Numerická knihovna s podporou GPU

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: numerická matematika, programování, paralelizace, gpu
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/node/vyzkum/temata/
popis: Cílem projektu je vytvořit vysoce efektivní a snadno použitelnou knihovnu pro numerické výpočty. Knihovna by měla mít podporu pro základní numerické metody jako konečné diference, konečně objemy nebo konečné prvky. Ty by měly být podpořeny výkonnými řešici lineárních i nelineárních systému. Plánuje se implementace multigridních metod a efektivních předpodmínění. Knihovna by měla efektivně využívat GPU, Xeon Phi, vícejádrové procesory a výpočetní klastry.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:49:26

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky