Analýza prostorových dat a metoda kriging.

školitel: Petr Volf
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Vyrovnávání dat, spliny, variogram, kriging, izolinie
popis: Cílem práce je shrnout metody statistické analýzy (zejména) plošných dat pro modelování hladkých povrchů (vyrovnávání dat) a zejména se soustředit na metodu kriging hledající v povrchu izolinie. Součástí práce bude seznámení se s relevantními matematickými pojmy (náhodný proces, kovariance, stacionarita, statistický odhad), dále pak implementace procedur (v Matlabu) a jejich vyzkoušení na simulovaných i reálných datech.
literatura: Cressie N.A.C.: Statistics for Spatial Data. Wiley, 1993, Výběr odborných článků.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:00:19

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky