Paralelní programování pro realtime / near realtime aplikace

školitel: ing. Jiří Čáp
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: paralelní programování, asynchronní úlohy, síťová infrastruktura, optimalizace
popis: Asynchronní paralelní systémy se díky klesající ceně začínají prosazovat i v průmyslových aplikací. Jedním z problémů, který je v této souvislosti třeba řešit, je optimalizace pro aplikace, které pracují v (téměř) reálném čase, kdy vlastní síťová komunikace při zadávání úlohy je často řádově delší než vlastní výpočet. Cílem práce je provést analýzu možných řešení, navrhnout a provést implementaci pro konkrétní variantu paralelního clusteru.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:02:17

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky