Výpočet citlivostí elektromagnetického pole harmonického elektrického dipólu vůči parametrům zvrstveného obecně anizotropního prostředí

školitel: Josef Pek
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: elektromagnetické pole, parametrická citlivost, elektrický dipól, anizotropie
popis: Uzemněný elektrický dipól s časově harmonickým průběhem proudu je prototypem zdroje pro elektromagnetické sondáže Země, používané v geofyzice ke studiu rozložení elektrické vodivosti v Zemi jako indikátoru geologických struktur a procesů. Anizotropie v Zemi je důležitým ukazatelem jednotně geometricky orientovaných struktur v Zemi a její spolehlivé odhalení je důležité pro pochopení geologického smyslu pozorovaných elektromagnetických dat. Pro rozvoj obrácených úloh elektromagnetických sondáží, jež odvozují elektrické modely podpovrchových struktur z pozorovaných elektromagnetických dat, je zásadním krokem výpočet derivací komponent pole podle parametrů prostředí, které určují citlivosti pole vůči mocnostem vrstev a vůči parametrům anizotropie elektrické vodivosti zvrstveného modelu. Cílem práce je navrhnout stabilní algoritmus pro výpočet citlivostí pole harmonického elektrického dipólu dle geometrických a elektrických parametrů zvrstveného prostředí s obecnou anizotropií vrstev, jejíž hlavní osy jsou orientovány zcela obecně vůči osám strukturní symetrie modelu. Výsledky práce mohou být přímo použity v algoritmech pro 1D inverzi dat z elektromagnetických sondáží s umělým zdrojem pro pozemní i podmořská měření.
literatura: K metodice přímého řešení a inverze elektromagnetických 1D dipólových sondáží Yin, C. and Maurer, H.-M.: Electromagnetic induction in a layered earth with arbitrary anisotropy. Geophysics, vol. 66 (2001), pp. 1405-1416. Key, K.: 1D inversion of multicomponent, multifrequency marine CSEM data: Methodology and synthetic studies for resolving thin resistive layers. Geophysics, vol. 74 (2010), pp. F9-F20. K algoritmu pro výpočet parametrických citlivostí pro obecně anizotropní zvrstvené prostředí Pek, J. and Santos, F. A. M.: Magnetotelluric impedances and parametric sensitivities for 1-D anisotropic layered media. Comp. Geosci., vol. 28 (2002), pp. 939-950.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:52:37

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky