Náměty diplomových prací

školitel: Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: parciální diferenciální rovnice, teorie optimálního řízení, shape memory alloys, Youngovy míry
odkaz: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~roubicek/
popis: Na uvedené domovské stránce lze nalézt aktuální seznam nabízených témat.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:12:47

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky