Modelování dopravního toku: aplikace statistické fyziky

školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: statistická fyzika, teorie dopravy, modelování, Matlab
popis: V současné době se ukazuje, že ačkoliv je dopravní tok velice složitý a komplexní fenomén, je na něj (za jistých podmínek) možno nahlížet jako na termodynamický částicový plyn s interakčními silami mezi sousedními částicemi (vozidly). Tato interakce byla již předmětem vědeckých výzkumů a její podoba je přibližně detekována. Cílem této diplomové práce je sestavení funkčního dopravního modelu, který bude jednorozměrnou analogií termodynamického plynu a jeho modifikace na víceproudové dopravní systémy.
literatura: Chowdhury, D., L. Santen, and A. Schadschneider: Statistical physics of vehicular traffic and some related systems, Phys. Rep. 329 (2000), 199 D. Helbing: Traffic and related self-driven many-particle systems, Rev. Mod. Phys. 73 (2001) 1067 M. Krbálek and D. Helbing: Determination of interaction potentials in freeway traffic from steady-state statistics, Physica A 333 (2004), 370 – 378 M. Krbálek: Traffic systems - particle gases in thermal equilibrium (Random Matrix Theory approach), dissertation (supervisor Prof. Petr Šeba), FJFI ČVUT (2003)
naposledy změněno: 20.11.2017 22:00:05

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky