Dvě formulace trasování paprsků v nehomogenních anizotropních prostředích

školitel: Ivan Pšenčík
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: elastické vlny, ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí
odkaz: http://www.ig.cas.cz/seismo/Psencik.php
popis: Existují dvě základní formulace rovnic pro trasování paprsků (ray-tracing equations) v nehomogenních anizotropních prostředích. Jedna, navržená v Červený (1972), používá subdeterminanty matice Christoffelovy rovnice, viz Gajewski & Pšenčík (1987). Druhá používá eigenvektory Christoffelovy matice, viz Červený (2001). Program ANRAY (Gajewski & Pšenčík, 1990), který bude použit pro tuto práci, je založen na první formulaci. Prvním krokem práce bude vypracovat alternativu k programu ANRAY, ve které budou využity eigenvektory Christoffelovy matice. Nová a původní verze budou potom vzájemně testovány na přesnost a efektivitu výpočtů týkajících se, zejména, S vln. Nejprve v silně anizotropních prostředích, mimo singulární směry S vln (t.j. směry, ve kterých jsou si blízké fázové rychlosti obou S vln), posléze v okolí singularit, např. v okolí osy symetrie transverzálně izotropního prostředí nebo v okolí tzv. "intersection" singularit, viz Vavryčuk (2001). Uvedené studium může být ještě rozšířeno o podobné úpravy a testování tzv. "dynamic-ray-tracing" rovnic, které slouží k výpočtu amplitud.
literatura: Červený,V., 1972. Seismic rays and ray intensities in inhomogeneous anisotropic media. Geophys. J.R. astr. Soc. 28, 1-13. Červený,V., 2001. Seismic Ray Theory: Cambridge University Press, Cambridge. Gajewski,D. & Pšenčík,I., 1987. Computation of high-frequency seismic wavefileds in 3-D laterally inhomogeneous anisotropic media. Geophys.J.R.astr.Soc., 91, 383-411. Gajewski,D. & Pšenčík,I., 1990. Vertical seismic profile synthetics by dynamic ray tracing in laterally varying layered anisotropic structures. J.geophys.Res., 95, 11301-11315. Vavryčuk, V., 2001. Ray tracing in anisotropic media with singularities. Geophys.J.Int. 145, 265-276.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:01:23

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky