Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

Petr Ambrož - photo
e-mail: show e-mail
telephone: +420 22435 8569
room: 09c
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~ambrop1
 
timetable

Voronoiovy iterace diskrétních množin

advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
key words: kvazikrystaly, metoda cut-and-project, Voronoiovo dláždění
description: Cílem je zkoumání dynamického systému Voronoiových iterací v závislosti na počáteční množině bodů. Podstatnou částí práce bude nastudovat a implementovat efektivní algoritmy pro určení Voronoiova diagramu, ovšem v přesné aritmetice, pokud mají body množiny souřadnice v algebraickém číselném tělese. Voronoiovo dláždění a jeho iterace budeme zkoumat zejména pro množiny vzniklé metodou cut-and-project, které jsou nejužívanějším modelem pro kvazikrystaly.
references: [1] Frank, Natalie Priebe; Hart, Sean M., A Dynamical System Using the Voronoi Tessellation, American Mathematical Monthly, Volume 117, Number 2, February 2010, pp. 99-112(14)
[2] Fang, F.; Hammock, D.; Irwin, K. Methods for Calculating Empires in Quasicrystals. Crystals 2017, 7, 304.
[3] nějaká computer graphics book
last update: 08.06.2020 14:02:18

V3S Database

The application records results of science and research, and other academic activities. The V3S application serves as a tool for submitting data to the RIV database, exporting data for statistic analyses, and internal evaluation of research.

List of publications in V3S


administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/07/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics