prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

e-mail: show e-mail
 
timetable

Metody analýzy obrazových dat nové generace

advisor: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
link: http://www.utia.cas.cz/flusser
description: Metody analýzy a rozpoznávání obrazu se dosud zaměřovaly na standardní šedotónová a barevná obrazová data, případně videa. V poslední době se v různých aplikačních oblastech objevily senzory a zobrazovací zařízení, která postupují data obecnějšího typu. Sem patří např. hyperspektrální data, 2D a 3D vektorová pole získávaná měřením při experimentech v mechanice kapalin a plynů, nebo n-D tenzorová data (např. difuzní tenzorové zobrazení v medicíně, traktografie periferních nervů, zobrazení deformačního tenzorového pole v mechanice). Úlohy nad těmito daty jsou mnohdy stejné, nebo podobné, jako nad klasickými obrazovými daty – potlačení šumu, odstranění degradací, rozpoznávání struktur, srovnávání se vzorem apod. Specifický charakter a odlišné chování těchto dat při většině transformací ale neumožňuje jednoduchou modifikaci stávajících algoritmů. V řadě případů je třeba řešit úlohy zcela novým přístupem, za použití jiného matematického aparátu. Tématem práce bude vývoj nových metod pro řešení vybraných úloh nad takovými zobecněnými daty. Předpokládáme, že práce bude převážně teoretická (matematická), i když všechny metody by měly končit efektivní implementací a její účinnost by měla být zdokumentována testy na simulovaných i reálných datech.
references: Flusser J., Suk T., Zitov\\\'a B. : 2D and 3D Image Analysis by Moments, Wiley \\& Sons Ltd., 2016, 550 pp., ISBN 978-1-119-03935-8 + aktuální články dle doporučení školitele.
last update: 13.12.2019 10:10:05

V3S Database

The application records results of science and research, and other academic activities. The V3S application serves as a tool for submitting data to the RIV database, exporting data for statistic analyses, and internal evaluation of research.

List of publications in V3S

Books

2009

Flusser, J. and Suk, T. and Zitova, B., Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley InterScience, 2009,
BiBTeX
@BOOK{Flusser09:16,
  title = {{Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition}},
  author = {Flusser, J. and Suk, T. and Zitova, B.},
  address = {West Sussex},
  edition = {1},
  publisher = {Wiley InterScience},
  year = {2009},
  pages = {317}
}

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/07/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics