Vývoj softwarového vybavení pro potřeby krizového řízení

školitel: Ing. Radek Hofman
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: programování, GUI, zpracování dat
popis: Cílem práce je seznámit se s problematikou modelování radioaktivních úniků do životního prostředí pro potřeby krizového řízení a vytvořit softwarový nástroj pro zadávání interaktivních vstupů pro běhy komplexního matematického modelu. Součástí také může být navržení algoritmů pro předzpracování vstupů, např. interpolace meteorologických dat na prostorové síti atd.
poznámka: Student může být honorován z grantu.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:59:09

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky