. Jaroslav Pavel
e-mail: show e-mail
Tomáš Vondra
year: 2005
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Zobecnění testů z metody Guha pro vágní hypotézy a data
advisor: Ing.RNDr. Martin Holeňa, CSc.
ZAMESTNANI: KM (PGS)
e-mail: show e-mail
 
Maxim Vrána
year: 2005
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové algebraické szstémy a nekomutativní algebry
advisor: Prof.Ing.Pavel Šťovíček, DrSc.
ZAMESTNANI: Unicorn (business arch.)
e-mail: show e-mail
Radek Vyhlídal
year: 2005
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové rozpoznávání mluvené řeči
advisor: Ing.Pavel Bolek
ZAMESTNANI: IBM, rozpoznavani obrazu, zatim nejiste
e-mail: show e-mail
 
Andrej Zachar
year: 2005
branch of study: SI
advisor: RNDr. Jan Hlína, CSc.
ZAMESTNANI: Simple Way, s.r.o. PGS (techn. ředitel)
e-mail: show e-mail
Jaroslav Borovička
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Metoda Kalmanova filtru v modelech oce+nování aktiv
advisor: RNDr. Alexis Dervitz, CSc.
 
František Bozděch
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Bezpečné zobrazování železniční stanice
advisor: Mgr. František Gemperle, Ph.D.
ZAMESTNANI: AND soft.s.r.o. (programátor)
Marek Cvrk
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání číslic na binárním rastru pomocí pravděpod.neuronové sítě
advisor: Ing. Jiří Grimm, CSc.
ZAMESTNANI: XIO.a.s. (programátor)
 
Iva Frýdlová
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Odhady pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdálenosti
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
ZAMESTNANI: Komise pro cené papíry (komisařka)
Petr Furmánek
year: 2004
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení transsonického obtékání izolovaného profilu
advisor: prof.RNDr. Karel Kozel, DrSc.
ZAMESTNANI: Scuderia Alpha Tauri F1 Team (PGS Stroj.fak.)
 
Michal Hnětkovský
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy přechodu od generativní gramatiky k Turginovu stroji
advisor: doc.RNDr. Jan Mareš, CSc.
Ondřej Horáček
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání částečně zakrytých objektů s lokálním využitím afinních invariantů
advisor: doc.Ing. Jan Flusser, DrSc.
 
Jiří Hrábek
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Alboritmy související s konečnými a sekvenčními automaty
advisor: doc.RNDr. Jan Mareš, CSc.
e-mail: show e-mail
Martin Jelínek
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Vizualizace dat na základě analýzy jejich formátu
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
 
Petr Just
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Návrh pravděpodob.neuronových sítí hrajících Tic-Tac-Toe se schopností kompetativní koevoluce
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
Jan Kamenický
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání částečně zakrytých objektů pomocí aproximace jejich hranice
advisor: doc.Ing. Jan Flusser, DrSc.
 
Pavel Kvita
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Vyhodnocování parametrů šíření ultrazvukového pulsu v zatížené kožní tkáni
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský
Zdeňka Linková
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Integrace dat a sémantický web
advisor: Ing. Július Štuller, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Václav Lukášek
year: 2004
branch of study: SI
advisor: Dr. L. Andrey, CSc.
ZAMESTNANI: QGIR IT (programátor)
e-mail: show e-mail
Tomáš Němec
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Programové řízení ultrazvukového experimentu v prostředí LabVIEW
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský
e-mail: show e-mail
 
Martin Petřek
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy matematické vizualizace a jejich použití při matematickém modelování
advisor: Dr.Ing.Michal Beneš
Martin Petřík
year: 2004
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace mikrotrhlin v materiálu na základě detekce signálů akustické emise
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
 
Ivan Plaček
year: 2004
branch of study: SI
advisor: Ing. F. Hakl, CS.
e-mail: show e-mail
Philip Prentis
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Asociativní třídění dat a kohonenovské neuronové sítě
advisor: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
 
Kateřina Seinerová
year: 2004
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení p;roudění v mezní vrstvě atmosféry
advisor: prof.RNDr. Karel Kozel, DrSc.
Robert Straka
year: 2004
branch of study: SI
advisor: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Milan Šenkýř
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní parametry pro numerické řešení nelineárních diferenciál. rovnic Hamiltonova-Jacobiho typu
advisor: Dr.Ing.Michal Beneš
Jan Ševčík
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Příspěvky k matematické fuzy logice
advisor: prof.RNDr. Petr Hájek, drSc.
e-mail: show e-mail
 
Jan Šín
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Datové sklady - teoretické modely a aplikace
advisor: Ing. Július Štuller, CSc.
e-mail: show e-mail
Štěpán Štverák
year: 2004
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Software pro zpracování dat z měření plazmatu Langmuirovou sondou
advisor: Ing. Pavel Trávníček
 
Josef Vodička
year: 2004
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití genetického algoritmu při ultrazvukové detekci efektů v materiálu
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
Josef Vondrák
year: 2004
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Modelování chování jednoduchých organismů na počítači
advisor: Ing. Jan Milota
ZAMESTNANI: Iatel (AIC specialista)
 
Petr Ambrož
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Číselné soustavy spojené s Pisotovými čísly
advisor: doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
Petr Baláži
year: 2003
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů
advisor: doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
 
Petr Bauer
year: 2003
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerická simulace transportu škodlivin v přízemní vrstvě ovzduší
advisor: doc.Dr.Ing.Michal Beneš
Jan Bláha
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Automatizace lingvistické analýzy různojazyčných textů
advisor: Ing.Jan Patera
 
Jana Čechová
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Analýza časové a prostorové složitosti algoritů pro řešení Bin packing problémů
advisor: Doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
Martin Dráb
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Projekt INDECS - návrh nadřazeného systému sběru a analýzy dat
advisor: Ing.Ladislav Kalvoda, CSc.
 
Tomáš Holý
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování a vyhodn.analog.a dig.signálů ze spektr.polohově citl.polovod.detektorů ion.záření
advisor: Ing.Milan Šiňor
Petr Horák
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Modelování zásobníkového automatu a bezkontextové gramatiky na PC
advisor: doc.RNDr.Jan Mareš, CSc.
 
Lukáš Křečan
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Oceňování rizikových úvěrů v modelech aktiv řízených skokově - difuzní procesy
advisor: RNDr.Alexis Derviz, CSc.
Vladimír Marek
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Využití účelové funkce ke zlepšení algoritmů učení SOM
advisor: Ing.Jaromír Kukal, Ph.D.
ZAMESTNANI: CGI Systems (programátor)
 
Pavel Márton
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Výběrová pravidla pro rozptyl neutronů n akmitech krzstalové mříže
advisor: Ing.Jiří Hlinka,Ph.D.
Ondřej Mičan
year: 2003
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická simulace dynamiky reakčně difúzních rovnic
advisor: doc.Dr.Ing.Michal Beneš
 
Oldřich Mráz
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy přechodů mezi generativními gramatikami a Turingovými stroji
advisor: Doc.RNDr.Jan Mareš, CSc.
Radim Nedbal
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Návrh a realizace fuzzy databázového systému
advisor: ing. Július Štuller, CSc.
 
Oldřich Nouza
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Editor unjifikovaného modelovacího jazyka UML
advisor: Ing.Miroslav Virius, CSc.
Kateřina Nováková
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Databázová realizace modelu znalostní sítě
advisor: Ing.Jaromír Kukal, PhD.
 
Tomáš Pěnička
year: 2003
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dělení rozsáhlých a řídkých grafů pro paralelní výpočty v num.lineární algebře
advisor: doc.Ing.Miloslav Tůma, CSc.
Tomáš Pevný
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Neuronové sítě a genetické algoritmy,vybrané aplikace při řešení někt.techn.problémů
advisor: RNDr.Ladislav Andrej, CSc.
 
Pavel Plát
year: 2003
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhad metodou nejmenších vážených čtverců
advisor: doc.RNDr.Jan Ámos Víšek, CSc.
Daniel Prentis
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Implementace řídícího softwaru pro ovládání laserového družicového radaru s využitím preemtivního ví
advisor: doc.RNDr. Miroslav Čech, CSc.
 
Jan Samohýl
year: 2003
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: O aplikaci propagačních stromů
advisor: Prof.Radim Jiroušek, DrSc.
Kamil Skuhra
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní algoritmy pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
advisor: doc.Dr.Ing.Michal Beneš
 
Ondřej Vašata
year: 2003
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Dekódování BCH - kódů
advisor: doc.RNDr.Jan Mareš, CSc.
Petr Vokáč
year: 2003
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Perzistence a přístup k datovým objektům ve fyzice
advisor: doc.RNDr.Vladislav Šimák,DrSc
 
Miroslav Závoda
year: 2003
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhady koeficientů spůsobilosti a jejich vlastnosti
advisor: RNDr.Jiří Michálek, CSc.
ZAMESTNANI: Assurance and Advisory Business Services (Ernst & Young -)
Josef Andrýsek
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Programové a citlivostní aspekty pravděpodobnostního poradního systému
advisor: Ing.Petr Nedoma, CSc.
 
Petr Bartoš
year: 2002
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Provoz železniční vlečky
advisor: Ing.Miroslav Minárik
ZAMESTNANI: SoftDeC (programátor)
Aleš Borovička
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Návrh a implementace systému pro elektorn.obchodování využívající elektornice mince
advisor: Ing.Miroslav Virius, CSc.
ZAMESTNANI: IMA s.r.o.
 
Marek Hlaváček
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Návrh a analýza neur.sítě s přep.jednot.pro studium proc.rozp.elem.částic s využ.mož.genet.optimaliy
advisor: Ing.František Hakl, CSc.
Pavel Jaroměřský
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Editor vzdálených objektů
advisor: Ing.Zdeněk Čulík
ZAMESTNANI: studium v zahraničí
 
Jan Kaleta
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Programovací jazyk a vývojové prostředí Simulak
advisor: Ing.Miroslav Virius, CSc.
Roman Kalous
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Návrh,implemen.a paralel. genet.algor. pro optimal. neur.sítí s hierar.strukturou
advisor: Ing.František Hakl, CSc.
 
Vojtěch Knězů
year: 2002
branch of study: TS
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní správa WWW záložek
advisor: Drs.Dr.L.J.M.Rothkrantz
Zbyněk Koldovský
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza nezávislých komponent v EEG datech, slepá separace konvolutorních směsí
advisor: Ing.Petr Tichavský, CSc.
 
Jan Kracík
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování dynamických směsí distribucí pro poradní systémy
advisor: Ing.Miroslav Kárný, DrSc.
Jindřich Makovička
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matem.modelování proudění páry a spalin ve vým.par.kotle metodami mechanikz kontinua
advisor: Dr.Ing.Michal Beneš
 
Vojtěch Minárik
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení degenerované parabolické rovnice pro potřeby počítačového zpracování
advisor: Dr.Ing.Michal Beneš
Tomáš Oberhuber
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Využití modelovací techniky Blobs pro optimalizaci objemu grafických dat
advisor: Ing.Jan Milota
 
Zdeněk Polnický
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání změn v obecných datových strukturách na základě jejich metamodelů / baser- dif/
advisor: Ing.Martin Matula
Bohumír Pospíšil
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace mikrotrhlin v materiálu na základě detekce signálů akustické emise
advisor: Ing.Václav Kůs, PhD.
 
Milena Svobodová
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Jemné gradace prostých Lieovských algeber a jejich reálných forem
advisor: doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
Petr Vytřas
year: 2002
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dvourozměrné kvantové modely yahrnující magnetické pole a bodovou interakci
advisor: prof.Ing.Pavel Šťovíček,DrSc.
 
Jan Zich
year: 2002
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Aperiodická pokrytí prostoru
advisor: Ing.Zuzana Masáková, Ph.D.
Martin Andrýzek
year: 2001
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Proudění vazké tekutiny s fázovou přeměnou
advisor: prof.Ing.František Maršík, DrS
 
Ivan Bědajánek
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Simulace pozadí indikuvaného experimentu Atlas na LHC neutrony metodou Monte carlo
advisor: Ing. Ivan Štekl, CSc.
Zdeněk Brož
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model srdečně cévního systému člověka
advisor: prof.Ing. František Maršík, Dr
 
Vladimír Chalupecký
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování obrazu s pomocí parciálních diferenciálních rovnic Allen-Cahnova tzpu
advisor: Dr.Ing. Michal Beneš
Petr Cintula
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Příspěvky v matematické fuzzy logice
advisor: prof.Dr.Petr Hájek, DrSc.
 
Jiří Čáp
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Softwarová implementace elektronické komerce a elektronických peněy v České republice
advisor: Ing.Martin May
ZAMESTNANI: a (softwarová firm)
Petr Homola
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Rekonstrukce topologie páru top-antitop s konc.stavem dvou leptonůa stat.analýza spinových korekcí
advisor: doc.RNDr. Vladislav Šimák,DrSc
 
Michal Jakob
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Nové pohledy na složitost učení některých typů neuronových sítí
advisor: Dr.Ladislav Andrej, CSc.
Emil Kotrč
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Překlad z jazyka Parcal do jayzka C++
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
 
Martin Mareš
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Nekonzistentní výsledky integrace relačních databází
advisor: Ing. Julius Štuller, CSc.
ZAMESTNANI: zatím neví (pracovat)
Martin Matula
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Detektor API funkcí
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
 
Jiří Mikyška
year: 2001
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Num.analýza dvourozměr.nestacion.průl.proudění a transportu tepla v okolí zdrojů geoterm.energie
advisor: Dr.Ing.Michal Beneš
Jan Nielsen
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Segmentace obrazových textur založená na gausovských náhodných polích se znáhodněnými interakcemi
advisor: RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
Miroslav Novák
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Návrh vícerozměrového LQ regulátoru za neurčitosti podle omezujícícíh podmínek na velikosti signálů
advisor: Ing. Josef Bohm, CSc.
Ladislav Pecen
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Komunikační model a jeho realizace
advisor: Ing. Miroslav Minárik
 
David Podhola
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Distribuovaný editor objektů
advisor: Ing.Zdeněk Čulík
Roman Polach
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Fraktální komprese obrazu
advisor: Ing. Miroslav Virius, CSc.
 
Petr Rálek
year: 2001
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování piezoelektrických jevů
advisor: doc.dr.Ing. Jiří Maryška, CSc.
David Soukal
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Analýza a synt.obraz.textur založ.na lok.charakt.gausov.náh.polích
advisor: RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
David Stařík
year: 2001
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Identifikace a testování odlehlých dat v časových řadách
advisor: Ing. Pavel Skotnice
Jan Tomčík
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Analýza a monitorování stavu IP sítí a některých služeb založených na IP protokolu
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
 
Michal Tůma
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Prostorová rekonstrukce reliéfu lomu na základě zobrazení metalografickým mikroskopem
advisor: Ing. Hynek Lauschmann
Jan Valenta
year: 2001
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Měření hnmoty top kvarku v dileptonových rozpadech pár top -anti top
advisor: RNDr. Rupert Leitner, CSc.
 
Jan Dolejší
year: 2000
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace penalizací v návrhu adaptivních regulátoru
advisor: Ing.Josef Bohm,CSc.
Radek Honzátko
year: 2000
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení nevazkého nestlačitelného obtékání mříže na sítí trojúh.a čtyřúh./stac.a nestac./
advisor: Prof.RNDr.Karel Kozel,DrSc.
 
Jiří Kinovič
year: 2000
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Bezdrátová Waveletová komprese 24 bitových barevných obrázků
advisor: Dr.Ing.Jiří Matas
Petr Mojžíšek
year: 2000
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Metody dělení nesymetrických matic pro paralelní předpodmíněné interační nmetody
advisor: Ing.Miroslav Tůma, CSc.
 
Dobromil Pryl
year: 2000
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Automatické gnerování paralelních programů pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
advisor: Doc.Ing.Richard Liska, CSc.
ZAMESTNANI: SET (neví)
Ondřej Vlček
year: 2000
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pontryaginu princip maxima v optimálním řízení systému s diferenciálně algebraickými rovnicemi
advisor: Ing.Tomáš Roubíček, DrSc.
 
Martin Vohralík
year: 2000
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: MH model proudění v puklinovém prostředí
advisor: Doc.Dr.Ing.Jiří Maryška,CSc.
Miroslav Anderle
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování bioelektrické aktivity srdce
advisor: Doc.RNDr.František Maršík,DrSc
 
Milan Chlada
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání zdrojů akustické emise pomocí neuro fuzzy systémů
advisor: Ing.Zdeněk Převorovský, CSc.
Robert Chotětický
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Dynamická optimalizace webovského serveru na základě statistiky přístupů na HTML stránky.
advisor: Ing. Miroslav Minárik
ZAMESTNANI: Telecom pravděpodobně (neví)
 
Milan Čečrdle
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Návrh implementace aplikačního serveru dle specifikace Enterprice JAVA BEANS
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
Václav Čejka
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování textury v únavové lomové ploše jako náhodného procesu vláken
advisor: Ing. Hynek Lauschman, CSc.
 
Jindřich Červenák
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Relativní inforfrace a informačně teoretické modely při predikci krátkých časových řad
advisor: Ing.Mgr. Petr Klán, CSc.
Milan Hokr
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza MH modelu průsakového proudění
advisor: Doc.Dr.Ing.Jiří Maryška, CSc.
 
Martin Horský
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Analýza zdrojových textů v jazyce C
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
Martin Hošek
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhady vzorové složitosti učení neuronových sítí na základě analýzy jejich VC - dimenze
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
 
Petr Jakubík
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Funkční analýza systému vedení agendy studijního oddělení a jeho částečná softwarová realizace
advisor: Ing. Miroslav Minárik
Michal Kaut
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Testování výkonnosti kapitálových trhů
advisor: Doc.Ing.Miloslav Vošvrda, CSc.
 
Tamer Keshi
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Predikce časových řad s využitím umělých neuronových sítí
advisor: Ing. Petr Klán, CSc.
Michal Koblas
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody robustní statistiky ve vyrovnávání časových řad
advisor: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
 
Tomáš Marek
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj databázové aplikace pro využití v geoinformačních szstémech s výstupem na Internet
advisor: Doc.Ing.Jan Kolář, CSc.
Ondřej Mareš
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Stabilita osově symetrického proudu v přítomnosti teplotního gradientu
advisor: Doc.Ing.František Maršík, DrSc
 
Martin Mašata
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Statistické hodnocení náhodných geometrických struktur
advisor: Prof.RNDr. Viktor Beneš, CSc.
Martin Meca
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Komponenty pro vizuální deklaraci COM objektů
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
 
Ladislav Mochán
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Detekce yměn v časových řadách typy ARCH
advisor: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Jan Patera
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Metody počítačového generování kvazikrystalů
advisor: Doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
 
Veronika Štěpánková
year: 1999
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Objektový model pro správu portfolia
advisor: Ing. Martin Štěpánek
Martin Vaněk
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Platformově nezívislý Xserver - implementace v JAVĚ
advisor: Ing. Miroslav Minárik
 
Tomáš Zíka
year: 1999
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: FTP a HTTP proxy pro připojení sítě pod jednou IP adresou
advisor: Ing. Jan Milota
Jaroslav Borl
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Řízení experimentální aparatury prostřednictvím protokolů TCP/IP
advisor: Ing.Pavel Jiroušek,CSc.
 
Marek Dotlačil
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti sítí
advisor: Doc.Ing. Petr Kopřiva,CSc.
Ondřej Fránek
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Testování odhadů pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdáleností
advisor: Ing. Václav Kůs
ZAMESTNANI: Trojanova 13, Praha 2 (KM)
 
Tomáš Hobza
year: 1998
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování statistických odhadů
advisor: Ing.Igor Vajda, DrSc.
Daniel Kratochvíl
year: 1998
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Číslicová filtrace dat v reálném čase pomocí signálového procesoru TMS-320 C50
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský,CSc.
 
Josef Krofta
year: 1998
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání změn ultrazvukového zobrazení defektů v kompozitu pomocí fuzzy-neuro systému
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský,CSc.
Jan Lukáš
year: 1998
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Jemná struktura modelů vícerozměrných systémů
advisor: Ing. Miroslav Kárný,DrSc.
 
Slavomír Pěnička
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Duální adaptivní řízení založené na řízených Markovských řetězcích
advisor: Ing. Miroslav Kárný,DrSc.
Albert Regner
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Firewall -konfigurovatelná aplikační brána
advisor: Ing. Miroslav Minárik
 
Jaroslav Šimák
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Modelování a simulace náhodných geometrických struktur
advisor: Prof.RNDr.Viktor Beneš, DrSc.
Radek Šourek
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Textové databáze
advisor: Ing. Miroslav Minárik
 
Richard Varkoček
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Praděpodobnostní detekce poruch pomocí paralelních modelů s různými rychlostmi adaptace.
advisor: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Martin Volf
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Nezávislostní modely indukované řetězcovými grafy
advisor: RNDr. Milan Studený, CSc.
ZAMESTNANI: DataTranss.r.o. Mladá Boleslav (udržbář softw.)
 
Petr Vrzák
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Bezpečnost dat v realčních databázích. Autorizace.
advisor: Ing. Miroslav Minárik
ZAMESTNANI: Káranská 41, Praha 10 - Malešice (Sefira)
Zdeněk Zahrádka
year: 1998
branch of study: SI
ZAVERECNA_PRACE: Rozšíření programu pro WinPro se zřetelem k fotografickým aplikacím
advisor: Ing. Zdeněk Lauschmann,CSc.
 
Lenka Bláhová
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Simulace šíření únavových trhlin při nestacioánarním zatěžování a před strukturní nehomogenitou
advisor: Ing.Ladislav Cseplo
Pavel Číž
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování hustot,informací a nelineárnich zavislostí
advisor: Ing.Igor Vajda,DrSc.
 
Irena Čížová
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Predikce časových řad pomocí nelineárních regresních modelu
advisor: Ing.Igor Vajda,DrSc.
Jaroslav Franěk
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Teorie informace a chaotické dynamické systémy
advisor: Ing.Petr Klán
 
Miloš Frýdl
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace zdrojů akustické emise na válcových tělesech pomcí umělých neuronových sítí
advisor: Ing.Zdeněk Převorovský,CSc.
Jan Hanuš
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Jazyk pro generování jednoduchých aplikací
advisor: Ing.Zdeněk Čulík
 
Emil Heyrovský
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Povrchové vlny v okolí antén v kosmickém plazmatu
advisor: RNDr.Fiala
Miroslav Kocour
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní regulátory s přírustkovým modelem - stochastický případ
advisor: Ing. Josef Bohm,CSc.
 
Marek Kudrna
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Neparametrické odhaday pravděpodobnostních hustot a jejich aplikace
advisor: Ing. Igor Vajda
Miloslav Metelka
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace dotazů v objektové databízi
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
ZAMESTNANI: Tychonova 2 160 00 Praha 6, 24310808 (Sybase)
 
Štěpán Muller
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozměrově redukované modelování vrstevnatého proudění
advisor: Ing.Richard Liska, CSc.
ZAMESTNANI: - (PGS KM)
Eva Nováková
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Fully probabilistic control design for Markov chains
advisor: Ing.Miroslav Kárný,DrSc.
 
Tomáš Pártl
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Mobilní databáze WWW
advisor: Adam Dingle
František Pekárek
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza a progn=za časových řad v ekonomii
advisor: Doc.Ing. Richard Hindls
 
Wiliam Fid Pichardo
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Model metabolické mapy jako databázové aplikace
advisor: Ing.Miroslav Virius,CSc.
Dušan Plachý
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Návrh automatické procedury pro hodnocení
advisor: Ing. Hynek Lauschman, CSc.
 
Ivo Sládek
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení některých modelů vazkého nestlačitelného proudění s aplikací na proudění v MVA
advisor: Prof.RNDr.Karel Kozel,DrSc.
Vítězslav Stejskal
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Systém programů pro odhadování pravděpodobnostních hustot
advisor: Ing.Igor Vajda, DrSc.
 
Zdeněk Svoboda
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Databázový systém DBI
advisor: Ing. Miroslav Minárik
ZAMESTNANI: K rovinám 546/11, Praha 5 - Jinonice (Sybase)
Jan Šembera
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická řešení reakčně difúzních rovnic Galelrkinovou metodou
advisor: Ing. Michal Beneš
 
Martin Tunzer
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza obrazu v akustické mikroskopii vrstevnaatáých kompozitů
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský,CSc.
Bohdan Vaněk
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Teorie viabilitz v modelech populační ekologie
advisor: RNDr.Vl.Kkřivan
ZAMESTNANI: - (PGS KM)
 
David Vaněk
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Spektrální a rozptylové vlastnosti řetězcových struktur
advisor: Doc.RNDr.Pavel Exner,DrSc.
ZAMESTNANI: - (PGS KM)
Štefan Végh
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti Jakobiho matic univalentní vrstevnaté neuronové sítě
advisor: Ing.František Hakl,CSc.
ZAMESTNANI: - (voj.sluz.)
 
Roman Vincze
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní Bayesovské modelování vícenásobné regrese s využitím Monte Carlo metod
advisor: Prom.mat.Petr Volf,CSc.
ZAMESTNANI: - (zatim nevi)
Karel Vrbensky
year: 1997
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Porovnani neparametrickych odhadu pravdepodobnostich hustot
advisor: Ing.Igor Vajda,DrSc
 
Tomáš Bárta
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Efektivnost statistickeho odhadovani pomoci neuronovych siti
advisor: Ing.Igor Vajda, drSc.
ZAMESTNANI: Sefira (programator)
Stěpán Čábelka
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pocitacovy model elektricke aktivity lidskeho srdce
advisor: Ing. Frantisek Marsik, DrSc
 
Pavel Čízek
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analyza citlivosti jednokrokovych M odhadu
advisor: Jan Amos Visek, CSc.
ZAMESTNANI: ? (PGS)
Petr Drahovzal
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Software pro zarizeni dulezita pro jadernou bezpecnost
advisor: Ing. Tomas Sejba
ZAMESTNANI: PGS
 
Lenka Eslerová
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numericka analyza dynamiky reakcne difuznich rovnic
advisor: Ing. Michal Beneš
ZAMESTNANI: FJFI (PGS)
Jiři Fontán
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Struktury podminene nezavislosti v orientovanych grafech
advisor: RNDr. Milan Studeny, CSc.
 
Michal Hanák
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Navrh systemu pro mereni akusticke emise na bazi signaloveho procesoru SHARC ADSP - 2106x
advisor: Ing. Vaclav Koula
ZAMESTNANI: DAKEL -ZD Rpety
Jiři Horák
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numericke reseni systemu Eulerovych a Navier - Stokesovych rovnic uzitim modernich schemat typu upw
advisor: prof.RNDr. Karel Kozel, DrSc.
 
Lukas Jenik
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Paralelni implementace vybraných algoritmu pro adaptivni řízení
advisor: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Adam Kalbáč
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Parametricke, semiparametricke a neparametricke odhady hustot
advisor: doc.Ing. Igor Vajda, DrSc.
ZAMESTNANI: PGS
 
Rudolf Krejcar
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Reprezentace loopovych algeber v klasickem a kvantovem pripade
advisor: doc.RNDr. Cestmir Burdik, CSc.
ZAMESTNANI: CVUT FJFI (PGS)
Petr Ledvina
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vypocetni slozitost kryptosystemu s verejnym klicem
advisor: RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
 
Daniel Mareš
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Sekvencni prejimky - statisticka kontrola jakosti
advisor: doc.RNDr. Jiri Klůfa, CSc.
ZAMESTNANI: Sefira s.r.o. (programator)
Aleš Morávek
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Logistika v narodnim hospodarstvi. Problem obchodniho cestujiciho a jeho zobecneni.
advisor: Ing. Jiri Pejčoch, CSc.
 
Viktor Nikolov
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Zpracovani recovych signalu pomoci neuronovych siti
advisor: doc.Ing. Igor Vajda, DrSc.
ZAMESTNANI: Sefira s.r.o. (programator)
Dušan Pivka
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nelinearni predikce financnich casovych rad
advisor: Ing. Emil Pelikan, DrSc.
 
Mikuláš Rozložník
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Renormalizovana poruchova teorie pro vibrujici polyatomovou molekulu
advisor: Ing. Vladimir Spirko, DrSc.
ZAMESTNANI: ? (programator)
Petr Suchý
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Spektralni analyza ekonomickych casovyc
advisor: doc.Ing.Richard Hindls, CSc.
ZAMESTNANI: Vysoka skola ekonomicka (asistent ekon.)
 
Zoltan Szocs
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Moznosti identifikace zdroju akusticke emise systemem Dakel - CAET - 21
advisor: Ing. Vaclav Koula, CSc.
Miroslav Vaic
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Gradace Sl(6,C) G
advisor: Ing.Edita Pelantova, CSc.
 
Milan Žiaran
year: 1996
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Neuronove a klasicke metody vektorove kvantizace
advisor: Roman Neruda
ZAMESTNANI: Banka (KB Pragobanka?) (financni ur)
Petr Bednář
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelovani provozu kompresni stanice
advisor: Ing. Tomas Čmakal, CSc.
 
Jan Černosta
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Generator zdrojoveho kodu v jayzku C
advisor: Ing. Miroslav Virius, CSc.
Aleš Drábek
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Kvaziklasicky pohyb elektronu v kvantovych jamach a sikmych magnetickych polich
advisor: Ing. Ludvik Smrčka, DrSc.
 
Karel Egem
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Segmentace texturovaneho obrazoveho signalu zalozena na pravdepodobnostnim pristupu
advisor: RNDr. Martin Janžura, CSc.
ZAMESTNANI: bude dodano (soukroma firma)
Ján Franek
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Generátor kodu pro řešení lin.diferenčních schemat
advisor: Ing. Richard Liska, CSc.
 
Zbyněk Hořák
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Paralerni algoritmy pro adaptivni rizeni
advisor: Ing. Jan Schier, CSc.
Petr Košťák
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozsireni sluzeb GDI o podporu pro zrakove postizene
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
 
Martin Kušmírek
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vyuziti metod smerove a plosne anizotropie ve fraktografii
advisor: RNDr, Ivan Saxl, DrSc.
Ivo Maixner
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Detekce hran a restaurace degradovaneho obrazu zalozena na pravdepodobnostnim pristupu
advisor: RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
Jindřich Mikulec
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pristup vzdaleneho uzivatele k LAN
advisor: Ing. Milan Kulík
ZAMESTNANI: Stresovice (UVN)
Jan Milota
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznavani obtiznych strukturovanych textu
advisor: Ing. David Hrycej, CSc.
ZAMESTNANI: Trojanova 13, Praha 2 (soukroma firma)
 
Martin Rucker
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelovani a animace 3D sceny
advisor: RNDr. Josef Pelikan
Jozef Skokan
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Smisene variacni formulace a metoda konecnych prvku v problematice proudeni podzemnich vod
advisor: Ing. Jiri Maryška
 
Pavel Skotnica
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Transformace nosice dat v gnosticke teorii
advisor: Ing. Pavel Kovanic, DrSc.
Elena Šerešová
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Bodove poruchy v meskopickych systemech
advisor: Doc.RNDr.Pavel Exner, DrSc.
 
Vladimír Šolc
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Softwarovy projekt systemu RM-S/2
advisor: Ing. Lubomír Pospíšil
ZAMESTNANI: Klimentska 1, Praha 1 (Rm system)
Marketa Valečková
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Termodynamicky model srdecniho svalu
advisor: Ing. František Maršík, DrSc.
ZAMESTNANI: UTIA (PGS)
 
Tomáš Vesely
year: 1995
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numericka reseni stability mezni soustavy s teplotnim gradientem
advisor: Ing. Frantisek Marsik, DrSc.
ZAMESTNANI: pr. PGS (dalsi studium,)
Luděk Berec
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Globalní chovaní budovy z tepelného hlediska
advisor: Ing. Miroslav Virius,CSc.
ZAMESTNANI: ÚTIA AV ČR (aspirantura)
 
Michal Blaháček
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Automatické zpracování spekter EPR
advisor: Ing. Marian Jurík
ZAMESTNANI: KM FJFI (student)
David Boukal
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Diferenciální rovnice v modelech populační bilogie
advisor: RNDr. Vlastimil Křivan,CSc.
ZAMESTNANI: KM FJFI (student)
 
Martin Budáč
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Termoelastická analýza prostorových tenkostěnných konstrukcí
advisor: Ing. Jana Valchářová,DrSc.
ZAMESTNANI: UT AV ČR (ústav)
Aleš Černý
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Akustické vlastnosti polykrystalických látek
advisor: doc.Ing. Ivo Čáp,CSc.
ZAMESTNANI: CERGE (CERGE)
e-mail: show e-mail
 
Jiří Furst
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Moderní diferenční schémata pro řešení systému Eulerových rovnic
advisor: Prof.RNDr.Karel Kozel,DrSc.
ZAMESTNANI: KM FJFI (student)
Martin Hlušek
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nelinearní dynamika systému svázaných oscilátorů
advisor: Ing. Anna Machová,CSc.
ZAMESTNANI: KM FJFI (student)
 
Petr Kódl
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace matematické morfologie ve fraktografické analýze
advisor: Ing. Jan Siegl,CSc.
ZAMESTNANI: FEL ČVUT (škola)
Štěpána Lazarová
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Překrývající se generace
advisor: RNDr. Alexis Derviz,CSc.
ZAMESTNANI: CERGE (CERGE)
 
Barbora Mottlová
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Lineární strukturální modely s latentními proměnnými
advisor: RNDr. Petr Boschek,CSc.
ZAMESTNANI: EKLEKTIK (s.r.o.)
Richard Musil
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza vlastnosti diferenčních schémat prostředky počítačové algebry
advisor: Ing. Richard Liska,CSc.
 
Jiří Rojíček
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Automatické řízení pružného vstupu do galvanické linky
advisor: Ing. Marian Jurík
ZAMESTNANI: ÚTIA AV ČR (student)
Petr Silarszký
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Diferenciální počet na kvantové grupě
advisor: RNDr. Čestmír Burdík
ZAMESTNANI: CERGE (CERGE)
 
Ludvik Tesař
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro efektivní řešení úlohy maximální entropie při velkém počtu omezení
advisor: Ing. Rudolf Kulhavý,CSc.
ZAMESTNANI: ÚTIA AV ČR (student)
Dalibor Vavruška
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Strukturní zobecnění modelu konečné distribuční směsi pro účely reprezentace báze znalostí v PES
advisor: Ing. Jiří Grim,CSc.
ZAMESTNANI: US Busines School (student)
 
Jan Zicha
year: 1994
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Okrajové podmínky pro numerické řešení slunečního větru
advisor: RNDr. Dušan Odstrčil,CSc.
ZAMESTNANI: AsÚ AV ČR (ústav)
Luboš Černý
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Bosonové realizace kvantových grup
advisor: RNDr. Čestmír Burdík
 
Igor Fedačko
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení inverzní parametrické úlohy pro rovnici vedení tepla
advisor: doc.Ing. Jiří Vogel CSc.
ZAMESTNANI: KM FJFI (pgs)
David Hajman
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Detekce náhlé změny v dynamickém systému založené na LAM přístupu
advisor: Dr. Jiří Michálek
 
Jan Jakůbek
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Spektrometr ionizujícího záření řízený mikroprocesorem
advisor: Ing. Stanislav Pospíšil
ZAMESTNANI: KF FJFI (stáž)
Tomáš Jandík
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modely chování výrobce v nestandardní ekonomice
advisor: doc.RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
 
Jiří Kubín
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Algebraické modely některých nestandardních logik aplikovatelné v teoratické kybernetice
advisor: Prof. Věra Trnková
ZAMESTNANI: KM FJFI (stáž)
René Levínský
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Diferenciální počet na nekomutativních strukturách
advisor: RNDr. Čestmír Burdík
 
Petr Matějka
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití metod všeobecné optimalizace pro návrh konfigurace vsrstvených sítí
advisor: Ing. Emil Pelikán CSc.
ZAMESTNANI: KM FJFI (stáž)
Radek Musil
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Klasifikace signálů akustické emise při porušení kompozitů
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský
 
Martin Stýblo
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerická schémata pro výpočet proudových polí s chemickými reakcemi a fázovými přechody
advisor: Ing. František Maršík
ZAMESTNANI: KM FJFI (stáž)
Roman Vodička
year: 1993
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic v metodě hraničních prvků MHP
advisor: Ing. Vladislav Mantič CSc.
ZAMESTNANI: Technická univerzita Košice (aspirantura)
 
Luděk Beneš
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení některých problémů nestlačitelného stacionárního proudění vazké tekutiny
advisor: Prof. RNDr. Karel Kozel DrSc.
Jana Gašparínová
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Fraktální charakteristiky ekologických veličin
advisor: Ing. Ladislav Lhotka
ZAMESTNANI: katedra matematiky popř. FEL (škola/stáž/)
 
František Hrnčíř
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Ověření provozuschopnosti adaptivních LOG reg. na real. modelu říz. procesu binární destilační kolon
advisor: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
František Kašpárek
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení integr. rovnic prvního druhu pop. výkon spojitého rtg. záření
advisor: RNDr. Karel Rohlena CSc.
 
Ivo Kavala
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Automatický výběr dat pro statistické zpracování z databází
advisor: Ing. Martin Holeňa CSc.
František Klein
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Číselná filtrace 1-dimenzionálních digitalizovaných signálů
advisor: Ing. Marián Jurík
 
Josef Král
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozsáhlé soustavy lineárních rovnic řešené metodou nejmenších čtverců
advisor: Ing. Miroslav Tůma CSc.
ZAMESTNANI: katedra matematiky stáž (VŠCHT Praha)
Imrich Lozsi
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza vlastností systémů pro kontinuální monitorování úniků z tlakových systémů jaderné elektrárny
advisor: Ing. Václav Koula CSc.
 
Miloš Malec
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vybrané stochastické modely růstu únavové trhliny
advisor: doc. Ing. Petr Kopřiva CSc.
Miroslav Minárik
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Makroprocesor ML/1
advisor: doc. Tibor Záhorský CSc.
ZAMESTNANI: katedra matematiky FJFI (škola/stáž/)
 
Pavel Nýč
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Určení hranic přesnosti odhadu neznámých parametrů spektrální hustoty náhodného procesu ARMA (1;1)
advisor: Ing. Miroslav Vošvrda CSc.
ZAMESTNANI: Fragment, Nakladatelství a distribuce (soukromá firma)
Jan Ornst
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Ověření provozuschopnosti adaptivních LOG regulátorů na realistickém modelu řízeného procesu regula
advisor: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
 
Jan Plešingr
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování vlnovodných struktur integrov. optiky
advisor: Ing.Jiří Čtyřoký DrSc
ZAMESTNANI: katedra matematiky popř.FEL (škola /stáž/)
Miroslav Rozložník
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody založené na krylovovských podprostorech pro řešení nesymetrických nonsigulárních soustav line
advisor: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
 
Pavel Soldán
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické metody zpracování dat ze struktur. databank
advisor: RNDr. Karel Huml DrSc.
ZAMESTNANI: katedra matematiky (škola/stáž/)
Jana Vejvalková
year: 1992
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Studium hranic zrn metodou molekulární dynamiky
advisor: Václav Paidar CSc.
ZAMESTNANI: KM FJFI CVUT Praha (škola(pgs))
 
Miloš Bartoš
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Tuhost a pevnost rotačních skořepin obecného tvaru meridiánu rotačne symetricky zatížených
advisor: Ing. Zdeněk Tubl
Ivan Kohútek
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Klasifikace signálu viřivých proudu vycházejících z chyb materiálu
advisor: Ing. Gabriel Okša
 
David Kolman
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Tepelné transportní vlastnosti systému s plazmově vytvařenou ochran.vrstvou
advisor: Ing. Pavel Chráska DrSc.
Jana Kovanicová
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza spolehlivosti tlakovodních jaderně-energetických bloků
advisor: ing.Pavel Kovanic CSc.
ZAMESTNANI: Americká firma (bankovnictví)
 
Jiřina Krajčová
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace matem. metod ocenění jakosti výsledku měř. turbul.char.proudění vzduchu
advisor: Ing. František Mantlík CSc.
Ivo Majetič
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Programový systém pro analýzu a generováni nahodných procesu
advisor: Ing. Miroslav Hank CSc.
 
Martin Peřina
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model elektronové optiky elektronovodné trasy
advisor: Prof. Čestmír Šimáně DrSc.
Petr Petrlík
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmus numerickeho řešeni soustav obyčejných diferenciálních rovnic pomocí Taylorova rozvoje
advisor: Ing. Ladislav Lhotka CSc.
ZAMESTNANI: Computer Complet Servis České Budějovice (služby)
 
Martin Thoma
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Kanonické realizace vyjímečných Lieových algeber
advisor: ing. P. Exner
David Vokoun
year: 1991
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Geometrické charakteristiky pánve a femuru a jejich vliv na zatížení kyčelných kloubů
advisor: ing. P. Komárek CSc.
 
Reynaldo Boza Machado
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání metod pro rekonstrukci radiačního pole
advisor: Ing. Miroslav Virius CSc.
David Cais
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Práce s veličinami v expertních systémech
advisor: RNDr. Tomáš Havránek CSc.
ZAMESTNANI: Fakulta architektury ČVUT - student (škola)
 
Pavel Gromus
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení nestacionární úlohy vazkého izotermického plynu v jednorozměrném prostředí
advisor: doc. RNDr. J. Nečas DrSc.
ZAMESTNANI: Evrobanka Praha
Martin Jančar
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematický popis dvourozměných obvodů RC s rozprostřenými parametry s 2 odpor.vrstvami
advisor: Prof.RNDr. Jan Veit DrSc.
 
Pavel Kráčmar
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení relaxace lisovaných spojů při cyklickém teplotním namáhání
advisor: Ing. František Maršík CSc.
Milan Kulík
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řízení plynovodní soustavy v nestacionárním tvaru
advisor: Ing. Jiří Štěrba CSc.
ZAMESTNANI: Tranzitní plynovod- správce sítě (podnik)
 
Filip Lankaš
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Dvourozměrný model oxidace křemíku
advisor: Ing. Fr. Maršík DrSc.
Petr Potěra
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Proudeni parovodni smesi v dvourozmernem modelu horizontalnch parních generátorů
advisor: Ing. Ludovit Papp CSc
ZAMESTNANI: Výzkumný ústav strojní a metalurgický Os (ČSAV)
 
Jolana Rýdlová
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Tvorba sítí pro výpočty pomocí metody konečných prvků
advisor: Ing. Miroslav Tůma CSc.
ZAMESTNANI: Ústav jaderných výzkumů Řež u Prahy (RVU)
Jan Spousta
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Určování strukturálních parametrů spline-popisu dynamické soustavy
advisor: Ing. Ivan Nagy CSc.
 
Marek Vogel
year: 1990
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení proudění dokonalé tekutiny pomocí variačních principů a metod kon.prvků
advisor: RNDr. Vladimír Daněk CSc.
Karel Bauer
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Databáze expertního systému pro technologické procesy
advisor: Ing. Zdeněk Houška
 
Michal Beneš
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení Stefanovy úlohy metodou konečných diferencí
advisor: doc. Ing. Jiří Vogel CSc.
ZAMESTNANI: katedra matematiky FJFI (škola)
Ivan Cuker
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace programů SIMTRAN a PRECIP-II na oxidaci slitin Zirc
advisor: Ing. Věra Vrtílková
 
Zdeněk Čulík
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Asembler pro mikroprocesor Intel 80836
advisor: Ing. Pavel Kreipl CSc.
ZAMESTNANI: katedra matematiky FJFI (škola)
Ján Dudáš
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza signálů akustické emise měřených aparaturou AES
advisor: Ing. Václav Koula CSc.
ZAMESTNANI: EBO Mochovce (podnik)
 
Jakub Illner
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Identifikace parametrů modelů polovodičových struktur
advisor: Ing. Jiří Pejčoch CSc.
ZAMESTNANI: VUST A.S. Popova (RVU)
Hana Koutníková
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza signálu akustické emise
advisor: Ing. Fr. Čermák CSc.
 
Dalibor Lošťák
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace volby robustního algoritmu
advisor: RNDr. J.A. Víšek CSc.
Peter Smolár
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Model izotermické oxidace povrchu palivového článku ze slitiny Zircaloy-4
advisor: Ing. Leopold Vrána
 
Jiří Vrbenský
year: 1989
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Suboptimální řízení nelineární soustavy
advisor: Ing. Tomáš Čmakal CSc.
Miloš Flek
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza funkce úzkých unipolárních tranzistorů
advisor: Ing. Petr Šilhán
ZAMESTNANI: softwarové inženýrství (soukromá firma)
 
Miroslav Fontán
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Program pro výpočet charakteristik PN přechodu
advisor: Prof.RNDr. Helmar Frank DrSc.
ZAMESTNANI: softwarové inženýrství (ma soukromou so)
František Hakl
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování oxidace Zr slitin při teplotních přechodech
advisor: Ing. Karel Kloc CSc.
 
Petr Havelka
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Optimum výrobce "homo se asecurans" pro různé typy tvorby rezerv
advisor: RNDr. Dušan Tříska CSc.
ZAMESTNANI: Ekonomický ústav ČSAV (ČSAV)
Monika Hollmannová
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vliv plánovaných omezení na polohu optima subjektu
advisor: RNDr. Dušan Tříska CSc.
ZAMESTNANI: Ekonomický ústav ČSAV; Fakulta sociálnyc (ČSAV)
 
Jan Křivonoska
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární regrese charakteristik unipolárních tranzistorů
advisor: Ing. Petr Šilhán
ZAMESTNANI: Tesla VÚST (RVU)
Václav Kůs
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhady tolerančních mezí
advisor: Ing. Václav Koula CSc.
ZAMESTNANI: Katedra matematiky FJFI (škola)
 
Pavel Martinek
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení dvourozměrného nevazkého obtékání rovinné lopatkové mříže
advisor: RNDr. Karel Kozel CSc.
ZAMESTNANI: Katedra matematické informatiky, Př.F.,U (skola)
Richard Mašek
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení rovnic nestacionárního proudění
advisor: Ing. František Maršík CSc.
 
Ivo Němeček
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Možnosti aplikace analytických metod rozhodování v návrzích strojních konstrukcí
advisor: Ing. J. Kolář CSc.
ZAMESTNANI: Softwareová firma (škola)
Michal Podlešák
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Eliminační algoritmy a jejich implementace na počítači
advisor: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
ZAMESTNANI: Česká pojišťovna Praha (služby)
 
Lubomír Pospíšil
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: O zpracování neurčité informace v expertních systémech
advisor: RNDr. Tomáš Havránek CSc.
Juraj Richtárik
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení úloh pomocí algoritmu AO+
advisor: Ing. Martin Dudák CSc.
ZAMESTNANI: Slovnaft Bratislava (podnik)
 
Roman Sedlák
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Korelační analýza prostorových systémů objektů
advisor: RNDr. Viktor Beneš
ZAMESTNANI: ÚTZC (RVU)
Martin Štěpánek
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Předpodmiňování metody konjugovaných gradientů
advisor: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
 
Luboš Thoma
year: 1988
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Průběžná identifikace řízených systémů popsatelných Markovským řetězcem s mnoha stavy
advisor: Ing. Miroslav Kárný CSc.
ZAMESTNANI: Stáž na katedře matematiky FJFI (škola v zahrani)
Petr Eisler
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rozbor chyb při měření aktivit směsi radionuklidů
advisor: RNDr. Ladislav Viererbl
ZAMESTNANI: softwarové inženýrství (soukromá firma)
 
Jiří Fridrich
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model plazmatu v poč. fázi vývoje
advisor: Ing. Martin Valovič CSc.
Miloslav Grundmann
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení optimálních tvarů v mechanice tekutin
advisor: Ing. František Maršík CSc.
 
Vladimíra Hrdličková
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování spekter ionizujícího záření
advisor: Ing. Tomáš Čechák CSc.
ZAMESTNANI: Agrodat Louny závod Nový Bor (podnik)
Robert Krajča
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmické otázky teorie grafů
advisor: RNDr. Vojtěch Rödl CSc.
ZAMESTNANI: Novostavba Klecany (správce sítě)
 
Zdena Lahodová
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické zpracování spekter
advisor: RNDr. Oldřich Froňka
ZAMESTNANI: TESLA Výzkumný ústav přístrojů jaderné t (RVU)
Karel Majer
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Návrh algoritmu řízení- cukrovarnické odparky
advisor: Jan Ryšánek
 
Nguyen Van Nhac
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Užití metody hraničních integrálních rovnic k řešení úloh
advisor: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
ZAMESTNANI: Ústav termomechaniky (ústav)
Jan Pařízek
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Blunck-Leisengangovo rozdělení energetických ztrát
advisor: Ing. Vladimír Hanák CSc.
ZAMESTNANI: Výpočetní středisko Hradec Králov (podnik)
 
Martin Pištora
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Zařízení pro digitalizaci televizního signálu
advisor: Ing. Stanislav Řízek CSc.
Peter Rajčáni
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace potencionálního proudění v matematickém modelování
advisor: RNDr. Ferdinand Hesek CSc.
 
Miroslav Šmatera `
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení rovnic polovodiče metodou sdružených směrů
advisor: Ing. Petr Šilhán CSc.
Petr Tichavský
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Odhad smerů šíření rovinných vln
advisor: Ing. Miroslav Vošvrda CSc.
ZAMESTNANI: ÚTIA AV ČR (AV ČR)
 
Le Minh Trung
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmus zpětného řízení pro prázdný expertní systém
advisor: Ing. Zdeněk Houška
Martin Vopěnka
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model základ.psychiatrických fenomenů
advisor: RNDr. Dan Pokorný
ZAMESTNANI: nakladatelství (soukromá firma)
 
Ivan Zach
year: 1987
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Proudění kolem radiálního kompresoru
advisor: Ing.Josef Donáth CSc.
ZAMESTNANI: Motorlet Praha 5 Jinonice (podnik)
Anton Balog
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Chaos ve vědě a technice
advisor: RNDr. L. Pekárek DrSc.
ZAMESTNANI: VÚKOV Prešov (podnik)
 
Alexandra Darulová
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Šíření světelného svazku v optických vlnovodech -
advisor: Ing. Jaromír Pištora
ZAMESTNANI: Geofond dokumentačné a informačné stredi (podnik)
Igor Helekal
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Užití izoparametrických prvků v MKP
advisor: Doc.Ing. Ivan Nedbal CSc.
 
Otto Huřťák
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti řešení vlnové rovnice elektrostatických vln
advisor: Ing. E. Preinhaelter CSc.
Marián Jurík
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vliv tolerancí palivových článků jaderného reaktoru
advisor: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
ZAMESTNANI: KM FJFI (škola)
 
Ján Komara
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Efektivní algoritmy vyčíslení hodnot polynomů
advisor: Ing.doc. Jiří Gregor CSc.
ZAMESTNANI: Ústav technické kybernetiky Bratislava (ČSAV)
Vasilij Lomikovskij
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Bin packing problem a příbuzné optimalizační problémy
advisor: RNDr. Vojtěch Rödl CSc.
ZAMESTNANI: Institut aplikovaných problémů matematik (škola)
 
Jan Míšek
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Postprocesor pro zpracování výsledků logické simulace
advisor: Ing. Libor Neuman CSc.
ZAMESTNANI: Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S.Po (RVU)
Petr Návrat
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení dvourozměrného transsonického obtékání
advisor: RNDr. Karel Kozel CSc.
ZAMESTNANI: Stáž na katedře matematiky FJFI (škola)
 
Samuel Plesník
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Programové zpracování reálné plošné obrazové scény
advisor: Ing. Ladislav Drška CSc.
ZAMESTNANI: Výskumný ústav mechanizácie a automatizá (RVU)
Pavel Schoebl
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza matematickýc úloh spojených s problémem inerciální navigace
advisor: Doc. Ing. Petr Hiršl CSc.
ZAMESTNANI: Hornický ústav ČSAV Ostrava (ČSAV)
 
Radim Thóth
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Přístroj pro záznam a předzpracování tenzometrických zpráv
advisor: Doc. Ing. Petr Hiršl CSc.
ZAMESTNANI: Hornický ústav ČSAV Ostrava (ČSAV)
Ivan Trubelík
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modely hranic zrn
advisor: Prof. RNDr. V. Sedláček DrSc.
ZAMESTNANI: SWS SOFTWARE spol s r.o. (soukromá firma)
 
Pavel Valach
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Časově-prostorová struktura laserového svazku
advisor: Ing.Karel Hamal DrSc.
ZAMESTNANI: Stáž na katedře fyzikální elektorniky FJ (škola)
Zbyněk Vocásek
year: 1986
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Sledování vnitroreaktorových jevů pomocí neutronových šumů
advisor: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
ZAMESTNANI: Závody energetického strojírenství ŠKODA (podnik)
 
Marian Darula
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Príspevok k matematickému modelovaniu rýchlych kryoelektronických obvodov
advisor: Ing. Martin Kedro CSc.
ZAMESTNANI: Elektrotechnický ústav CEFV SAV Bratisla (VÚ)
Jan Flusser
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití algoritmu pro restauraci obrazových dat
advisor: Ing. Jan Kolář CSc.
ZAMESTNANI: ŮTIA AV ČR (AV ČR)
 
Vladimír Kovář
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody prostorového znázornění tabulek s číselnými údaji
advisor: Ing. S. Hájek
ZAMESTNANI: UNICORN s r.o. (soukroma firma)
Pavel Kuchárek
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody provozní diagnostiky jaderných elektráren
advisor: doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
ZAMESTNANI: Výskumný ústav jadrových elektráreň (RVU)
 
Karol Morár
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Aplikácia AND/OR grafov na dekompozičné problémy
advisor: Ing. Martin Dudák
ZAMESTNANI: Slovnaft Bratislava (podnik)
Horymír Ondračka
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení Eulerových rovnic mech.tekutin
advisor: Ing. František Maršík CSc.
ZAMESTNANI: Stáž na katedře matematiky FJFI (škola)
 
František Petrík
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Nodálny model aktívnej zóny reaktora LR-O pro účely exper.
advisor: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
Zuzana Růžičková
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Generování náhodných čísel s daným statistickým rozdělením
advisor: Ing. Tomáš Čechák CSc.
 
Pavel Skuhravý
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Struktura překladače programovacího jazyka Modula-2
advisor: RNDr. V. Hora
ZAMESTNANI: softwarové inženýrství (soukromá firma)
Hana Štiková
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Výpočty pásové struktury a hustoty stavů Cu
advisor: Ing. Ludvík Smrčka CSc.
ZAMESTNANI: Fyzikální ústav AV ČR (AV ČR)
 
Peter Wojtovič
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Simulácia aeroelastických vlastností lietadiel
advisor: Ing. Zdeněk Škoda DrSc.
ZAMESTNANI: externe na FS ČVUT (RVU)
Jan Zindulka
year: 1985
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Toleranční analýza číslicových integrovaných obvodů MOS
advisor: Ing. Jaroslav Pospíšil
ZAMESTNANI: OK-SYSTEM (OK - systém)
 
Jaroslav Brom
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití metody neutronové šumové analýzy
advisor: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
ZAMESTNANI: Jaderná elektrárna; 37301 Temelín (podnik)
Rastislav Horkovič
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování kôrových činností při rozpoznávání a reprodukovaní zrakových obrazcov
advisor: RNDr. Peter Fedor CSc.
 
Tomáš Hrúz
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza koexistenčních režimů systémů dva dravci - kořist
advisor: RNDr. Pavel Brunovský DrSc.
ZAMESTNANI: Katedra mikroelektroniky FEL SVUT Bratis (škola)
Ivo Huněk
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Výpočet disperzních křivek pro podélné vlny v tyčích
advisor: Doc.Ing. R. Brepta DrSc.
ZAMESTNANI: Ústav termomechaniky (soukromá firma)
 
Branislav Jurčo
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Relativistické částice s vnitřními stupni volnosti
advisor: Doc. Ing. Jiří Tolar CSc.
ZAMESTNANI: Univerzita Palackého Olomouc (škola)
Michal Kurz
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použití klasifikačních algoritmů pro interpretaci multispektrálních dat v dálkovém průzkumu země
advisor: Ing. Jan Kolář
 
Vladislav Mantič
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení proudového pole viskóznej tekutiny pri nízkych Reynoldsových číslach metodou konečných prvko
advisor: Ing. František Maršík CSc.
ZAMESTNANI: TU Kosice (škola)
Stanislav Martínek
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Určování faktoru intenzity napětí
advisor: Ing. A. Machová CSc.
ZAMESTNANI: Národní informační stredisko
 
František Matúš
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Rekonstrukce signálů ze systémů jejich projekcí
advisor: RNDr. Milan Ulrich CSc.
Luboš Píš
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vliv intermediálního vzbuzení jádra
advisor: Ing. E. Mach CSc.
 
Miroslav Pospíšek
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Výpočet prahových napětí MOS tranzistorů s krátkým kanálem
advisor: RNDr. Emil Humhal CSc.
ZAMESTNANI: T-Soft (soukromá firma)
Jan Sýkora
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metody rozpoznávání vzorců v šumové diagnostice JEZ
advisor: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
 
Tomáš Šejba
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Konstrukce jazyka pro řízení reaktoru mikroprocesorovou metodou
advisor: Doc. Ing. P. Hiršl CSc.
ZAMESTNANI: Katedra jaderných reaktorů FJFI (škola)
Jan Vejvalka
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Modelování biologických účinků ionizujícího záření
advisor: RNDr. Miloš Lokajíček CSc.
ZAMESTNANI: Nemocnice Motol (nemocnice)
 
Milan Zimmermann
year: 1984
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Ml přechody v modelu integrujících bosonů
advisor: Ing. J. Dobeš CSc.
ZAMESTNANI: Ústav jaderné fyziky Řež u Prahy (RVU)
Pavel Bolek
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické řešení nepřímé úlohy rovinného transsonického proudení
advisor: RNDr. Karel Kozel CSc.
 
Jan Chadima
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řízení laserového radaru počítačem ADT 4500
advisor: Doc. Ing. Karel Hamal DrSc.
ZAMESTNANI: Závody automatizace výpočetní techniky (RVU)
Jaroslav Červinka
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Výpočet.systém pro predikci ukazat.spolehlivosti
advisor: Ing. Josef Kolář CSc.
ZAMESTNANI: Katedra materiálů FJFI ČVUT Praha (škola)
 
Marko Eliášek
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Implementace inferenčních pravidel v jazyce LISP na počítači
advisor: PHDr. E. Hajičová CSc.
ZAMESTNANI: Uranový průmysl Příbram výpočetní středi (podnik)
Pavel Jiroušek
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj a aplikace mikroprocesorového systému 3000
advisor: Doc. Ing. Petr Hiršl CSc.
ZAMESTNANI: Katedra inženýrství pevných látek FJFI (škola)
 
Ladislav Lhotka
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Kombinatorický model vodního ekosystému
advisor: RNDr. M. Straškraba CSc.
Igor Magula
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování výsledků měření metodou SIMS
advisor: Ing. Zbyněk Hůlek CSc.
ZAMESTNANI: Ústav pre technológiu a racionalizáciu Z (RVU)
 
Edita Pelantová
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Studium některých problémů z teorie grafů
advisor: RNDr. Vojtěch Roedl Csc.
ZAMESTNANI: Katedra matematiky FJFI ČVUT Praha (škola)
Miroslav Tůma
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Speciální metody lineárního programování
advisor: RNDr. Jan Reiterman CSc.
 
Pavel Zamec
year: 1983
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Automatické metody řešení soustav obyčejných a parciálních dif. rovníc
advisor: Ing. L. Drška CSc.
ZAMESTNANI: Přerovské strojírny Přerov (podnik)
Martin Holeňa
year: 1982
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Efektivní minimalizační algoritmy jako součást programování
advisor: Ing. Miroslav Finger DrSc.
 
Miloš Huněk
year: 1982
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Řešení nevířivého proudění ideální tekutiny metodou konečných prvků
advisor: RNDr. M. Feistauer CSc.
Richard Liska
year: 1982
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Systém REDUCE 2 a jeho použití na počítačové manipulaci
advisor: Ing. Ladislav Drška CSc.
ZAMESTNANI: Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT (škola)
 
Gabriel Okša
year: 1982
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Overenie disperznych vlastností metódy konečných prvkov
advisor: Doc. Ing. Rudolf Brepta DrSc.
ZAMESTNANI: Výskumný ústav jadrových elektráreň (RVU)
Pavel Růžička
year: 1982
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace tolerancí hromadně vyráběných soustav z hlediska ceny
advisor: Ing. V. Šebesta CSc.
 
Zbyněk Brtna
year: 1981
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Identifikace parametrů nelineárních modelů
advisor: Ing. Jiří Pejčoch
ZAMESTNANI: Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S.Po (RVU)
Zdeněk Strakoš
year: 1981
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické metody vyšetřování silně nelineár. dynamik
advisor: Prof.RNDr. Jan Polášek DrSc.
 
Pavel Šťovíček
year: 1981
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Topologie konfigurační variety a kvant.mechanika
advisor: Doc. Ing. J. Tolar CSc.
ZAMESTNANI: Katedra matematiky FJFI ČVUT Praha (škola)
Rastislav Jakubíček
year: 1980
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Příprava metod matematické analýzy spolehlivosti
advisor: Doc. RNDr. Jan Sedláček CSc.
ZAMESTNANI: Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha (súkromná firma)
 
Jiří Maryška
year: 1980
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Pokrývání grafů
advisor: RNDr. Vojtěch Rödl
ZAMESTNANI: Vysoká škola textilní 46001 Liberec (škola)
Jiří Myšák
year: 1980
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Některé algoritmické otázky
advisor: RNDr. Jan Reiterman CSc.
ZAMESTNANI: Veba a.s. námestník riaditeľa (podnik)
 
Pavel Rozsypal
year: 1980
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Transsonické obtékání soustavy profilů
advisor: Prof. RNDr. Jan Polášek DrSc.
ZAMESTNANI: Motorlet Jinonice Praha 5 (podnik)
Štefan Šille
year: 1980
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Studium rozpadu orientovaných jader izotopu 145Eu
advisor: Ing. Miroslav Finger CSc.
ZAMESTNANI: Výzkumný ústav jaderných elektráreň (RVU)
 
Jaroslav Fořt
year: 1979
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematické řešení transsonického obtékání
advisor: Prof. RNDr. Jan Polášek DrSc.
ZAMESTNANI: Katedra technické matematiky FSI ČVUT (škola)
Jiří Hostinský
year: 1979
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace tolerancí hromadně vyráběných technických soustav
advisor: Ing. Mirko Novák DrSc.
ZAMESTNANI: Mlýny a pekárny Pardubice (podnik)
 
Emil Pelikán
year: 1979
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Spektrální analýza časových řad
advisor: RNDr. Otakar Šefl CSc.
Julius Štuller
year: 1979
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Metódy synchronizácie paralelných akcií v počítači
advisor: RNDr. Jaroslav Král CSc
 
Martin Dudák
year: 1977
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Identifikácia sústav použitím ortogonálnych funkcií
advisor: Ing. M. Varga CSc.
ZAMESTNANI: University of Technology Helsinki Finlan (soukromá firma)
Igor Klačanský
year: 1977
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model adsorbéra naplněného molekulovými sitami
advisor: Ing. Jaroslav Sigmund
ZAMESTNANI: Výpočtové středisko OSN Bratislava (niekde v Nemeck)
 
Ján Šalamon
year: 1977
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Otimalizácia práce batérie adsorbérov naplněných molekulovými sitami
advisor: Ing. Oldřich Mikula CSc.
ZAMESTNANI: Slovnaft Bratislava (podnik)
Mojmír Váross
year: 1977
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Model adaptívneho riadenia v tvare automatu
advisor: Doc. Ing. B. Frankovič CSc.
ZAMESTNANI: radnica vo Viedni (programuje)
 
Lubomir Harach
year: 1976
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Asociatívne štruktúry a reprezentácia prostredia
advisor: Ing. Petr Hiršl CSc.
ZAMESTNANI: Vysoká škola technická Bratislava (škola)
Viliam Makiš
year: 1976
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Použitie teórie martingalov pre detekciu signálu v šume
advisor: RNDr. Milan Ulrich CSc.
ZAMESTNANI: Vysoká škola dopravná Žilina (škola)
 
Roman Prokop
year: 1976
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní model a optimální řízení kontaktních reaktorů
advisor: Doc. Ing. D. Chmúrny CSc.
ZAMESTNANI: Vysoká škola technická Bratislava (škola)
Miroslav Virius
year: 1976
branch of study: MM
ZAVERECNA_PRACE: Analýza iteračních metod pro řešení velkých soustav
advisor: RNDr EMil Humhal CSc.
ZAMESTNANI: Katedra matematiky FJFI ČVUT Praha (škola)
 
 

administrator for this page: Čestmír Burdík | last update: 09/09/2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics