Vizualizace dat pro klasifikační a regresní stromy

školitel: Martin Holeňa
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: vizualizace dat, vizualizace mnohodimenzionálních prostorů, klasifikační stromy, regresní stromy, stromové mapy
odkaz: http://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka34.html
popis: Jedním z důsledků růstu výkonnosti počítačů i kvality jejich periferií je neustálý růst významu vizualizace při analýze dat. Vizualizace umožňuje zprostředkovat větší množství informací současně, a to intuitivním způsobem nevyžadujícím porozumění abstraktním konceptům. Jednou z prvních metod analýzy dat, ve které vizulazace hrála velmi významnou roli, byly klasifikační a regresní stromy. V jejich případě dala právě možnost vizualizace výsledků analýzy pomocí grafů stromového typu metodě jméno. Metody vizualizace používané pro klasifikační a regresní stromy však do značné míry obrážejí úroveň oblasti vizualizace na přelomu 80. a 90. let. S přístupy k vizualizaci, které se začaly používat teprve později, se v případě klasifikačních a regresních stromů v podstatě nesetkáme. Ke změně tohoto stavu by mohla přispět i navržená diplomová práce. Student se nejdříve seznámí s metodami vizualizace dat, zejména s moderními metodami vizualizace mnohorozměrných dat. Současně se také seznámí s klasifikačními a regresními stromy a s metodami jejich vizualizace. Na základě studia obou těchto oblastí navrhne, jak by bylo možné současné metody vizulizace klasifikačních a regresních stromů zdokonalit s využitím novějších vizualizačních přístupů. Navržené metody rozpracuje do podoby implementovatelných algoritmů, implementuje je ve vývojovém prostředí Matlab a otestuje na souborech reálných dat poskytnutých vedoucím práce.
literatura: viz http://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka34.html
poznámka: Šikovný student, který výborně zvládne tuto diplomovou práci, bude mít v případě zájmu možnost navázat na ni příbuzným tématem v doktorandském studiu
naposledy změněno: 20.11.2017 21:51:35

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky