Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph. D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
odkaz: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/research/curves/index.html
popis: V poslední době nacházejí parciální diferenciální rovnice široké uplatnění také ve zpracování obrazu. Navrhovaná témata se zaměřují zejména na detekci hran a segmentaci například medicínských dat. Cílem práce je většinou navržení vhodného numerického schématu, jeho implementace na počítači následovaná podrobným testováním, ověřením na praktických datech a porovnání s jinými metodami. Témata vznikají ve spolupráci s pražskou nemocnicí IKEM.
literatura: http://www-kmadg.svf.stuba.sk/mikula/ http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/research/curves/index.html
naposledy změněno: 20.11.2017 21:57:32

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky