NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÁ SPEKTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: akustická emise
popis: Anotace: Nelineární ultrazvuková spektroskopie je nová metodika nedestruktivního zkoušení materiálů, navržená před několika lety v USA, umožňující citlivou detekci mikroskopických defektů. Studium je zaměřeno na experimentální výzkum v této oblasti, zahrnující ultrazvukové testy na zkušebních tělesech s definovanými vadami a vyhodnocení nelineárních signálových parametrů. Studijní program je součástí mezinárodního programu, podporovaného Evropskou vědeckou nadací (ESF) a Vědeckou nadací USA (NSF), a na řešení různých projektů v rámci tohoto programu se společně podílejí výzkumné laboratoře v 10 evropských zemích a USA. Z široké mezinárodní spolupráce vyplývá i řada možností krátko- i dlouhodobých stáží. Bezprostřední využití výsledků se předpokládá zejména v diagnostice leteckých konstrukcí.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:03:27

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky