Ing. František Štampach, Ph.D.

e-mail: show e-mail
telephone: +420 22435 8551
room: 108a
www: http://people.fjfi.cvut.cz/stampach
 
timetable

Lokalizalice spektra periodických Jacobiho a Schrödingerových operátorů s komplexnı́ poruchou

advisor: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, APIN
key words: Jacobiho matice, Schrödingerův operátor, spektrum, komplexní porucha
attached file: ikona pdf
description: Viz přiložené pdf.
references: Viz přiložené pdf.
last update: 17.02.2020 12:37:10

Limitnı́ spektrálnı́ hustota poslosloupnostı́ strukturovaných matic

advisor: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, APIN
key words: Toeplitzova matice, asymptotické rozdělení, spektrum
attached file: ikona pdf
description: Viz přiložené pdf.
references: Viz přiložené pdf.
last update: 17.02.2020 12:36:51

Řešitelné modely ze spektrálnı́ analýzy Jacobiho matic

advisor: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, APIN
key words: Jacobiho operátor, spektrální analýza, ortogonální polynomy
attached file: ikona pdf
description: Viz přiložené pdf.
references: Viz přiložené pdf.
last update: 17.02.2020 12:39:42

Asymptotické metody pro řešenı́ diferenčnı́ch rovnic

advisor: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, APIN
key words: asymptotické metody, diferenční rovnice, ortogonální polynomy
attached file: ikona pdf
description: Viz přiložené pdf.
references: Viz přiložené pdf.
last update: 17.02.2020 12:41:04

V3S Database

The application records results of science and research, and other academic activities. The V3S application serves as a tool for submitting data to the RIV database, exporting data for statistic analyses, and internal evaluation of research.

List of publications in V3S


administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/07/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics