Ing. Vladislav Belov (graduate student)

e-mail: show e-mail
 

studium

advisor:Ing. Radek Mařík, CSc.
study start date:01.03.2020
study form:prezenční
title of dissertation thesis:Varietní učení a umělé neuronové sítě
POPIS_DISERTACNI_PRACE:Varientní učení je přístup cílící nelineární redukci multidimenzionálních příznakových vektorů. Typicky se předpokládá, že datové sady vyplňují pouze určitý podprostor. Existuje řada metod a postupů, avšak pouze pro některé z nich je vyřešené, k jakému zkreslení dochází projekcí do prostorů s nižší dimenzí. Klasické metody vychází z kritérií postavených na rekonstrukčních chybách a tradičních L metrik, které však mají velkou citlivost k odchýleným vektorům. Možné řešení robustnějšího přístupu se nabízí v kombinaci s použitím umělých neuronových sítí, které používají kritéria založená na cross-entropiích či kritéria využívající Wassersteinovu vzdálenost mezi distribucemi. Teoretické závěry budou experimentálně aplikovány a ověřovány v doméně počítačového vidění a rozpoznávání objektů.

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/15/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics