Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice

školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Analýza hlavních komponent, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína,
odkaz: http://as.utia.cz
popis: Funkce orgánů a tkání se v lékařské zobrazovací diagnostice posuzuje pomocí dynamických sekvencí snímků. Analýza obrazových sekvencí je založena na odhadování neznámých parametrů matematického modelu. Za určitých zjednodušujících předpokladů má model jednoduché řešení. V praktických aplikacích však nelze zaručit platnost předpokladů a tedy ani správnost výsledků analýzy. Bylo publikováno několik rozšíření matematického modelu, která poskytují spočitatelné řešení. Přínos nových metod pro praktické uplatnění v lékařské diagnostice však nebyl dosud studován. Cílem práce je seznámení se stávajícími a novými metodami analýzy obrazových dat založenými na analýze hlavních komponent včetně jejich předpokladů, aplikace vybraných metod na reálná klinická data a zhodnocení přínosu nových modelů v praxi ve spolupráci s pracovištěm nukleární medicíny.
literatura: V. Šmídl, A. Quinn, “The Variational Bayes Method in Signal Processing”, Springer 2005. M. Šámal, M. Kárný, H. Benali, W. Backfrieder, A. Todd-Pokropek, and H. Bergmann, “Experimental comparison of data transformation procedures for analysis of principal components,” Physics in Medicine and Biology, vol. 44, pp. 2821–2834, 1999.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:04:09

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky