Segmentace obrazu

školitel: Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Segmentace obrazu, markovská náhodná pole.
odkaz: http://www.utia.cas.cz/user_data/haindl/PR/dem.html
popis: Cílem práce je vyvinutí algoritmu pro neřízenou segmentaci barevných (multispektrálních) statických i dynamických obrazových dat do jednotlivých homogenních oblastí. Algoritmus bude založen na vícerozměrných markovských modelech.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:00:15

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky