Statistické vlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti a výkonnosti

školitel: RNDr. Jiří Michálek, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: Bodové odhady, asymptotické chování, konfidenční inervaly
popis: Jedná se o odvození asymptotického chování vhodných odhadů, konstrkce konfidenčních intervalů pro hodnoty ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, odvození tvarů rozdělení pro jejich odhady jak teoretické tak i numerické, protože v některých případech je odvození explicitního tvaru hustoty rozdělení velice komplikované. Je počítáno se zapojením studenta od roku 2007 do Centra pro kvalitu a spolehlivost při ÚTIA spolu s finančním ohodnocením.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:00:26

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky