Remodelace cévní stěny při změne tlaku krve a změně metabolizmu

školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: biomechanika, aplikace v lékařství, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
odkaz: http://www.it.cas.cz/marsik
popis: Metabolismus buněk většiny měkkých i pevných živých tkání je silně ovlivněn mechanickým zatěžováním. Výsledkem tohoto zatěžování je posun chemické rovnováhy relevantních chemických reakcí (napr. usazování ci další transformace cholesterolu) a následné změny mechanických vlastností tkáně. Proces remodelace je popsán několika chemickými reakcemi které při kvantifikaci vedou na soustavu nelineárních obyčejných diferenciálních rovnic. Různý stupeň stability příslušných stacionárních stavů těchto rovnic vede při zatěžování k přerozdělování jednotlivých komponent, např. dynamická zátež vede pravděpodobně k úbytku lipidové vrstvy a k nárustu elasticity stěny. Tlakové poměry v cévní steně jsou stanoveny řešením zjednodušeným rešením Navierových-Stokesových rovnic popisujících nestacionární proudění v cévě. Výzkum je prováděn ve spolupráci s lékařskými pracovišti a je podporovám granty GA ČR.
poznámka: Vedouci F. Maršík (UT AVCR)a konzultant MUDr. J. Musil (UT AVCR, chirurg).
naposledy změněno: 20.11.2017 22:14:17

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky