Učení slovníků pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace

školitel: Petr Tichavský
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: komprimované snímání, L1 optimalizace
odkaz: http://si.utia.cas.cz/Tichavsky.html
popis: Řídké reprezentace signálů, lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Mají celou řadu aplikací, lze jimi například rekonstruovat signály s frekvenčním rozlišením vyšším než je Nyquistova frekvence, nebo snímat obrázky jednopixelovou kamerou. Je tam řada otevřených teoretických i praktických otázek.
literatura: Pavla Henzlová: Přehled metod komprimovaného snímání, FJFI ČVUT, bakalářská práce, 2010 R. Hrbáček, P. Rajmic, V. Veselý, J. Špiřík, Řídké reprezentace signálů: úvod do problematiky Elektrorevue, 2011/50, 1-10. R. Hrbáček, P. Rajmic, V. Veselý, J. Špiřík, Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání Elektrorevue, 2011/67, 1-8. M. Elad, Sparse and Redundant Representations, Springer, 2009 M. Davenport, M. Duarte, Y. Eldar, and G. Kutyniok, Introduction to compressed sensing, (Chapter in Compressed Sensing: Theory and Applications, Cambridge University Press, 2012) M. F. Duarte, M. A. Davenport, D. Takhar, J. N. Laska, T. Sun, K. F. Kelly, and R. G. Baraniuk, Single-pixel imaging via compressive sampling, IEEE Signal Processing Magazine 25, pp. 83-91
naposledy změněno: 20.11.2017 22:30:43

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky