Zobecněné řetězové zlomky

školitel: doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: řetězové zlomky, číselné soustavy
popis: Řetězové zlomky patří již ke klasickým způsobům nepoziční reprezentace reálných čísel. Předmětem této práce je studium vlastností zobecněných beta-řetězových zlomků, které zavedl J. Bernat, v nichž koeficienty nabývají hodnot celých v soustavě s neceločíselným základem. Cílem je identifikovat zásadní rozdíly oproti klasickému algoritmu a pokusit se zobecnit výsledky J. Bernata na širší třídu základů, speciálně na kvadratické Pisotovy jednotky.
literatura:
[1] J. Bernat, Continued fractions and numeration in the Fibonacci base. Discrete Math. 306 (2006), no. 22, 2828--2850.
[2] J. Kolář, Řetězové zlomky založené na beta-celých číslech, bakalářská práce ČVUT FJFI Praha 2010.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:53:48

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky