POČÍTAČOVÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V DISPERSNÍM PROSTŘEDÍ S ÚTLUMEM

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: akustická emise
popis: Anotace: Numerické modelování elastických vlnových polí v tělesech je nezbytným předpokladem pro kvantitativní interpretaci ultrazvukových signálů v průmyslové i lékařské diagnostice a ultrazvukové mikroskopii. Pomocí numerického řešení složitějších elasto-dynamických úloh lze objasnit jak procesy generování elastických vln (zdroje), tak jejich interference s okraji tělesa konečných rozměrů či jinými reflektujícími a difrakčními překážkami. K numerickým simulacím jsou využívány jak programové balíky MKP (DYNA 3D, ANSYS apod.), tak modifikované MKD (LISA), běžící na výkonných superpočítačích a pracovních stanicích. V matematických modelech reálných vlnových polí je přitom nutné uvažovat také absorpční a dispersní jevy (útlum resp. závislost rychlosti šíření vln na vlnové délce), které způsobují distorzi experimentálně pozorovaných signálů.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:03:20

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky