Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva

školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: Snížení spotřeby paliva, PID regulátor
popis: Snížení spotřeby paliva je problém, který je předmětem zájmu téměř každého řidiče. V neposlední řadě je tento problém relevantní z hlediska ochrany životního prostředí. Tato práce se zabývá experimenty s cílem snížení spotřeby paliva s pomocí simulátoru vozidla a použití PID regulátoru. Náplň bakalářské práce: 1. Najít v literatuře metody nastavení parametrů PID regulátoru a seznámit se s nimi 2. Dodat popis nalezených metod v prostředí LaTeX 3. Ověřit nalezené metody v prostředí Matlab 4. Testovat PID regulátor z hlediska snížení spotřeby paliva na datech získaných z automobilového simulátoru 5. Popsat provedené experimenty a udělat závěr.
literatura: Kukal Jaromír. O volbě parametrů PI a PID regulátorů. Automatizace 49(1), strana 16-20, leden 2006
naposledy změněno: 27.09.2017 17:40:53

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky